Bild 1 1920-tal ? Från Parkudden. Försöket till v. I mitten Prästgården. Mörk byggnad i centrum är Färgeri. I bakgrunden Pallas. Lilla mörka till h. Hjalmar Olssons hus

Bild 2 1870-tal Till v. Boustedts hus, till h. sågverk. Skolan till h. högt upp byggt 1866

Bild 3 Gästgiveri till vänster, Robert Boustedts hus till höger, Mörka huset i början av Storgatan Apotek. Nere i mitten Garveri.

Bild 5 Sågverken vid Lilla Edet år 1851

Bild 20 1920-25 Försöket vid Spånkajen

Bild 35 Byggnation av reglerdammen ca 1915

Bild 37 Spånkajen 1910-talet. I mitten Henning Bryngels bostad

Bild 41 Vy över fallområdet i början av 1930-talet

Bild 52 Valsdammarna var färdigbyggda 1918. Regleringen av uppströms ytan när älven höjdes med 1,6 m påbörjades 1916

Bild 53 Detta foto är från ett senare ras närmare brofästet. Den 20 november 1925 störtade mittenspannet och fyra man 6 m ner i det forsande vattnet. Tyvärr var det en man som omkom och det var Ture Karlsson från Trollhättan

Bild 55 Inlands fabrik och slussen 1950-tal

Bild 86 Hichen-husen ombyggda till maskinistbostäder för Vattenfalls personal, 27 december 1927

Bild 96 Vy från Slottet mot älven, master på båt ses i övre slussen, till vänster Ljungkullen och till höger Gästgiveriet, 1870-tal

Bild 98 1890 ca Lilla Edet några år efter den stora branden som inträffade år 1888

Bild 103 1984 Bron under byggnation arbetet pågår kring det kvarvarande Hichen-huset

Bild 110 Ellbo Tändsticksfabrik belägen väster om Fuxerna kyrka snett emot Holmen i Västerlanda. Bilden visar den byggnad som uppfördes efter den första fabrikens brand 1867. Båtarna i Göta älv är från vänster älvbåt, ångare, jakt och brigg. Tonlitografi av Gustaf Pabst.

Bild 122 Nya bron under byggnation år 1984

Bild 124 Nya bron byggnation av pelare för klaffbrons läge

Bild 125 Pelare till bron på Strömssidan

Bild 126 omkring 1870 i förgrunden ser man sågarna med tillhörande byggnader, längst bak till höger ser man skolan.

Bild 127 Brobygge i Lilla Edet som invigdes 1926

Bild 137 1984 Tiffartsväg till nya bron under byggnation kring det kvarvarande Hichen-huset

Bild 145 Gamla brons anslutning till Storgatan efter nya brons tillkomst, har senare byggts om och ny anslutning för bilar är från Brovägen.

Bild 151 Klaffen vid gamla bron i Lilla Edet

Bild 217 1700 tal (sent )Fallen Ströms Slott målning

Bild 218 Utsikt från Lila Edets älvstrand mot bohuslänssidan. Akvarell av J.F.Weinberg, 1803

Bild 219 1820 Kartskiss älvområdet kring fallet

Bild 220 lilla Edets 1600-tals sluss och vattenfallet Bergaström i Göta älv. I bakgrunden kvarnbyggnader. Högst upp syns Ströms slott från 1685. Målning av Gerald de Geer, omkring 1830.

Bild 221 Vy över Götaälvdalen sedd från västgötasidan. I bakgrunden Ströms kanal och Ströms gamla slott från 1685. Litografi efter teckning av C.J.Billmark, utgiven 1841.

Bild 222 Vattenfallet Bergaström forsar fram mellan Bohuslän och Västergötland. Till höger sågverken vid Lilla Edet, till vänster Ströms säteris kvarn- och sågverksbyggnader. En hjulångare passerar genom Ströms kanal, högst upp ligger Ströms slott. Litografi av E.Vesterberg, troligen 1840-talet

Bild 223 1865 ca Ströms sluss nedströms fallet Sågverk målning

Bild 224 1866 ca Fallet uppströms Sluss och sågar måln

Bild 225 Lilla Edet före branden 1888, troligen omkring 1870. Vid vattenfallet ligger sågverksbyggnaderna. I den överst vid fallet belägna byggnaden startade C. Emil Haeger 1881 Lilla Edets Pappersbruk. Bakom sågverken syns Hichengården. I mitten syns storgatan med Haegers bostadshus till höger och gästgivaregården till vänster. Längst till vänster J.F.Bodens boningshus. Professor Einar Forseths teckning från 1951 efter gamla foton.

Bild 227 1880 tal innan branden 1888 Lilla Edet

Bild 227 1880 tal innan branden 1888 Lilla Edet

Bild 246 1920 tal (i slutet) Flygfoto från uppströmssidan

Bild 269 1940 tal Spånkajen

Bild 487 Kronprinsen är klar med invigningen av "Minnesstenen" efter de soldater som drunknade efter att ha medverkat vid släckningsarbete i Lilla Edet. Stenen restes 1930.

Bild 488 "Minnesstenen" efter de soldater som drunknade efter att ha medverkat vid släckningsarbete i Lilla Edet. Stenen restes 1930.

Bild 489 Lilla Edets Pappersbruk och Inlands fabriker 1903

Bild 490 Kraftstationen och älven

Bild 491 Regleringsdammen från Kraftstationen

Bild 521 Ellbo tändsticksfabrik

Bild 576 Elfängen passerar Prästestenarna påväg utifrån Spånkajen, tidigt 1900 tal

Bild 580 Älven från bron mot norr

Bild 603 Lilla Edet fallet 1892

Bild 604 Norr om slussen 1957

Bild 605 Från bron norrut 1957

Bild 606 Etikett från Ellbo Tändsticksfabrik, Lilla Edet, med tillverkning åren 1867 -1895

Bild 651 Vy över bro och samhälle. Lilla Edet 1927

Bild 652 Svea vid präststenarna år 1904.

Bild 665. Stommen, kyrkan från Strandbacken.

Bild 666 Fallet sågarna tiil Ströms säteri, Slutet av 1800 talet (före 1896)

Bild 671 Spånkajen 1930 tal

Bild 4732 Renovering av gamla bron 1954 1

Bild 4733 Renovering av gamla bron 1954 2

Bild 4734 Renovering av gamla bron 1954 3

Bild 4735 Renovering av gamla bron 1954 4

Bild 4736 Renovering av gamla bron 1954 5

Bild 4737 Renovering av gamla bron 1954 6

Bild 4872 Laxfiske. Laxensdag 1980 tal.

Bild 4873 Laxfiske. Laxensdag 1980 tal.

Bild 4883 Broinvigning år 1985.

Bild 4890 "Nya" bron som invigdes 1985

Bild 4901 Badhuset och Ljungkullen 1990 tal

Bild 4902 Söder om gamla bron 1990 tal

Bild 4903 Strömsslott 1990 tal


| Svar

Senaste kommentarer

23.11 | 11:16

Hej!Finns det några bilder från korsningen Fuxernavägen-Göteborgsvägen?Hade varit kul å se hur det såg ut förr/Idag

08.10 | 13:54

Hej! Här bir vi Inger och Christer Nyberg sedan 1997. Älskar detta hus. Nostalgi för jpr del. Har renoverat mycket men behåller det som varit.

20.09 | 18:03

Hej! Har en soldatbild, A Bern filial Backamo

26.07 | 13:13

Den kvällen sade Statsrådet, om 50 år blir Lilla Edet en stad. Det blev inte så !