Norr om Storgatan centrala Lilla Edet

Bild 4 1910 Högt till upp v. Ordenshuset. I mitten Polis Karlssons hus. Litet hus till h. polis finkan och till v. Isbergshus. I mitten Kronan och Femtioöringen.

Bild 6 1880-tal Ljungkullen med sina två flyglar. Längst ner till h. Barkmans hus

Bild 308 Ljungkullen 1900 talet

Bild 29 Sekelskiftet 1900. I bakgrunden Smörkullen. I mitten bryggeriet som senare blev Vestins skrothandel

Bild 444 Vy från Borgaråsen mot norr. Till vänster Ordenshuset, Elfborgs Pappersbruk och Smörkullen. 1930-tal

Bild 44 Pråmvarvet på Smörkullen omkring 1915 Ivar Ekberg med sin son på flotten

Bild 54 Prässegården 1920-talet i förgrunden Karl Boden

Bild 72 Vy från Borgaråsen mot norr i slutet av 1950-talet

Bild 112 Folkets Park som invigdes 1936

Bild 170 Frits Erikssons Velociped & Reparationsverkstad

Bild 304 Smörkullen i Lilla Edet båt på väg mot slussen 1910 tal

Bild 309 Lilla Edets Badhus med solbalkong till vänster. Kortet är taget från söder. Lägg märke till den välansade lekplatsen med utsatta parksoffor. Visst var det bättre förr!

Bild 305 1910 tal vy från Skarhallen

Bild 306 Ordenshuset 1950 tal

Bild 120 Göteborgsvägen med Apoteket och Hilldås affär, 1960-tal

Bild 100 1970 tal Göteborgsvägen

Bild 307 Edet Rasta 1985

Bild 676 Ordenshuset

Bild 684 Kubbskalare vid Lilla EDETS GAMALA PAPPERSBRUK 1908. Där nuvarande bahus ärbeläget.

Bild 692 Ordenshuset.

Bild 710 Missions kyrkan på Göteborgsvägen. Byggdes som skola år 1810.

Bild 713 Brand vid Elfsborgs pappersbruk år 1929.

Bild 721 Skansenvägen vid korsningen till vägen som går till Smörkullen

Bild 795 från Borgaråsen norr ut 1980-tal

Bild 801 Korsningen mellan Göteborgsvägen och Storgatan 1980-tal

Bild 797 Från Borgaråsen mot nordväst 1980-tal

Bild 810 Göteborgsvägen, Boströms 1980-tal

Bild 811 Göteborgsvägen, Domus 1980-tal

Bild 812 Badhuset från söder 1980-tal

Bild 814 Molinsgatan från söder 1980-tal

Bild 815 Molinsgatan från sydväst 1980-tal

Bild 838 Vy över Lilla Edet från norr, år 1990

Bild 903. Då Ernst Gustavsson (Svetsarn) från Hjärtum flyttade till Lilla Edet, hyrde han en lokal i norra delen av bryggeriet och startade sin firma Bil & Motor.

Bild 904. Garveriet byggdes i sin högra del av Karl Bode'n omkring 1911-12, byggnaden var avsedd för den virkesaffär han skulle starta. Någon virkesaffär blev det inte, utan hans svåger F.A.Acarlsson köpte byggnaden och byggde då till den vänstra delen och det blev garveri istället. På bilden ser vi de anställda garveriarbetarna och i mitten står garverifabrikören själv, häst och kördräng tillhör även firman.

Bild 473 Karlssons Garveri. Var beläget där senare Oskar Vestin hade sin verksamhet och där Stendahls har sin verkstad i dag.

Bild 911. Brand vid Elfborgs Pappersbruk. Här brinner hela taket upp, endast byggnaden till höger klarade sig. Det är i samma byggnad som Lilla Edets Cementgjuteri senare hade sin tillverkning av cementsten. Edvard Andersson köpte efter branden tomten och resterande byggnader och startade här sin cementfirma.

Bild 915. Ett kort från 1913 taget på Lilla Edets Bryggeri, ägaren Karl Bode'n står på trappan. Mannen som sitter på lådan är Henrik Nilsson, far till Gösta Nilsson på Folkets Hus. Henrik Nilsson övertog bryggeriet 1914 och drev det i tre år.

Bild 1029 Vy från Prässeberget mot Lilla Edet 1940 tal

Bild 1874 En bild över Skarhallen. Från v. Norra Roten 4, (kallades ofta Ljungs fastighet) ägare var Inga Olsson och Herman Ljung. Nedanför ligger Stora Hotellet Norra Roten 3. Den låga byggnaden med mörk gavel är en magasinsbyggnad. Vi ser sedan en bit av taket till Norra Roten 5, en bostadsfastighet som Inga Olssons far lät bygga, alltså samma ägare som till N R 4. Nu är vi framme vid Norra Roten 7 här närmast på kortet, ägare var Nils Täck till sist ser vi Norra Roten 6 ägare sotare Magnusson

Bild 1873 En del av sotare Magnussons hus på Skarhallen. Huset låg väster om HSB huset på Majorsgatan.

Bild 1883 Här följer kort tagna av fotograf Dagmar Nyström 1935 då det nya badhuset var klart att invigas. I källarvåningen var den kommunala tvättinrättningen samt panncentralen.

Bild 1884 Badhuset omklädningsdel.

Bild 1885 Simbassängen

Bild 1886 Karbadsavdelningen

Bild 1887 Lilla Edets Badhus invigt 1935. Det var då mycket modernt med 16 meters simbassäng.

Bild 1888 När Lilla Edets kommun 1951 blev Köping och detta skulle firas lade man ett golv över simbassängen och fick en fin festlokal till den stora högtidsfesten.

Bild 1889 Här vid de dukade borden ser vi alla inbjudna representanter och gäster som var med på nyårsnatten 1951.

Bild 1890 Regeringens representanter Statsrådet Sven Andersson med hustrun Rosa tillsammans med Lilla Edets köpings två utvalda, Doktor Hugo Appelgren och Henning Bryngel.

Bild 1892 Bilden tagen från Ljungkullen mot Storgatan. l förgrunden ser vi kopparslagare Dahlgrens hus till vänster och till höger det lilla röda huset som en gång tillhörde snickare Axel Berndtsson, som tillverkade möbler och likkistor.

Bild 1891 Kopparslagare Dahlgrens h us.

Bild 1893 Detta kort är taget från Ljungkullen. Huset, det stora i mitten kallades "Kronan", och huset närmast till höger är uppbyggt efter branden 1888 av Sven Svensson i Ulvstorp i Fors socken. Senare inköptes det av Lilla Edets pappersbruk får att ha det till tjänstebostad. Detta gick under namnet "Femtioöringen". Till vänster har vi ett hus en gång ägt av Roddaren Gustav Johansson som var son till Ro-Johan. De drev en tid mjölkaffär i en liten byggnad på tomten.

Bild 2093 Ordenshuset på Göteborgsvägen foto från 1930 talet.

Bild 2162 IOGT bygger nytt hus år 1989 på Göteborgsvägen

Bild 2237 Foto med lekande barn på Göteborgsvägen i bakgrunden ser vi Stendahls bilverkstad som på den tiden jobbade med Opel och Chevrolet. 1960-tal

Bild 2606 1980 tal Svetsarns ska nu ge plats åt nya lägenheter

Bild 2607 1988 1989 Års storsäljare tror Rickard Rudolph på Motoria

Bild 2616 Ett kort från 1800-talets slut, vägen som syns mitt på bilden är nuvarande Göteborgsvägen. Från vänster på kortet hitom vägen ser vi gaveln på Ågrens (Järnhandels) magasin och cementbod. I huset där intill bodde en som kallades Emelias Lars. Huset mitt pÅ kortet ägdes av en magasinskarl hos Eliasson och Andersson vid namn Anders Karlsson, han sålde sedan huset till skomakare Barkman. Sista ägare var Bodecker, som lät riva det. Det gamla huset längst till höger beboddes sist av en arbetare på bruket som kallades Uddevallaren, med sin familj. Wermekrantz inköpte sedan huset och lät riva det för att sedan bygga sin stora fastighet strax intill. Går vi nu tillbaka till kortets vänstra sida ser vi det stora vita huset "Kronan" och bakom där ser vi skorstenen till Lilla Edets Pappersbruk. På nuvarande Konsumtomten ligger ladugården till Storgården, till vänster om den ser vi ett vitt hus som ägdes av Kopparslagare Dahlgren. Vi ser också Inlands fabriker och gården Ljungkullen med mangårdsbyggnad och ladugårdar. Bakom Ljungkullen ligger Ström Slott.

Bild 2617 Här är en bild tagen från Lammarhagsberget. Längst upp till höger ser vi Kronan med en fabriksskorsten sticka upp bakom huset. Järnhandels hus ser vi i mitten av bilden jämte dess magasin. Det lilla huset som vi ser till höger om magasinet var det lilla som låg mitt emot Erikssons bageri ungefär. Taken av Johan Nilssons och de andra husen upp efter Storgatan ser vi också och i bakgrunden skymtar vi svagt alla de övriga husen utefter Storgatan ner till där bron byggdes 1925.

Bild 2618 Kortet är taget i boningshuset till Storgården ( Backlunds hus ) Damen till höger är Alma Karlsson som var lärarinna i Åsbräcka skola. Det var hennes far som var ägare till Storgården.

Bild Denna gruppbild är tagen utanför mangårdshuset till Storgården, namn framgår av bild 2620

Bild 2620 Namn på personerna på bild 2619

Bild 2621 Anna och Ivar Carlsson med sonen Valter på trappan till mangårdshuset tillhörande Storegården.

Bild 2622 En bild från början av 70-talet, Backlund hade då inte byggt till fastigheten mot Konsum. Här i denna fastighet där Jordbrukskassan senare huserade hade Edit Olsson sin Charkuteriaffär på 1920-talet. Även Boströms började här med sin första affär i Lilla Edet.

Bild 2623 Annons från tidningen år 1922 för Edit Olsson sin Charkuteriaffär

Bild 2624 Annons från almanacka år 1929 för Edit Olsson sin Charkuteriaffär

Bild 2625 Babsflickorna uppträder med dans på den gröna gräsmattan framför Boströms i början av 1980-talet.

Bild 2626 LIONS säljer brasved här på den gräsmattan söder om järnhandelsfastigheten, den fick då inte bebyggas eller anlägga parkerings platser på det skulle vara ett grönområde. På samma plats har vi Boströms fastighet med cafe' m.m.

Bild 2627 Jordbrukskassan blev Föreningsbanken med bankomat medan den var inhyrd i Backlunds fastighet. Kort taget omkring 1990.

Bild 2628 Loppmarknad 1989, mycket folk i rörelse som här utanför Backlunds och Konsum.

Bild 2629 Riber Olsson som ung frisör i Nils Gustavssons Frisersalong som då var inrymd i Backlunds fastighet. Kort taget år 1964.

Bild 2630 Annons från almanacka 1962 för Nils Gustavssons Frisersalong

Bild 2631 Interiörbild från Nils Gustavssons Frisersalong, kortet är taget 1964.

Bild 2632 Lilla Edets gamla varmbadhus som låg mellan Konsum och Backlunds. Badhuset byggdes 1905 och var i bruk tills det nya badhuset stod färdigt 1936. Sedermera inköptes och användes det av Konsum som magasin tills det revs för att lämna plats för utbyggnaden av Konsum.

Bild 2633 Tidningsnotis från 1922 om badhuset.

Bild 2634 Ett ihopdraget kort som ljuger på avstånden mellan fastigheterna. Vi ser närmast Backlunds hus med skylt om charkuteri på väggen. Vi har därefter det gamla varmbadhuset och där efter L H Erikssons bageri, man ser även lite av mejerifastigheten. Det är svaårt att tänka sig, att mellan badhuset och Erikssons bageri har vi den stora konsumtomten som blev bebyggd 1930, detta kort är taget tidigare. Man ser också hitom mejeriet den fina portstolpen med en rund kula på toppen.

Bild 2635 Detta kort på Lilla Edets Kooperativa är från 1930, det var så här det såg ut när det var nybyggt, med en balkong på södergaveln.

Bild 2636 Samma Kooperativa fastighet men ett 30 tal år senare, och med en något mörkare farg. Har ser vi också vad nära intill det gamla badhuset låg

Bild 2637 Kosum annonserar i Lilla Edets Posten år 1933.

Bild 2638 Dessa fyra arbetade alla på Konsum, längst till vänster Fritz Magnusson, sittande på paketcykel Annie Bengtsson, längst bak Agnar Wilsson, paketcykelföraren Leo Hansson

Bild 2639 Interörbild från gamla Konsumaffären vid Göteborgsvägen

Bild 2640 Konsums skåpbil som användes för att köra ut varor till kunderna och att även köra ut varor till filialerna i Nygård, Lödöse, Göta, Holmen och Hjartum. På bilen stod texten, Göta Älvdalens Koop Handelsförening.

Bild 2641 Den dåvarande affären i Lilla Edet som nu hette Domus var den enda Konsumaffär som var kvar i Lilla Edets Kommun och tillhörde då Konsum Trollhättan. Numera är även denna affär stängd.

Bild 2642 Bilder från invigningen av den tillbyggda Konsumhallen. Inger och Lina bjuder på förfriskningar, på tur star Karin och Helge Magnusson samt Bengt Sahlström.

Bild 2643 Sandberg och Abrahamsson var flickorna som fick ta hand om den gröna disken

Bild 2644 Har var det samråd innanfor delikatessdisken

Bild 2645 Urban Solander var butiksföreståndare har i Konsum 1992.

Bild 2646 Ett 40-tals kort från Lilla Edets centrum

Bild 2647 Från husgerådsavdelningen i gamla Järnhandeln

Bild 2648 Bilden tagen fran Lammarhagsberget. Strax nedanför berget ligger Bo Johanssons hus, till vänster nya järnhandeln och längst bak i fonden syns Ströms slott.

Bild 2649 Den nya järnhandelsbyggnaden som delades mellan Boströms ICA och Lilla Edets Järnhandel. Inflyttning 1971.

Bild 2650 Från en reklamtidning om nya Järnhandeln som delades ut till hushållen

Bild 2651 Verktygsavdelningen

Bild 2652 Sportavdelningen

Bild 2653 Boströms fastighet med tillbyggnad av DUO sport som den såg ut då Boströms hade övertagit Lilla Edets Järnhandel.

Bild 2654 25 år senare var affärsfastigheten för liten och måste byggas större, samtidigt byggs huset i fyra våningar med ett stort antal hyreslägenheter ovanpå. Vi ser här den höga påbyggnaden är uppe i blivande höjd, det skall sedan byggas över hela fastigheten. Sportaffären bygges sedan om till restaurang. Den nya affären invigdes år 1992.

Bild 2655 Här ser vi Boströms affär och bostadsfastighet färdigbyggd och i den låga byggnaden framför som tidigare var sportaffär, kom restaurang "Lilla Fallet" som på sommaren också hade uteservering där. Vi ser också att trafiken genom samhället har ändrats, Göteborgsvägen som tidigare gick rakt fram här gör nu en sväng ner till den tidigare Järnvägsgatan och följer den genom samhället.

Bild 2656 Bagare Erikssons söner framför ugnen inne i bageriet, f.v. Knut, Georg, Carl, Viktor och Herbert.

Bild 2657 Utsikt fran Borgaråsen mot Ström. I förgrunden till vänster huset där Emelias Lars bodde samt bakom det Storgårdens ladugård. I lilla huset till vänster bodde bland annat skomakare Barkman. I mitten ligger Ljungkullen samt på andra sidan älven Ströms slott och stallbyggnader.

Bild 2658 Detta kort ar troligen det första som är taget på bagare Erikssons fastighet på Göteborgsvägen, byggt år 1900. Det bageri som han hade på Storgatan var färdigbyggt år 1888 strax före storbranden. Det var också det enda bageri som då efter branden kunde få fram bröd till de nödställda. Sista ägaren av den fastigheten var Lennart Boström, han lät riva det år 1988, huset var då 100 år.

Bild 2659 Huset låg har alldeles ensamt vid Göteborgsvägen, åt vänster på Konsumtomten låg Storgårdens ladugård och till höger låg Ljungkullens ladugård.

Bild 2660 Utanför L.H.Erikssons Bageri F.v. fröken Anna Eriksson, Lilly Ahlgren "biträde", på trappan Herbert Eriksson och framför honom hans fru Anna.

Bild 2661 Interiör från Erikssons Bageri. Stående f.v. sönerna Knut, Georg, Carl, Herbert och Viktor Sittande en lärling Per Johansson (som senare blev dykare) samt Bagaremastare Eriksson själv.

Bild 2662 Interiör från L.H.Erikssons affar, biträde Hilma Landgren.

Bild 2663 Utanför entretrappan till L.H.Erikssons bageri har fyra damer ställt upp sig för fotografering.

Bild 2664 Annons för L.H. ERIKSSON

Bild 2665 Bagaremästare L.H.Erikssons äldsta dotter Charlotte gifter sig den 14 april 1906 med Chang Sjölin från Länghem

Bild 2666 Margit Engdahl och Alf Gustavsson utanför affären.

Bild 2667 Här sitter de två sista biträden i affären, Margit Engdahl och Britt Uddman

Bild 2668 En interiörbild från L.H. Erikssons bageri och speceriaffär i Lilla Edet. Innanför disken står fni Anna Eriksson gift med L.H. Erikssons son Georg

Bild 2669 Bild från L.H. Erikssons bageri och speceriaffär, biträdet Margit Engdahl stänger butiken för dagen.

Bild 2670 Britt Uddman plockar med veckans fynd i frysdisken

ld 2671 Även telefonbeställningar fick man ta emot.

Bild 2672 Här vid ugnen står sista ägaren av speceri och bagerirörelsen Holger Eriksson.

Bild 2673 Även detta kort är från L H Erikssons affär. F.v. Gunhild Sävström, Britt Uddman och Margit Engdahl.

Bild 2674 Ett sista kort på L:H:Erikssons fastighet. Affären har upphört och huset skall rivas, för att på platsen är det planerat för en parkeringsplats.

Bild 2675 Här bygger Lilla Edets Mejeriförening sitt då stora mejeri. I bottenvåningen, invägning av mjölk samt ost och smörtillverking samt en mjölkaffär för försäljning av olika mejeribrodukter. Byggmästare var Ivar Ekberg, det är han som står längst fram på bilden. Muraren i vita kläder hette Kröger och Ekbergs son Erik står längst fram på ställningen.

Bild 2676 Tidningsnotis från 1927 om Mejeriet.

Bild 2677 På bryggan står från vänster Dagny Eriksson, Gunnar Johansson och Silvia Gustavsson

Bild 2678 På inlastningsbryggan vid Lilla Edets Mejeri. F.v. Folke Eriksson, Dagny Eriksson och Einar Karlsson.

Bild 2679 Annons fråm almanacka år 1930 för Lilla Edets Mejeri

Bild 2680 Mejeriets lastbil med dess chaufför Fritjof Emilsson.

Bild 2681 Annons om medlemsmöte i Lilla Edets Mejeriförening

Bild 2682 Ingrid, Stina, Karin, Artur framför Mjölkaffärens mjölkbil

Bild 2683 Karin, Stina, Ingrid vid entre'n till Mjölkaffären

Bild 2684 Ingrid Björemark bakom disken i mjölkaffären

Bild 2685 Ingrid, Karin, Stina bakom disken i mjölkaffären

Bild 2686 Ingrid, Karin, Stina

Bild 2687 Stina, Ingrid, Karin i samband med att mjölkbutiken stängdes den 25 januari 1964

Bild 2688 Mjölkaffärens lastbil med personal

Bild 2689 Mjölkaffärens lastbil med Siw Bergstedt och Fritiof Emilsson på skärmarna

Bild 2690 Peronal på lastbryggan till mjölkaffären

Bild 2691 Byggmästare Gustav Johansson bygger här 1929 affärs och bostadsfastighet vid Göteborgsvägen för Vitalis Larsson.

Bild 2692 Vitalis Larssons hus vid Göteborgsvägen, som på den tiden inrymde Apotek Hjorten, Englunds Herr och Damfrisering samt Bergs Fiskhall.

Bild 2693 Annons frå Lilla Edet Posten år 1933 för Englunds Herr och Damfrisering

Bild 2694 En ineriörbild från Nisse Gustavssons frisersalong när han hade den i Apotekshuset, han övertog nämligen lokalen av Englund. Han hade verksamheten daär en tid tills han flyttade fram rörelsen till Backlunds hus.

Bild 2695 En senare bild då det var en symaskinsaffär intill Apoteket.

Bild 2696 Ett kort från 60-talet. Vi ser först till vänster en man gå in i mjölkaffären, sedan kommer inkörsporten i Vitalis Larssons hus. Skylten på väggen säger att det är en manufakturaffär nu där som Englund hade sin frisersalong. Damen till vänster i vitt förklade är Alice Mårtensson som var hembiträde hos Fru Anna Sjölin som bodde i Apotekshuset 3-dje våning, Alice följer gäster till busstationen.

Bild 2697 På kortet ser vi bakom den jonglerande flickan, bröderna Sahlströms, Vitalis Larssons och Hilldås fastigheter.

Bild 2698 Apotekare Christian Loven med tre av sina medarbetare, Ann-Britt, Monika och Gullvi, 1967.

Bild 2699 Luciakaffe på apoteket år 1967

Bild 2700 Officinen i det gamla apoteket vid Göteborgsvagen. År 1969 F.v. Britt, Birgitta, Ann-Britt och Bodil.

Bild 2701 Apotekets skylt täcks över efter flyttning av apoteket till Boströms f.d. lokaler i HSB-huset längre södere ut på Göteborgsvägen, året var 1971.

Bild 2702 Apotekare Chstian Love'n. 1972

Bild 2703 När de gamla apotekslokalerna på Göteborgsvägen blev lediga har det varit olika hyresgäster bl. a. LO-sektion och ABF. Sedan 1992 är lokalerna uthyrda till Kinaresturangen "Guldberget".

Bild 2704 Resturangens kock med många grytor på spisen på en gång.

Bild 2705 En gammal intressant bild tagen från Strömsidan mot Ljungkullen Till vänster ser vi det stora trevåningar sädesmagasin som låg intill tegelbruket. Vid en auktion år 1912 inropades för logen A.V.Styrlanders räkning detta magasin för ett pris av 1.775 kronor Till höger flera små stugor och nere vid älvstranden båtar och båtbryggor.

Bild 2706 På soffan i sin trädgård vid den lilla stugan som låg där Boströms nu har sin parkering sitter Lorentz och Sofia Barkman, och framför på backen sitter sonen Gunnar med sin fiu Rut som har deras lilla flicka Gunda i sitt knä.

Bild 2707 Har har vi det lilla huset som Lorentz Barkman var ägare till, framför på trottoaren står Einar och Ella Andreasson

Bild 2708 Fakta om patron J.F. Bode'n

Bild 2709 Bild på J.F. Bode'n

Bild 2710 Annons från Lilla Edets Tidning 1889 från J.F. Bode'n

Bild 2711 Framför Ljungkullens huvudbyggnad med södra flygelbyggnaden till vänster står syskonen, Ebba, Johan (Jean), Karl och Ivar Bode'n.

Bild 2712 Detta kort är taget vid samma tillfälle som föregående och med samma personer, f.v. vid trappan står Johan (Jean), p& trappan sitter Ebba, vid trappan står Ivar och på hästryggen sitter en ung och smärt Karl Bode'n.

Bild 2721 Kortet är taget från Konsums parkering mot Ljungkullens huvudbyggnad med båda flygelbyggnaderna i förgrunden. Kortet taget i slutet på 1980-talet.

Bild 2722 Kusken Oskar Hall med två hästar på Ljungkullens stallbacke.

Bild 2723 Bröllop på Ljungkullen. Jenny (född Bodén) och Edvin Olssons dotter Lilly och Herman Ljung gifter sig. Här blir dom fotograferade med tärnor och marskalkar.

Bild 2724 Tidningsnotis om bröllopet från 1911.

Bild 2725 Brudparet Lilly och Herman Ljung, här fotograferade med alla bröllopsgästerna. Kortet ar taget från Ljungkullens mangårdsbyggnad mot den vackra allen som gick ner till Göteborgsvägen, Södra flygeln syns något av till höger på kortet.

Bild 2726 Johan Fredrik Bodén med makan Johanna Maria (Boustedt) med sina barn Johan Ferdinand (Jean), Emil Fridolf, Ivar Otto, Jenny Elevira, Ebba Isabella, Fredrik, Knut Georg, Carl Axel.

Bild 2727 Interiör från Ljungkullen under Bodéns tid.

Bild 2728 Interiör från Ljungkullen under Bodéns tid.

Bild 2729 Interiör från Ljungkullen under Bodéns tid.

Bild 2730 Interiör från Ljungkullen under Bodéns tid.

Bild 2731 Interiör från Ljungkullen under Bodéns tid.

Bild 2732 Interiör från Ljungkullen under Bodéns tid.

Bild 2733 Interiör från Ljungkullen under Bodéns tid.

Bild 2734 Interiör från Ljungkullen under Bodéns tid.

Bild 2735 Interiör från Ljungkullen under Bodéns tid.

Bild 2736 Interiör från Ljungkullen under Bodéns tid.

Bild 2737 Interiör från Ljungkullen under Bodéns tid.

Bild 2738 Interiör från Ljungkullen under Bodéns tid.

Bild 2739 Interiör från Ljungkullen under Bodéns tid.

Bild 2740 Bild tagen fran Lammarhagsberget. Till höger närmast ser vi den gamla missionskyrkan. På andra sidan vägen ladugården till Ljungkullen (Bengt Ivars gården) och nere vid älven Bodéns tegelbruk.

Bild 2741 Byggnaderna med skorstenen är Bodéns tegelbruk, som revs omkring 1915. Här arbetade bland annat Daniel Persson från torpet Timmerbacken i Tösslanda, Duggarens Frans, Martin Nilsson, Henrik Nilsson m. fl. I mitten Bodens gårdsbyggnader och där intill dammen, i högra hörnet missionskyrkan. Man kan även se taket pa Törnkvists hus som byggdes på 1920-talet. Nere vid älven ser man de hus som Bodén byggde till sonen Jaén efter branden 1888, där vattenverket nu ligger. Mellan missionskyrkan och Törnkvist

Bild 2742 Delförstoring av föregående bildoch fortsatt text: Mellan missionskyrkan och Törnkvist hus ser vi vägen upp till Lammarhagen, nuvarande Hantverkaregatan. Kanalverket köpte Bodéns samtliga egendomar och byggnader 1916, varefter Oskar Hall som varit anställd hos Bodén arrenderade gården av kanalverket. När de gamla byggnaderna revs för att lämna plats för annan bebyggelse vid Göteborgsvägen, byggde Hall en ladugård uppe vid Smörkullen samt ett boningshus. Boningshuset finns kvar men ladugarden är b

Bild 2743 Annons från almanacka år 1904

Bild 2744 På det här gamla slitna kortet ser vi syskonen Bodén Jaén, Ivar Knut, Carl, Ebba och Jenny

Bild 2745 Ett sent taget kort mot Ljungkullen från parkeringen vid Konsum.

Bild 2746 Systrama Bodén, till vänster Ebba gift med Garvare Adolf Carlsson och Jenny gift med Affärsinnehavaren Edvin Olsson.

Bild 2747 Jaén, lvar, Knut och Carl Bodén

Bild 2748 Bode'ns hus nere vid älven, det revs för att ge plats för utbyggnad av vattenverket. I bildens nederkant ser man järnvägsparet ner till kraftstationen

Bild 2749 Bode'ns hus nere vid älven, det revs för att ge plats för utbyggnad av vattenverket.

Bild 2750 Bad och sköljflotten vid "Älvsborg" norr om vattenverket.

Bild 2751 Edlund provar fiskelyckan medan de sällskapande damerna njuter av tillvaron

Bild 2752 Här har vi ett kort på gångbron som var lagd ör den lilla vik som gick in söder om bad och sköljflotten vid "Älvsborg"

Bild 2753 Kort taget mot Evert Ekströms fastighet, taget nerifrån älven.

Bild 2754 Göteborgsvägen med Wermcrantz hus till vänster och det lilla Bodeckers hus vid gatan, båda är nu rivna och på platsen byggdes det nya posthuset (nuvarand Systembolaget).

Bild 2755 Annons för Wermcrantz möbel- och agenturaffär från almanacka 1914.

Bild 2756 Har schaktar man till det nya kontorshuset som skall inrymma postkontor, arbetsförmedling och skogsägarekontor

Bild 2757 Här byggs det stora kontorshuset vid Göteborgsvägen, på gamla Wermcrantz tomt. När huset ar klart flyttar Postkontoret, Arbetsförmedlingen och Västkusten Skogs AB in på var sin våning.

Bild 2758 Så här stort och vackert blev det nya kontorshuset med skyltar om arbetsförmedling och postkontor på väggen utåt gatan

Bild 2759 Posthuset och till vänster, Thörnqvists gamla fastighet

Bild 2760 Här ser man hur den fria parkeringen fungerar i Lilla Edet.

Bild 2761 Här sätter man upp stolpar för att hindra bilister att parkera på trottoaren

Bild 2762 Bild från arbetsförmedlingen i Lilla Edet 1988. Fr.v. Ivor Gallo, Ralf Henning, Siv Thomsen, Kerstin Ringholm och Christer Edsgård.

Bild 2763 Från samma arbetsförmedling; Här sitter en Af-grupp som söker jobb.

Bild 2764 De två till vänster tjänstgjorde på arbetsförmedlingen, vidare har vi kommunalråd och kommunchef.

Bild 2765 I mitten på kortet har vi Posthuset med arbetsförmedlingen i andra våningen

Bild 2766 Bodeckers hus som en gång i tiden byggdes av Gösta Erikssons farfar polis Edvard Eriksson som kommit till Lilla Edet från Trollhättan. Här har hans son Frits Eriksson sin Velociped och Reparationsverkstad. I mitten står Frits Eriksson själv och framför honom sonen Gösta.

Bild 2767 Här har affärsinnehavaren Frits Eriksson som står vid den öppna dörren, bytt namn på sin rörelse och kallat den Cykel och Reparationsverkstad.

Bild 2768 Bilden visar till vänster del av Wermcrantz hus och i mitten Bo Johanssons hus och längst upp Gustav Nordströms hus. Till höger Bodeckers hus med skoaffären.

Bild 2769 Annons från almanack 1929 för G.Bodecker

Bild 2770 Till höger Greta Bodecker med en väninna utanför affären

Bild 2771 Från Bodeckers skoaffär, fr. v. affärsinnehavare Greta Bodecker, Margit Engdahl och Levi Ahlgren.

Bild 2772 Margit Engdahl innanför disken bland skokartonger.

Bild 2773 Margit och Levi.

Bild 2774 Visst fanns det skor att välja på i Bodeckers skoaffär.

Bild 2775 Levi och Greta bland alla skokartongerna

Bild 2776 Levi hjälper en kund att välja

Bild 2777 Levi Ahlgren var för firman Bodeckers Skor en allt i allo medarbetare, han var expedit, bokhållare och fastighetsskötare

Bild 2778 Bodeckers hus med sina fina fruktträd framför i trädgården.

Bild 2779 Bodeckers Skor som hade fått nya ägare har nu flyttat till nya och tidsenliga affärslokaler. Här i de gamla lokalema har Optiker Liljelood från Trollhättan öppnat firman Lilla Edets Glasögon

Bild 2780 Bodeckers Skor som hade fått nya ägare har nu flyttat till nya och tidsenliga affärslokaler. Här i de gamla lokalema har Optiker Liljelood från Trollhättan öppnat firman Lilla Edets Glasögon

Bild 2781 Annons för Lilla Edets Glasögon

Bild 2782 Ett kort som visar att Thörnkvist på sin tid har haft försäljning av bensin vid sin affär vid Göteborgsvägen.

Bild 2783 Frälsningsarmens 5:te kaår från Göteborg på besök i Lilla Edet. Stående som 2:a från höger var Seth Jonsson. Kortet taget utanför Thörnkvist affär vid Göteborgsvägen.

Bild 2784 Ett kort taget på 60-talet, ägare var då Fagerberg som drev affär med hemslöjd, garn och presenter. En tidigare ägare var Elsa Lundkvist.

Bild 2785 Annons för Elsa Lundkvist "Garn och hemslöjd"

Bild 2786 Interiörbild från Thörnkvist affär. Affärsinnehavaren står närmast kameran.

Bild 2787 I affärsfastigheten till höger på bilden har vi två affärer vars namn inte är så vanligt nämnda i Lilla Edet, nämligen Waru-Boden och Mode.

Bild 2788 Så här vackert var detta hus, när det fotograferades i färg på 60-talet Hyresgästema var då Garn & Hemslöjd, Thiesens Skomakeri och Åkes Golv.

Bild 2789 På denna parkeringsplats byggde senare Försäkringskassan sina lokaler

Bild 2790 Gamla missionskyrkan och Thörnqvist fastighet, då kortet togs inrymde Thörnqvists hus tre affärsrörelser, Garn & hemslöjd, Åkes golv och Thisens Skomakeri.

Bild 2791 Annons för Thiesens Skomakeri.

Bild 2792 Har har vi mejerifastigheten igen som den såg ut då Dan Jonsson hade affären här, han hade elektriska firman i första våning och cykel och reparationsverkstad i källarvåningen. Dan bedrev även bilskoleverksamhet som påbörjades redan under "gengastiden". Längst till höger på huset ser vi dörren till Lilla Edets mjölkaffär som var kvar sedan mejeriets tid. I huset hade Jordbrukskassan sitt kontor på andra våningen.

Bild 2793 Nu är det Bröderna Sahlströms El Och Radioaffär som har flyttat in i fastigheten efter Dan Jonsson. Utseendemässigt har det ändrats med tre skyltfönster åt gatan, men inget på södergaveln

Bild 2794 Annons för Lilla edets Elektriska Bröderna Sahlström.

Bild 2795 Till vänster ser vi del av Sahlströms hus, där efter kommer Vitalis Larssons fastighet med Huskvarna Symaskinsaffar och Apoteket Hjorten i första våning. I källaren var en firma Tankrensning, som också sålde Oljebrännare och Eldningsoljor. Längre bort har vi Hildås Livs.

Bild 2796 Ljungkullen och till vänster Vitalis Larssons hus med uthus och garage

Bild 2797 Här vid Hantverkaregatan nedanför Göteborgsvägen bygger LEIFAB två hyresfastigheter med lägenheter i två plan och med fyra mindre affärslokaler i källarplan.

Bild 2798 Försäkringskassan i Lilla Edet här i nya lokaler, byggda på den plats som Ljungkullens ladugårdar tidigare har legat. Det är på hörntomten Göteborgsvagen - Hantverkaregatan.

Bild 2799 Försaknngskassans föreståndare Ralf Andersson och Eva Åkerman studerar statistiken över sjukfrånvaron i Lilla Edet.

Bild 2800 Från Försäkringskassan vid Hantverkaregatan, Ralph Arvidsson och Birgitta Sundin

Bild 2801 Försäkringskassan flyttar nu igen, nu till GEKÅS fastighet i kvarteret, Vävaren, i hörnet Göteborgsvägen - Molinsgatan. År 1992

Bild 2802 Karl Olssons Kött, Fläsk & Charkuteriaffär bytte på 1940-talet ägare och namn till Lilla Edets Livs och blev en Vivoaffär som låg i hörnet Göteborgsvägen- Hantverkaregatan. Den nya ägaren Thore Hildås lät flytia denna gamla byggnad till en annan tomt för att sedan här på samma plats bygga en större affärsbyggnad

Bild 2803 Annons i almanacka från 1929 för Karl Olssons Kött-, Fläsk- och Charkuteriaffär

Bild 2804 Interiörbild från Lilla Edets Livs "Hildås". Innanför disken står Anna Hildås och Lars Gutesjö.

Bild 2805 Annons om Lilla Edets Livsmedel i almenacka 1962

Bild 2806 Här någon månad senare är huset upphissat för att flyttas till en annan tomt i närheten för att ge plats för den nya affären som fick namnet Vivohallen.

Bild 2807 Huset har har flyttats så långt ner så det är klart att ta en annan riktning rakt in från gatan för att komma på sin nya plats

Bild 2808 Vi ser här på detta kort att huset har kommit pa plats och man har börjat pålning och andra grundarbeten till den nya Vivohallen.

Bild 2809 Första december 1960 stod Vivohallen klar för att öppna för julförsäljning

Bild 2810 Ett kort taget när Thore Hilldås, ägare till Vivohallen öppnar den för första gången och julhandeln kan börja. Bakom Thore ser vi både julgran och julbock.

Bild 2811 Mycket med folk kom för att handla och vara med på invigningsfesten den första dagen.

Bild 2812 Ulla och Thore Hilldås bland frukt och grönsaker.

Bild 2813 Har var det kaffe, te och andra njutningsmedel

Bild 2814 Tomteklädda står de, Thore och Ulla bakom delikatessdisken, färdiga att hjälpa till om så önskas

Bild 2815 Thore i charken visar upp en fin julskinka.

Bild 2816 Några år senare, vi ser har Hantverkaregatan korsar Göteborgsvägen och vid krysset ser vi den nya Vivohallen, och på andra sidan vägen ser vi att den gamla missionskyrkan är riven. Till höger på kortet ser vi även Grönvalls nya orgelbyggeri och musikaffär.

Bild 2817 Det var denna stora matvaruaffär "Vivohallen" som Thore Hilldas lät bygga, men efter några år sålde han av rörelsen. Ägaren till affären när detta kort togs kallade firman RAHMs MAT. Året var 1988

Bild 2835 Bilden är tagen utanför gamla Missionshuset. F.v. stående Augusta Olsson, Ida Thörnqvist, dottern Marta, Sofia Barkman, lärarinnan Beda Nilsson, Per Karlsson, okänd, Eva Vesterlind, Julia Bengtsson, fru Karlsson skolan, Lisa Halvarsson. Sittande i vitt Alma Karlsson maka till Per Karlsson. Den lilla i pälsmössa är mor till lärarinnan Beda, hon var innehavare till en liten brödbutik på Storgatan intill gamla Polis och Brandstationen.

Bild 2836 Bilden är tagen inne i gamla Missionshuset

Bild 2837 Lilla Edets gamla missionshus, det byggdes som skolhus 1810.

Bild 2838 Här posserar sex unga damer framför missionskyrkan.

Bild 2839 Någon slags Högtidsfirande i Missionskyrkan

Bild 2840 Söndagskolebarn med ledare

Bild 2841 Två ineriörbilder från gamla missionkyrkan i Lilla Edet

Bild 2842 Två ineriörbilder från gamla missionkyrkan i Lilla Edet

Bild 2843 Vi ser här att missionskyrkan har blivit klädd med sidiplattor utvändigt. På kortet ser vi också huset Norra Roten 83 bakom kyrkbyggnaden, sista ägaren av huset var telefonisten Märta Andersson, hennes far Karl Andersson var målare därför kallade man huset för "Målare-Martas hus".

Bild 2844 Här ser vi skyltar för Elsa Carlsson Damfrisering och E. Arnberg Matservering som pekar upp på Husbergsgatan bakom Missionskyrkan. Damen till v. är Maja Lundberg (Jonson) och damen till h. jobbade i Thörnqvist affär.

Bild 2845 Ännu en extriörbild av Missionskyrkan

Bild 2846 Söndagsskolefest i Lilla Edets Missionskyrka, förmodligen tidigt 50-tal. Namn finns på bild 2847.

Bild 2847 Namn påpersoner på bild 2846, deltagare på Söndagskolefest i Missionskyrkan

Bild 2848 Lite senare interiorbilder från missionskyrkan. Tre flickor som spelar och sjunger, Matz Iwarsson vid orgeln och Anna-Lisa Boman vid talarstolen

Bild 2849 storfrämmande, den kände TV- auktionisten Erik Eriksson från Värmland står har vid tal.arstolen och håller något anförande

Bild 2850 En sångkör från Missionsförsamlingen i Älvangen bjuder här på sångunderhållning.

Bild 2851 Efter sångunderhållningen fotograferas alla tillsammans, pianist, sångledare och kören.

Bild 2852 Kort på det gamla missionshuset byggt 1810 strax före det revs 1985

Bild 2853 Luciafirande i Missionskyrkan

Bild 2854 Foto från syauktion i Missionskyrkan

Bild 2855 Ännu ett foto från en syauktion i Missionskyrkan

Bild 2856 Detta kort togs när man stensatte Göteborgsvägen genom Lilla Edet kortet är taget utanför Thörnqvist affär. På skyltarna som pekar uppåt Hantverksgatan står att läsa. "Matservering" E Amberg och "Damfrisering" Elsa Carlsson. Namn framgår av bild 2857

Bild 2857 Namn på personer som finns på bild 2856

Bild 2858 Vy från Göteborgsvagen. Från vänster Nya Ordenshuset, Anton Johanssons hus och gamla huset dar den kända kloka gumman "Bange-Lena" bodde.

Bild 2859 Huset ar nu rivet men låg mellan Bånge-Lenas hus och John på Smörkullens hus. Det var uppfört av skomakare Dan Engberg som även hade skoaffär här.

Bild 2860 Annons i Lilla Edets Tidning år 1922 för Lilla Edets Nya Skoaffär.

Bild 2861 Skomakare Dan Engberg var som vi ser på bilden mycket intreserad av bin och av bilden framgår det att bakom huset på sin tomt hade han har 12 bisamhällen att sköta om.

Bild 2862 Nasta hus i raden var Anton Johansons som Byggmästare Ivar Ekberg byggde. På kortet står f.v. August Karlsson, Ivar Ekberg och Anton Johansson med respektive fruar. I bakgrunden längst till höger mot berget ser vi också det stora huset som i dagligt tal kallades "Bygget"

Bild 2863 Detta huset låg på samma tomt som Norra Roten nr. 26 som byggdes av John Olsson. När han skulle bygga det senare fick han riva detta gamla hus, som möjligen var byggt av arbetaren Johan Pettersson, som ägde huset före John Olssons farfar, Garveriarbetare hos Garvare Adolf Carlsson, Johan Alfred Olsson. Troligen ar det Johns farfar och farmor som ar med på bilden med sina barn.

Bild 2864 Samma hus som föregående, men enligt trädstorleken, taget vid något senare tillfälle.

Bild 2865 Ett kort från Göteborgsvägen söder ut som det såg ut på 1970-talet. Andra huset på vänster sida om gatan ägdes av John Olsson och i nedre våning hade Holmquist Barn och Damkläder sin affarsrörelse fram till 1957 då man flyttade affären till det nybyggda HSB fastigheten vid Storgatan. När dessa lokaler blev lediga flyttade Lilla Edets Posten hit sin redaktion från Storgatan.

Bild 2866 Annons för Holmquists

Bild 2867 Ett äldre kort från Göteborgsvagen i Lilla Edet. Huset vi ser vid bilen ar det samma som hus som vi ser längst fram på kort 2865, har i huset drev Orvar Gustavsson en bilelektrisk firma, vi ser har att han har en bil att reparera och uppstallningsplatsen var gatan, någon möjlighet att få in bilen på tomten fanns inte.

Bild 2868 Sven Hall på Lilla Edet-postens redaktion när den låg på Göteborgsvagen i John Olssons fastighet. Redaktionen flyttades till denna plats 1968.

Bild 2869 Gunda Magnusson en trotjänare på Lilla Edet Posten, jobbar här med Sven Hall på samma redaktion.

Bild 2870 Betelkapellet som låg vid Göteborgsvägen mitt emot Engbergs hus. Det hade byggts 1908 och inköptes senare av orgelbyggare Grönvall som ändrade om det till fabrikslokal. Huset brann ner år 1977. Grönvall återuppbyggde här sitt nya orgelbyggeri och musikaffär pa samma ställe.

Bild 2871 Annons i almenacka år 1962 för John Grönvall Orgelbyggeri.

Bild 2872 Dessa blomsterdekorerade deltagare vistas i Betelkyrkan vid Göteborgsvägen där kortet togs, det kan vara midsommar eller skördefest.

Bild 2873 Här utanför Betelkapellet ser vi förmodligen att Teckla Holm delar ut post till mötesdeltagare som förmodligen är på väg in i byggnaden.

Bild 2874 Interiör från Betelkapellet. Det är förmodligen något jubilleumsmöte. Längst till höger står Frithiof Thörnqvist

Bild 2875 En ung predikant i Betelkyrkans talarstol.

Bild 2876 Kan det vara kyrkkaffe eller är det syföreningen i församlingen eller är det någon medlem i Betelförsamlingen som man vill fira? Interiörbild från betelkyrkan är det.

Bild 2877 Denna bild ar tagen i samband med branden vid Grönvalls Orgelbyggeri. Vi kan se eldslågor som slår ut vid fönstren. Bilden ar tagen innan brandkåren har anlänt. Grönvalls flyttade hit från Kyrkogatan år 1953. Branden utbröt den 8 september år 1977.

Bild 2878 Har kämpar brandkåren mot eldslågoma med nyfikna människor på plats

Bild 2879 Har kämpar brandkåren mot eldslågoma med nyfikna människor på plats

Bild 2880 Återstå att se om några inventarier och maskiner är användbara branden i den eldhärjade fabriken.

Bild 2881 Med grävmaskinens hjälp river man och kör bort resterande byggrester efter branden för att sedan börja att schakta och göra grundarbeten för byggnation av ett nytt orgelbyggeri.

Bild 2882 Nya byggnaden med Orgelbyggeri, musikaffär och lägenhet uppförd på samma tomt.

Bild 2883 Byggnation av Bröderna Jakobssons Väveri A-B i Lilla Edet. Byggmästare och arbetsledare var Ivar Ekberg. Byggnadsmaterial såsom resningsvirke fönster och dörrar aåteranvände man fran Haegers gamla fabrik när den revs för att ge plats för den nya Kraftverksbyggnaden i Lilla Edet Vaäveriverksamheten varade ej så många år, men svetsare Ernst Gustavsson köpte då byggnaden och flyttade hit sin bilreparationsverkstad "Bil och Motor" som han tidigare hade i gamla bryggeriet eller "Vestins" gamla lokaler

Bild 2884 Tidningsnotis från 1920 om bomullsväveri i Lilla Edet

Bild 2885 Annons från Lilla Edets Tidning år 1922 av Bröderna Jacobsons Väveri AB.

Bild 2886 En senare tagen bild på Bil & Motors reparationsverkstad, det som en gång byggdes som väveri. I samma byggnads övervåning var Werner Larssons Snickeriverkstad inrymd. På den öppna platsen nere vid gatan låg den kloka gumma "Bånge-Lenas" hus.

Bild 2887 Annons från almanacka år 1953 för W.Larssons Snickeriverkstad .

Bild 2888 Svetsare Ernst Gustavsson och Erik Tärnlöv som tillsammans drev bilverkstaden 1919 till 1922

Bild 2889 Annons från Lilla edets Tidning 1922 för Lilla Edets Svetsnings & Mek. Verkstad

Bild 2890 Svetsare Ernst Gustavsson stegar ut från sin verkstad

Bild 2891 Annons från Lilla Edets Tidning år 1925.

Bild 2892 Bilreparatörer vid svetsare Gustavssons verkstad. F.v. Albert Andersson, Gösta Vesterlind, Vitalis Larsson och Hugo Gustavsson.

Bild 2893 Annons från almanacka år 1940 för Lilla Edets Bil- & Motorverkstad.

Bild 2894 På mororcykeln ser vi Hugo Gustavsson och Gösta Vesterlind

Bild 2895 Personal på Lilla Edets Bil- & Motorverkstad. Namn framgår av bild 2896.

Bild 2896 Namn på personal på bild 2895

Bild 2897 Ännu en bild med Personal på Lilla Edets Bil- & Motorverkstad. Namn framgår av bild 2898.

Bild 2898 Namn på personal på bild 2897

Bild 2899 Reparatörerna är här Nils Johansson, Gösta Vesterlind, Rolf Vestergren, och Folke Andersson från Nyborg Västerlanda.

Bild 2900 Byggnaden till vänster är Lilla Edets Bil och Motorverkstad och den byggnad vi ser till höger ägdes av Oskar Hansson som där drev firman Lilla Edets Maskinfabriks AB.

Bild 2901 Annons från Lilla Edets Tidning år 1922 för Lilla Edets Maskinfabriks AB.

Bild 2902 Verkstadsägare Oskar Hansson hade som många andra bilägare i Lilla Edet, "Bilstation". Här är han med ett sällskap i Uddevalla

Bild 2903 Annons i Lilla Edets Tidning 1923 för Oskar Hanssons Bilstation.

Bild 2904 Ett gammalt fint kort med alla gamla hus i Lammarhagen som "Målare-Märtas" och "Madams". Oskar Hansson verkstad. Det gamla järnvaspåret fram till Smörkullen, likaså vägen upp till Ljungkullen, den gick då från Hantverkaregatan.

Bild 2905 Den gamla fastigheten som en gång byggdes som bomullsväveri men blev en bilverkstad i många år. Nu skall den rivas, GEKÅs fastighetsbolag köpte hela kvarteret Vävaren som skall bebyggas.

Bild 2906 Till höger på kortet har vi kvarteret Vävare som tidigare var bebyggt med 7 bostadsfastigheter 1 missionskyrka och 2 verkstadsfastigheter. GEKÅS Fastigheter AB fick byggtillstånd att här uppföra en hyresfastighet med affärs och kontorslokaler i bottenvåningen. Huvudentreprenör för byggnationen SGK-Bygg. På andra sidan gatan bygger Skanska ett hyreshus med affärslokal för Optiker Liljelood, han innehar här firrnan Lilla Edets Glasögon. Byggår 1991.

Bild 2907 Vi befinner oss nu i hörnet Göteborgsvagen - Hantverkaregatan. Samma fastighet som förut, men från annat håll.

Bild 2908 Kort från byggnationen i kvarteret Vävaren Bilden är tagen i april 1991.

Bild 2909 Här ser vi de fkdiga husen. Bilden är tagen från Borgstigen. Vi har Boströms parkering i förgrunden.

Bild 2910 R L F Konsult står det på skylten över dörren på huset. Vi befinner oss nu i hörnet Göteborgsvagen - Hantverkaregatan. Samma fastighet som förut, men från annat håll.

Bild 2911 GEKÅs fastighetsbolag fotograferad från Boströms kundparkering

Bild 2912 Det här kortet är taget från Korsningen Gärdhemsgatan - Molinsgatan.

Bild 2913 Det var hit som försäkringskassan flyttade från Hantverkaregatan

Bild 2914 Från byggandet av Nya Ordenshuset sommaren 1914. Övre raden f. v. August Önekarl Härklättan, Alfred Johansson ( senare diversehandlare i Fridhem ), Mjölnare Olsson, Linus Samuelsson, Karl Ferdinandsson, Mjölnare Fredrik Olsson, August ( Filurka ), Albin Fråst, Broman Sjuntorp, okand, Murare Mossberg, Axel Ahlgren, Pontus Ryberg, Byggmästare Ivar Ekberg, ökänd, sittande f.v. Broman Sjuntorp, Axel i Dammen, okänd, okänd, Gustav Johansson ( Väktarn ), Broman Sjuntorp, Gustav Andersson Sjuntorp, okänd

Bild 2915 Ur tidningen 1912 om Logen A.V.Styrlander

Bild 2916 Detta är förmodligen det första kortet som togs på Nya Ordenshuset då det började bli färdigställt, det återstår lite tegelläggning vid ränndalarna på taket.

Bild 2917 Invigningen av Nya Ordenshuset i Lilla Edet skedde 6 dec. 1914. Fotot har ar säkerligen dock ej tagit vid det tillfället utan vid sommartid antingen 1914 eller 1915

Bild 2918 Två fina foton på Nya Ordenshuset eller Teaterbyggnaden som det står att läsa pa det övre, ett år taget på vintern och ett på sommaren.

Bild 2919 Två fina foton på Nya Ordenshuset eller Teaterbyggnaden som det står att läsa pa det övre, ett år taget på vintern och ett på sommaren.

Bild 2920 Interiörbild av nya ordenshuset i Lilla Edet. Det är Avd. 150, Svenska Pappersindustriarbetarförbundet som har samlats till familjefest 1934. Namn framgår av bild 2921.

Bild 2921 Namn på personerna på bild 2920.

Bild 2922 Interiör från Nya Ordenshuset. Bilden visar mötesdeltagare från ett möte hållit av Göteborgsdistriktets Socialdemokratiska ungdomsförening, SSU.

Bild 2923 Ett kort med från vänster Molins hus, Nya Ordenshuset eller som det står på skylten "Teaterbio" och till höger snickare Engströms hus. Se ocksa på kortet att det står "Lilla Edets Folkets Hus" vilket det aldrig har varit.

Bild 2924 Annons från Lilla Edets Posten 9 november 1933. Bazar och Soare' i Nya Ordenshuset.

Bild 2925 Detta kort är några ar senare taget mot Nya Ordenshuset. Vi ser det på bland annat att häcken vid Molins tomt har vuxit en del, vi ser det också på att dom har bytt skylten. Det står nu bara "Bio" på den. En vacker byggnad som borde fått stå kvar

Bild 2926 Annons för Teater - Biografen

Bild 2927 "Logens Gäng" cabaretrupp vid Påskfesten 1944 i Nya Ordenshuset. Stående f.v. Margareta Almen, Torkel Olsson, Kerstin Johansson, Bertil Lindell, Edit Magnusson, Stig Eriksson, Tage Gustavsson, Enar Martinsson, Inga Holmer, Paul Andersson, Erik Fagerberg. Sittande f.v. Ingvar Gunnarsson, Tage Lindell, Ingemar Glada, Lars Aug. Andersson, Bror Hall, Lars Eriksson.

Bild 2928 En bild från köket i Nya Ordenshuset. Här har den stora kaffekitteln ersatts av en då modem kaffebryggare, men här gäller det att hålla på lagom med vatten.

Bild 2929 År 1957 fotograferades dessa deltagare på en maskerad i Ordenshuset

Bild 2930 Framträdande i ordenshuset

Bild 2931 Framträdande i ordenshuset

Bild 2932 Framträdande i ordenshuset

Bild 2933 Framträdande i ordenshuset

Bild 2934 Framträdande i ordenshuset

Bild 2935 Framträdande i ordenshuset

Bild 2936 Framträdande i ordenshuset

Bild 2937 Framträdande i ordenshuset

Bild 2938 Bilden är tagen från korsningen Göteborgsvägen- Norra Ledningsgatan. Fran vänster syns de båda hyreshusen vid Molinsgatan och lilla Molinshuset framför Gamla Ordenshuset.

Bild 2939 Ett senare kort på Ordenshuset, det är taget sedan dom andräde taket och satte pa mexiplattor på väggarna och sådant såg det ut tills det revs.

Bild 2940 Det gamla Ordenshuset som auktionshall, det står så på skyltarna utanför. Kortet som är taget 1988 kan var ett av de sista kort som har tagits pa byggnaden

Bild 2941 Byggföretaget HA Bygg AB bygger här för Lilla Edets Godtemplare en fastighet med 12 lägenheter, affärslokaler och samlingslokal. För att få plats med detta måste man inhandla fastigheten som låg söder om gamla ordenshuset. Molins fastighet som låg på norra sidan är ocksa borta, där har kommunen anlagt en parkeringsplats.

Bild 2942 Här ser vi den nybyggda fastigheten norr ifrån. Även parkeringsplatsen utnyttjas, det står en bil parkerad där.

Bild 2943 Ingvar Gunnarsson vill gärna visa upp det nya huset som ägs av IOGT.

Bild 2944 Här har man satt upp staket mot Molinsgatan

Bild 2945 Ett 30-tals kort över karteren Skytten och Vävaren. Vi ser den stora dal som var mellan Nolvägen och Skyttegatan som nu är fylld och bebyggd, den var som vi ser på kortet bevuxen med stora träd och buskar

Bild 2946 Har pågår byggnationen mellan Skyttegatan och Norra Ledningsgatan Byggen uppförs även vid Södra Ledningsgatan

Bild 2947 Detta ar ett kort från slutet av 1970-talet. Till vänster längst bort ser vi Grönvalls nybyggda fastighet med orgelbyggeri och musikaffär. Huset i mitten är ett äldre med beteckning norra roten 113, det är byggt av Axel Lexberg. Fasadstensvillan närmast byggdes av Gunnar Andersson som har hade kontor och lager till sin rörläggningsfirma "Varme och Sanitet"

Bild 2948 Detta kort är nog taget när man bygger Västra Ledningsgatan, den lilla gatan som går mellan Göteborgsvägen och Brovägen. Det är Bo Grönvall som står vid 30-skylten. Bo hade skrivit till Landshövdingen och fått gehör för en sänkning av hastigheten på Göteborgsvägen genom centrum till 30 km/timma. Detta efter en svår trafikolycka där två pojkar blev påkörda på Göteborgsvägen.

Bild 2949 Har låg tidigare Bodens tegelbruk, men efter brukets nedläggning startade Byggmästare Ivar Ekberg har trävaruhandel och sågrörelse, han hade här också ett litet varv där han byggde pråmar. Varvet flyttades senare upp strax ovan Smörkullen. Av varvsarbetare på kortet är f.v. nr.2 Frans Johansson, nr.5 Amandus Ekberg, nr.9 Johan vid Backen uppe vid Nybygget. Bakom dem syns en byggnad som uppfördes av patron Boden en gång i tiden. Den ena halvan av huset disponerade Karl Boden som kontor, i den andr

Bild 2950 tidningsnotis från 1918 angående byggmästare Ekbergs flytt av sin verksamhet.

Bild 2951 En bild från det sågverk som låg nere vid Bode'ns tegelbruk, Karl Bode'n hade även en tid virkeshandel. Männen f.v. Ors-Anders, Arnold Frosth, Ivar Jonsson, Per Holmberg, Johan Abrahamsson.

Bild 2952 En mycket gammal bild f'rån Borgaråsen i Lilla Edet mot Tysslanda. Vi ser älven med sin sväng vid Smörkullen upp mot Munkeviken, vi kan också se att den stora bäckravinen som följer Nolvägen ner till Lilla Edetsvägen var full av uppväxande träd

Bild 2953 Denna bild är en delförstoringen av bild 2952 här ser vi också den lilla stugan som ligger på den plats som idag den nya missioskyrkan är uppbyggd på.

Bild 2954 Detta kort är taget från Borgaråsen mot Tysslanda. Kortet är förmodligen taget i början på 1900-talet. Bryggeriet "Westins" ar byggt 1898 och Johan Svenssons hus som låg mitt emot på andra sidan vägen var byggt 1900, likaså på Smörkullen har hus blivit byggda.

Bild 2955 Detta kort är taget från Borgaråsen mot Tysslanda. Kortet är förmodligen taget i början på 1900-talet. Bryggeriet "Westins" ar byggt 1898 och Johan Svenssons hus som låg mitt emot på andra sidan vägen var byggt 1900, likaså på Smörkullen har hus blivit byggda, man kan också på bilden i bakgrunden se en skymt av kyrktornet på Hjärtums kyrka, tornet byggdes år 1900.

Bild 2956 Den gamla kraftledningen som gick mellan Lilla Edets Kraftstation till Högstorps Transformatorstation. Denna stolprad stod söder om Norra Ledningsgatan.

Bild 2957 Fotot är taget från Borgaråsen. I mitten på kortets vänstra kant syns Nya Ordenshuset och Molins hus. Ner vid älven ligger Älvsborgs Pappersbruk och nästa till höger är garveribyggnader och Lilla Edets bryggeri. Intill vägen ligger Bröderna Johanssons Vagnsfabrik. (senare Stendahls Bilverkstad.) På andra sidan vägen syns Johan Svensson och Edvard Andersson hus och längst till höger vid Nolvägen har vi den gamla skyttepaviljongen

Bild 2959 Detta kort är taget fran kraftstationen av fotograf Nyström. Vi ser i förgrunden den då nya bron som invigdes 1926, och längre bort under bron ser vi byggnader som tillhörde Carlssons Garveri, Älvsborgs pappersbruk och Lilla Edets bryggeri (Vestins). Man ser också att det ligger två båtar förtöjda vid papperbrukets kaj för att lasta eller lossa massa.

Bild 2960 Bilden visar branden vid Älvsborgs Pappersbruk 1929

Bild 2961 Här ser vi hela långsidan på den eldhärjade fabriksbyggnaden.

Bild 2962 Här har hela taket brunnit upp endast byggnaden längst till höger klarade sig. Det är samma byggnad som Lilla Edets cementgjuteri senare hade vid tillverkning av cementsten. Cementgjuterifabrrikör Edvard Andersson köpte efter branden tomten och resterande byggnader och startade här sin firma.

Bild 2963 Vi ser har branden från älvsidan med Prassebergen i bakgrunden Vi ser också den väldiga rökutveckling som var, att röken var så svart berodde på att man i tillverkningen hade bl.a. Tjärpapp. Branden var i juli månad 1929.

Bild 2964 En bild av en eldhärjad pappersmaskin som är vad som återstår efter branden.

Bild 2965 Ett gammalt dåligt kort men vi måste ha det med, det är också fiån branden vid älvsborgs Pappersbruk. Detta är Lilla Edets brandkårs motorspruta 1929, sprutförare var Gösta Eriksson som senare blev brandchef vid Lilla Edets Brandkår

Bild 2966 Fakta om Älvsborgs Pappersbruk

Bild 2967 Fakta om Älvsborgs Pappersbruk

Bild 2968 En vårpromenad någon stans på Nolvägen anno 1929. Fr.v. Märta Karlsson, Ester Ylander, Olof Wester, Vera Lexberg, okänd

Bild 2969 Kort på skyttepaviljongen uppe vid Nolvägen.

Bild 2970 Ur Lilla Edets Tidning 17 maj 1890 om Lilla Edets Skyttegille.

Bild 2971 Edvard Andersson och Henrik Nilssons fastighet vid Nolvägen. kortet taget från Skyttegatan.

Bild 2972 Samma fastighet som den förra ,men kortet ar taget från Göteborgsvägen.

Bild 2973 Johan Svenssons villa Norra Roten 76 Göteborgsvägen 11 som låg på den tomt där den nya missionskyrkan nu ligger

Bild 2974 På detta kort ser vi åter Johan Svenssons hus men från baksidan, och till höger Westins hus "gamla bryggeriet". Personerna i förgrunden är fr.v. Astrid Nilsson, Anna Nilsson, Elsa Andersson och den lilla flickan Ella Nilsson (Andreasson) syster till Anna

Bild 2975 Garveriet byggdes i sin högra del av Karl Boden omkring 1911- 12 byggnaden var avsedd för hans virkesaffärer efter den nere vid älven avveklade rörelsen som Vattenfall köpt i samband med höjningen av vattnet i älven för nya kanalbyggnaden. Någon viekesaffär blev det inte utan svågern F.A.Carlsson köpte byggnaden på grund av att också hans garveri fick läggas ner av samma orsak då det också låg nere vid älven. Carlsson byggde då till i vänstra delen med källarvåning under och det blev garveri

Bild 2976 På bilden ser man de anställda garveriarbetarna och i mitten står garverifabrikören själv, F.A.Carlsson, kördrängen som står på vagnsflaket hette Pilkvist.

Bild 2977 Interiör av garveriet. Chefen själv F.A.Carlsson i förgrunden. vattenbassänger i golvet och roterande kar till höger. Så småningom lades garveriet ner men den siste garvaren här blev dock garvare Bodecker som ensam drev och arbetade i mindre skala. När skrothandlare Oskar Westin köpt lokalerna använde han dem som lagerlokaler för möbler , lump och papperavfall som han handlade med.

Bild 2978 Här är en interiörbild av garveriet med chefen F.A.Carlsson sittande på en stol. Observera alla hudar i taket och garvkaren till höger.

Bild 2979

Bild 2980 Lilla Edets Bryggeri på kort från 1913. Bryggeriets ägare som var Carl Bode'n står på trappan. Till höger på bilden ser vi en ölutkörare med häst och vagn specialgjord för ölkaggar. Den andra hästen står förspänd vid en vandring, med den körde pojken runt och på så sätt blandade man in kolsyra i vattnet som skulle bli läskedrycker. Lådorna i förgrunden är specialgjorda lådor för läskedrycksflaskor med fack för plats till 50 läskedrycksflaskor.

Bild 2981 Lilla Edets Bryggeri

Bild 2982 Här har vi åter Bryggeriet, men vi ser det nu utifrån Göteborgsvägen. Det byggdes i slutet av 1800-talet men är nu rivet. Bortom detta hus ser vi Bröderna Johanssons Vagnfabrik. När svetsare Ernst Gustavsson från Hjärtum kom till Lilla Edet, hyrde han en lokal i norra delen av bryggeriet och startade en reparationsverkstad som synes av skylten på väggen. Han hade även en bensinautomat här. Senare köpte han fastigheten efter den nedlagda vävfabriken vid Molinsgatan.

Bild 2983 Annons från almanacka år 1909 för Lilla Edets Bryggeri.

Bild 2984 Tidningsnotis från 1915 om Lilla Edets Bryggeri.

Bild 2994 Ett kort från1 950-talet, en del av Pilbågsgatan är byggd och mellan den och gamla Nolvägen är flera hus under byggnad

Bild 2995 Göte Stendahl på kontoret i sin gamla bilverkstad, samma lokaler som Bröderna Johanssons Karosseriverkstad tidigare hade. Bild från slutet av 1940-talet

Bild 2996 En helikopter har av någon anledning landat på fältet utanför Stendahls verkstad. Nu vid starten har det samlats en hel del intresserade personer. Det var säkert en stor händelse, året var 1954.

Bild 2997 Stendahls gamla verkstad, fasad mot Göteborgsvägen.

Bild 2998 En skolklass tågar förbi bilverkstaden som är den byggnad till höger. Byggnaden med de två ventilationhuvarna på taket var G.A.Albinssons bussgarage

Bild 2999 Arbetsstyrkan i gamla verkstaden fr.v. Jakob Knutsen, Göte Stendahl, Tom Harty, Sven Jansson, Erik Brunberg, Robert Karlsson, Vimar Wikingsson, Bert Johansson, Lars Färnström.

Bild 3000 Denna byggnad som brinner byggdes av bröderna Johansson som här bedrev karosseriverkstad, köptes 1938 av J.N.Stendah1 som garage för sina bilar, övertogs senare av Göte Stendahl som här bedrev bilverkstad. Branden uppstod vid renoveringarbete den 10 juli 1958.

Bild 3001 Rökutvecklingen var enorm och explosionsrisken var stor då Stendahl också hade gasdepå med många gastuber i lager.

Bild 3002 Byggnaden närmast tillhörde G.D.G. och hade en gång varit Albinssons bussgarage, detta köpte nu Stendahl och kunde på så vis hålla verksamheten igång under tiden som den nya verkstaden byggdes upp.

Bild 3003 På denna bild ser vi hur gamle brandchefen J.N.Stendahl visar slangföraren hur han skall bekämpa elden.

Bild 3004 Elden är här på avtagande, Hjärtums brandbil och brandmän har har kommit till undsättning.

Bild 3005 Skyltarna talar här om var det en gång har varit.

Bild 3006 Allt är raserat endast de grova takbjälkarna ligger kvar på pelarna, dessa rådde inte elden på.

Bild 3007 Den raserade verkstaden från ovan.

Bild 3008 Takstolarna är på plats till den nya verkstaden som invigdes den 10 juli 1959, på dagen ett år efter branden.

Bild 3009 Här har vi den nya verstadslokalerna färdigbyggda och invigda, flaggstänger med svenska flaggan i topp.

Bild 3010 Opel står det på väggen till den nya verkstaden mot Göteborgsvägen, detta betyder att i samband med invigningen av de nybyggda lokalerna blev det också byte av bilmärke från Volvo till GM då det gäller försäljning och service

Bild 3011 Annons för Stendahls Bilservice AB

Bild 3012 Göte Stendahl med sin bil Aston Martin D82 1952 års modell.

Bild 3013 Interiör från reparationsverkstaden som var utrustad med lyftanordningar vid varje arbetsplats så att reparatören kunde hissa upp bilen i vilket höjdläge han ville ha den i . Det var inte så vanligt på bilverkstäderna 1959.

Bild 3014 Detta ar också interiörbild från bilverkstaden.

Bild 3015 Interiörbild från bilplåtslageriverkstaden.

Bild 3016 Interiörbild från lackeringsverkstaden.

Bild 3017 I och med den nya verkstaden blev det också nybilsförsäljning av Opel och trångboddheten kom. Det blev satsning på en ny bilhall och den var klar att inviga 1964

Bild 3018 Annons för Stendahls Bilservice

Bild 3019 Ny bilverkstad och ny bilhall då bör det också finnas en tappstation. Det blev Mobil som hyrde in sig och renoverade upp de gamla bussgaragen till en modern tappstation med smörj och tvätthall. Bilden ar tagen från Dan Jonssons Bilskola som inrymdes i bilhallen där ocksa Lilla Edets Lastbilcentral hade sitt kontor en tid.

Bild 3020 Annons för Dan jonsons Bilskola

Bild 3021 Mobils tappstation vid Stendahls Verkstad. Tappstationföreståndare var Leif Ivarsson och servisman i smörjhallen var Lennart Gustavsson.

Bild 3022 Den fina Mobiltappen med stora glasportar på gavelväggen till smörj och tvätthallarna.

Bild 3023 Stendahls nöjda Opelkunder alla LEIF-are. Fr.v. Björn Hulten, Lennart Lexberg, Per-OlofHansson, Bror Hall, Mats Eriksson.

Bild 3024 Annons från telefonkatalog år 1968 för Stendahls.

Bild 3025 En helhetsbild av Göte Stendahls bilhall, plåt och bilverkstad

Bild 3026 Göte Stendahl inne i bilhallen, lutar sig mot en Buick 1934 års modell.

Bild 3027 Interiörbild från bilhallen.

Bild 3028 En byggnad med mycket historia byggdes av Albinssons Buss AB som bussgarage, inköptes sedermera av GDG med samma syfte. Efter brandstationsbranden i Lilla Edet tjänstgjorde byggnaden en tid som brandstation. Efter verkstadsbranden hos Stendahls blev här under återuppbyggnadstiden bilverkstad. År 1960 var det dags för mobil att inviga sin tapp och servicestation i byggnaden, men i början av 70-talet upphörde tappstationen och Stendahl byggde då om till Plåt & Lakeringsverkstad

Bild 3029 Vi har här entre'n till tillbehörsbutiken.

Bild 3155 Här byggs den gamla byggnaden vid Stendahls bilverkstad in i huvudbyggnaden samt byggs ut åt två håll och en våning högre över det hela.

Bild 3156 Här ser vi hela utbyggnaden av Stendahls verkstad mot nya Brovägen som vi ser till vänster på kortet.

Bild 3157 Vi kan har se hur det gamla bussgaraget har blivit en inre del i den stora verkstadsbyggnad som Göte Stendahl bygger till sin tidigare verkstad för att sedan hyra ut lokalema tillsammans med bilhallen till Motoria.

Bild 3158 Vi kan har se hur det gamla bussgaraget har blivit en inre del i den stora verkstadsbyggnad som Göte Stendahl bygger till sin tidigare verkstad för att sedan hyra ut lokalema tillsammans med bilhallen till Motoria.

Bild 3159 Bilförsäljare och Chef Rickard Rudolph vid Motoria i Lilla Edet

Bild 3160 Bilhallen nu skyltad med VOLVO

Bild 3161 Ny generation tar vid, här är det Åke Stendahl son till Göte Stendahl som nu ar platschef. Man bygger har en ny bensinstation i hörnet Västra Ledningsgatan - Brovägen. Ansvarig för stationen ar Bengt Willgard.

Bild 3162 Utanfor Stendahls bilhall står åtta bilar av märket Renault som genom leasingkontrak:t Lilla Edets kommun tagit över. Det är hemvården i kommunen som skall ha dessa bilar, tre av vårdarna, Agneta Öjerskog, Irene Andersson och Lena Vikingsson är här för att hämta var sin bil.

Bild 3163 Firman fortsätter att växa, här står Åke Stendahl utanför sin nyöppnade bilhall ute vid Riksväg 45. Åke Stedahl har av Företagarna i Lilla Edet här blivit utsedd till Årets företagare 2003.

Bild 3164 Personalen på Stendahls Bil.

Bild 3165 På detta kort ser vi till höger den byggnad som räddades vid branden vid Elvsborgs Pappersbruk och som sedan blev cementgjuteriets byggnad där dom hade tillverkning av cementsten. De två andra magasinsbyggnadema bakom cementrören tillhörde Vestin. I bakgrunden de höga Prässebergen.

Bild 3166 Annons för Andersson & Nilsson Cementvarufabrik från almanacka år 1939.

Bild 3167 Här har vi slutet på järnvägslinjen Alvhem- Lilla Edet. När kraftstationen skulle byggas var en av förutsättningarna att det skulle vara järnvägspår dit, man fick då bygga ut spåren hit till Smörkullen för att få växla om till ett stickspar ner till kraftstationen. Flickorna är okända.

Bild 3168 Cementgjuteriägare Edvard Andersson

Bild 3169 En mycket uppförstorad bild av Lilla Edets Cementgjuteriets industriområde när firman hade sin storhetstid. Det är den nedre delen av bilden inom den markerade linjen. Sortimentet var mycket stort av rör och brunnar i olika storlekar samt grenrör, förhöjningar, cementsten och pa senare tid ocksa cementvikter för att sänka ner rörledningar genom sjöar och vattendrag. Arbetsstyrkan var då mellan 15 till 20 man, två lastbilar körde hela tiden ut med tillverkade produkter.

Bild 3170 Det var under denna tid en verkstadslokal saknades, mycket skall repareras och nya formar skall tillverkas. Vid denna tid då behovet var som störst efter att få en hall lade man ner en bensinstation i andra ändan av samhället. Där var ocksa en stor tvätt och smörjhall vid stationen som kunde bli en fin verkstadslokal för cementgjuteriet. Frågan var bara hur man skulle kunna flytta den genom samhället, man tog då kontakt med husflyttare Österberg i Nygård. Några gatuskyltar fick tas bort

Bild 3171 Första hindret var Texacoskylten vid GDG bensinstation, inga problem som synes. Österberg har koll pa den högra sidan i färdriktningen och på den andra sidan har Evald Andersson uppsikten.

Bild 3172 Nu närmar vi oss korsningen Storgatan - Göteborgsvägen. Gatan svänger lite här men det är inga problem, det gäller bara att komma så rakt som möjligt vid nästa passage som är vid Backlunds.

Bild 3173 Har var det centimetrar som gällde när hallen skulle passera mellan Backlunds balkonger och Boströms Livs

Bild 3174 Vi har nu förflyttat oss en 10 meter sedan den förra bilden, här har det strulat till sig lite men med truckar och kranbilens hjälp har man flyttat hallen lite i sidled och färden kan fortsätta vidare

Bild 3175 Mellan Lilla Edets Järnhandel och Konsumfastigheten var det precis som att hall en var byggd för att komma mellan. Vi ser här hur man med handkraft styr de stora vagnarna inne i hallen medan man med en truck skjuter på bakifrån.

Bild 3176 Mellan Lilla Edets Elektriska och Barkmans gamla hus var nästa trånga läge, men även där kom man mellan

Bild 3177 Här gäller det att hålla ut mot den gamla missionkyrkan så mycket det går för att komma mellan, vi ser pa Myrens hus att taket går långt ut över trottoaren

Bild 3178 Utanför Lilla Edet-Postens redaktion är trottoaren bred så här var det inga hinder.

Bild 3179 Vid Molins tomtgräns står ett elskåp, vi ser det vid hallens högra hörn fram och på andra sidan Gunnar Anderssons staket, det var det sista stora hindret, men det gick det också. Nu skall dom bara förbi Stendahls Bilhall och ner till cementgjuteriet som nu snart har en ny mekanisk verkstad.

Bild 3180 Lilla Edets Lastbilcentral blev den nya ägaren till cementgjuteriets mark och byggnader när företaget drog ner på tillverkningen. L.P .Däckcervise hyrde in sig i den stora tillverkningshallen och flyttade sin rörelse hit från Göta.

Bild 3206 En bild över norra Lilla Edet. I förgrunden, resning av väggar till Lilla Edets Båtklubbs nya båthus. Av äldre bebyggelse har vi kvar Lilla Edets Cementgjuterits stenbod där mycket cementsten har tillverkats,Westins magasin och bostadshus, Johan Svenssons hus, Edvard Andersson hus. Vi saknar Nya Brovägen hitom Stendahls och Lilla Edets Maskingrävnings lokaler.

Bild 3207 Utsikt norrut fran Borgaråsen mot Smörkullen. Bilden ar tagen i slutet av 1940-tallet, då området mellan Nolvägen och Smörkullen inte var bebyggt.

Bild 3208 Här på "tippen" nedanför Vestins skrotupplag på den plats där båtklubben nu har sitt stora båthus, var ett utmärkt bra plats att åka motorkross på. Smågrabbarna hade också en bana där nere som dom körde med vanliga cyklar Detta ar Bertil Andersson provar sin motorcykel.

Bild 3209 Här har man lagt in en annas persons ansikte på samma bild som 3208

Bild 3210 Tävling på Tippen Samtliga åkare i startställning, starten står redo att avlossa startskottet

Bild 3211 Del av Pilbågsgatan är byggd och husbyggnationen är igång närmast Gärdhemsgatan. 1950-tal

Bild 3212 Westins skrotupplag som det kunde se ut, ingen vacker syn. I förgrunden det gamla järnvagspåret. Magasinsbyggnaden till vänster på kortet hade Vestin flyttat från Tysslanda, Den stod något nedanför Ernst Carlssons gård. Den har förut ägts av Pettersson i Kärra då han här bedrev spannmålshandel och lastade detta på båtar vid Munkeviken. Den andra byggnaden är det gamla garveriet.

Bild 3213 Annons från almanacka år 1962 för Lilla Edets Järn- & Metallaffär som innehades av Oskar Westin

Bild 3214 Huset Norra Roten 116 eller det gamla bryggeiet, som når kortet togs ägdes av Göte Stendahl. Huset ar nu rivet, det låg snett emot den nya missionskyrkan.

Bild 3215 Norra infarten till Lilla Edet på 1960-talet. Det stora huset till vänster har Byggmästare Ivar Ekberg byggt åt Bröderna Johansson, som hade karosseriverkstaden mitt emot. 1938 köpte järnhandlare Karl Gustavsson från Trollhättan fastigheten för 8.000 kr. samtidigt köpte handlare J.N.Stendahl verkstadsfastigheten för 12.000 kr.

Bild 3216 De första husen vid Pilbågsgatan är på plats, till höger på bilden den gamla Nolvägen.

Bild 3217 Här kan vi jämföra utvecklingen, detta kortet är taget på 1940-talet och nästa på 1960-talet. Fotograferat från Borgaråsen.

Bild 3218 Här kan vi jämföra utvecklingen, det förra kortet är taget på 1940-talet och detta på 1960-talet. Fotograferat från Borgaråsen.

Bild 3219 Till vänster Stendahls bilverkstad och till höger Johan Svenssons lilla hus. Kortet taget på 60-talet då genomfartstrafiken gick genom samhället Vi ser att man har tagit bort häcken framför Svenssons hus, detta för att anlägga en gångväg här istället.

Bild 3220 Samma hus som bild 3219 med gångväg framför och man har även satt upp ett staket istället för häcken

Bild 3221 Nu är det färdigbyggt mellan Nolvägen och Pilbågsgatan.

Bild 3222 Antik och Skrothandlaren Vestin hade sommarauktion någon gång då och då. Här är ett kort från en sådan tillställning. Alltid mycket med folk.

Bild 3223 Försäljning av jordbruksmaskiner fanns en tid även i Vestins gamla lokaler. Foto från 1985.

Bild 3224 En stor dag i Lilla Edets Missionförening. Det första spadtaget i grunden till den nya kyrkan tas vid detta tillfälle. Många av medlemmama var med vid när spadtaget togs.

Bild 3225 Nu har man kommit så här långt med kyrkbygget. Takstolama på hela huskroppen är upp, nu ser man kyrkans utseende. Detta kort ar taget från norr.

Bild 3226 Här har vi kyrkan från söder med de fina Prässebergen i bakgrunden.

Bild 3227 År 1993 invigde Lilla Edets Missionsförening sin nya kyrka paå tomten Skyttegatan 1, en vacker byggnad. Byggnaden var målad gul.

Bild 3228 Efter en tid visade det sig att färgen inte var sa bra, väggama möglade med förruttnelse som följd. Man fick byta ut delar av fasaden och kyrkan målades nu om och färgen blev vit.

Bild 3229 En interiörbild från kyrksalen mycket fint, högt och pampig.

Bild 3230 Angränsande samlingssal med vikdörrar om man vill dela i mindre salar, samt kök och kontor.

Bild 3231 lnteriörbilder från nya Missionskyrkan. Det är Fredsklockoma från Nässjö som skall underhålla och här presenterar man deltagarna.

Bild 3232 Här spelar dom på sina klockor, en verklig upplevelse

Bild 3233 Syauktion i Missionkyrkan med många budgivare.

Bild 3234 Syauktion i Missionkyrkan.

Bild 3235 Kort som visar vad som blev kvar efter branden av den nya missionskyrkan. Det var i sept. månad 2002 som en sjuk man på natten tände på och orsakade denna förstörelse.

Bild 3236 Ännu en bild efter branden i september 2002.

Bild 3237 Kyrkan är återuppbyggd

Bild 3238 Bilden tagen ifrån norr på Göteborgsvägen. Till vänster Johan Svensson hus och till höger ser vi Westins hus "Bryggeriet"

Bild 3239 Bilden visar vägen upp till Smörkullen, huset till höger är Gustav Olssons, därefter Ingvar Wemerssons och Hilding Anderssons hus. Längst upp till vänster ligger Carolinas hus.

Bild 3240 Här lägger kommunalarbetarna vatten och avloppsledningar till Smörkullen. I mitten står Agnar Marberg och Algot Karlsson. Nedanför grävmaskinen ser man Ingvar Wemerssons och Gustav Olssons fastigheter.

Bild 3241 Bröderna Folke, Agne och Harry Larsson. "Smörjarns pojkar"

Bild 3242 Ett flygfoto taget över Smörkullen med Halls ladugård åt vänster. På bild 3243 framgår husens ägare.

Bild 3243 Husens läge och ägare för bild 3242.

Bild 3244 Bror och Einar Hall tar upp foderbetor. I bakgrunden har vi Smörkullen

Bild 3245 Familjen Olsson, namn framgår av bild 3246.

Bild 3246 Namn på personerna på bild 3245

Bild 3247 Ännu fler Olsson, namn framgår av bild 3248

Bild 3248 Namn på personerna på bild 3247

Bild 3249 En sommarbild med Oskar Olssons fastighet på Smörkullen.

Bild 3250 En vinterbild på samma fastighet, vi ser den frusna älven i bakgrunden

Bild 3251 Felix Hanssons hus

Bild 3252 Delar av familjen Hansson?

Bild 3253 Alf Hansson i sin båt i älven strax intill sin fastighet på Smörkullen

Bild 3254 Båtåkande turister vinkar glatt mot fotografen. I bakgrunden "Piren" vid Smörkullens norra udde.

Bild 3255 Detta kort är taget i juli 1950. Det är Frälsningsarmen som har friluftsmölte med sång och musik uppe på Smörkullens topp

Bild 3256 Kort taget från Smörkullen ner emot älven

Bild 3257 1936 satte murare Gunnar Johansson spaden i marken för att bygga sig ett hus för sig och sin familj , här tar han hjälp av Paul Ylander. Platsen är vid Skansenvägen, i bakgrunden vid berget ser man Folkets Park.

Bild 3258 Här är huset uppbyggt, männen som har gjort arbetet är fr.v. Richard Gustavsson, Gustav Johansson, Erik Larsson.

Bild 3259 Här börjar Skansenvägen och går norrut. Första huset på höger sida är Skansenvägen 4 ägare Sigurd Sjölund tidigare ägt av Gunnar Smith, med husnummer 6 Britta Johansson, i nr. 8 Gunnar Johansson och i nr. 10 Bert Johansson, och i hus nr.12 Gottfrid Utby och i nr. 14 Gerhard Gustavsson, där svänger vägen så vi kan inte följa med husraden längre, men vi har på andra sidan vägen två hus, det första vi ser är det hus som roddarna hade till sin klubbstuga med nr. 15. slutligen har vi Bror Halls hus.

Bild 3260 Här är ett gammalt kort på det hus som tidigare busschaufför Gustav Olsson ägde, vad som ingen tycks komma ihåg är den fina glasverandan på långsidan mot vägen

Bild 3261 Ett gammalt hus som låg vid Skansenvägen, mitt emot där vägen gick upp till Folkets Park. Huset beboddes förr av den kände sjömannen och lotsen Simon Teodor Svensson, född i Lilla Edet och broder till Ro-Johan. Simon var gift med Maria Andersson från Hjärtum och de hade sju barn i huset. Förmodligen i slutet pa 1930-talet var det en affär i huset, ägaren hette Stenander. Greta-Lisa Bengtsson har varit inne i affären, även Lars Barkman kommer ihåg detta.

Bild 3262 Samma hus som ovan men ett antal år senare. Inge Olsson berättar attdom är ett gäng som läser om Lilla Edet, om hus och industrier. Gunda Magnusson är en som är med i detta gäng, och när vi läste om Smörkullen och detta hus räknade hon upp familjer som har bott här. Familj; Söder, Bergvall, Ottosson, Alvar Wassenius, Bertil Lark, Hugo Sjögren, Ivan Ivarsson, Allan Lärk, Enar Martinsson, Gösta Hjort, detta var en del hon räknade upp. Lilla Edets kommun blev ägare till huset och roddarna disponerade

Bild 3263 Det måste vara vårflod i Prässebäcken. En 40-tals bild, Murare Gunnar Johansson byggde sitt hus 1936 och det är med på kortet

Bild 3264 Sigge Marberg klyver ved bakom Halls ladugård

Bild 3265 Militärer under marsch på Skansenvägen, någon gång under krigsåren på 1940-talet.

Bild 3266 Tjällossning vid Skansen, återkommande problem varje år på 1940-50-talet när tjälen försvann ur vägbanan

Bild 3267 Kajsa Lindqvist och Signe Skaresjö

Bild 3268 Här har vi Byggmästare Ivar Ekberg villa vid Skansenvägen. Kortet är taget från älvsidan mot Prässebergen. Framför står Ekberg med hustrun Beda och dottern Greta.

ild 3269 Samma villa som bild 3268, men det ar taget från Skansenvägen

Bild 3270 Ivar Ekberg var tidigt ägare av bil.

Bild 3271 På detta kort står framför bilen, hustrun Beda och dotter Greta samt Byggmästaren själv.

Bild 3272 Ett sista kort på Ekbergs vackra villa

Bild 3273 Detta kort ar taget vid älven nedanför Smörkullen, mannen på bryggan är okänd.

Bild 3274 Har har vi ett kort från 1910-talet med stora landsvägen när den gick utefter Göta Älv. Vi ser här som första hus längst vägen det Ivar Ekberg byggde upp till sig, det var det som Lilly Vestberg senare blev ägare till, som andra hus kommer det som Lilla Edets Roddare hade som klubbstuga sedan är vi framme vid vägen som gick upp till Smörkullen man ser att alla husen där är redan uppbyggda. Gamla bryggeriet "Westins" och garveriet finns med på kortet, men inte karosseriverkstaden Br. Johanssons

Bild 3275 Nästan identiskt lika med det övre kortet, men vi ser till vänster på kortet vid Nolvägen den gamla skyttepaviljongen

Bild 3276 Ett tidigt 40-tals kort taget från berget ovan Folkets Park. Här börjar Skansenvägen med Lindells fastighet och följs av Smitt, Smålan och Gunnar Johansson. Men vad är det för byggnad man ser nere pa Tippen?

Bild 3277 Ett mycket senare kort taget fran samma ställe, tidigt 1980-tal. Vägen mellan Folkets Park och Götaslatten är byggd så genomfartstrafiken går ej genom centrum numera. Vi ser också att Prässebäcken är kulverterad

Bild 3278 Sjömärket vid Piren bakom Smörkullen. På andra sidan älven ser vi fastigheten Majviken.

Bild 3279 Även detta kort med den fina båten är taget vid Smörkullen.

Bild 3280 Bilden visar båtvarvet ovanför Smörkullen. Det var Byggmästare Ivar Ekberg som först startade med båtbyggeri nere vid Bodens gamla tegelbruk, men flyttade det hit upp för att få bättre plats. Här byggdes ibland på tre pråmar samtidigt. Det är Ekberg själv med sonen Erik som står på flotten.

Bild 3281 Bild på båtvarvet tagen från älven, till höger bland träden ser vi Ekbergs hus.

Bild 3282 Den här svängen på Skansenvägen tog man bort på 1940-talet, det blev sedan en väl anlitad rastplats för många resenärer.

Bild 3283 Arne "Nisse" Nilsson har lastat sin cykel för en resa mot Trollhättan.

Bild 3284 På detta kort ser vi hur man pa 40-talet rätade vägen och hur den förut omtalade rastplatsen kom till.

Bild 3285 Sportiga Flickor med cyklar, lägg märke till de nerböjda styrena som dom har på cyklarna

Bild 3286 Georg Nilsson fotograferad med sin bil på Skansenvägen. Bilen är av märket Oakland 1928 års modell.

Bild 3287 Detta ar J N Stendahl som är fotograferad med sin taxibil, en Steyz 1923 årsmodell plats för 7 personer. Kortet taget på Skansenvägen

Bild 3288 Siv och Gunnar tar sig en funderare här pa Skansenvägen, ungefär på den plats där det bild 3287 är taget. Att tidsskillnaden är lång mellan tagningarna ser vi pa bland annat de skyddsräcken som är uppsatta mot älven.

Bild 3289 Denna bild är tagen från berget längre upp mot Prässe. Det vi främst lägger märke till är Smörkullen och älven samt bebyggelsen på båda sidor om Skansenvägen. Nederst på bilden ser vi en bit av 45-an.

Bild 3290 Ett kort från tidigt 1960-talet, det var då Gösta Nilsson "Värmland" öppnade kiosk med servering vid rastplatsen vid Smörkullen Man kan skymta kiosken bland träden har på kortet.

Bild 3291 Här har vi Maj Nilsson i kiosken.

Bild 3292 Här har det byggts en trappa från kiosken ner mot serveringborden som är placerade under trädkronoma för att ge svalka. Vägförvaltningen hade också ställt ut ett par bord med soffor på gamla vägen.

Bild 3293 Bild från kulverteringen av Prässebäcken 1980. Bert Svensson bär fram kulvertrör med traktorgrävaren

Bild 3294 Valter Karlsson Tysslanda schaktar undan för rörbädden.

Bild 3295 Här går kulverten under Skansenvägen

Bild 3296 Bertil Johansson och Inge Ohlson planar ut och lägger landgång för rören

Bild 3297 Nu har rörförläggningen nått ut till Göta Älv

Bild 3298 Sista röret som skall avsluta den långa kulverten hänger i maskinen. De fyra sista rören bultas ihop med stålstänger så att de inte glider uti älven

Bild 3299 Rastahuset i Lilla Edet med det fina vasstaket är snart färdigbyggt utvändigt. En hel del inredningsarbete återstår samt asfaltering av gårdsplan och den stora parkeringen. I mitten ser vi Rastas ägare Dan Tervaniemi.

Bild 3300 Kort över Edet Rasta Motell (och då även Marina)

Bild 3301 Kort över Edet Rasta Motell (då även Marina) som invigdes år 1985.

Bild 3302 Infarten till Rastahuset från E 45 an och den jätte fina rastplatsen med utsikt över Göta Älv

Bild 3303 Norr om Rastahuset ser vi den stora parkeringen för långtradarna

Bild 3304 Edet-Rasta fotograferat utifrån älven.

Bild 3305 Vi ser på kortet att den stora parkeringen inte asfalterades på den sista delen. Man anlade där istället gräsmatta, detta för att husvagnscamparna skulle parkera där men så blev det ej, dom ställde sig hellre ut efter älven.

Bild 3306 Bilder från flyktingförläggningen som fanns pa Edet-Rastas parkerings norra del år 1993

Bild 3307 Bilder från flyktingförläggningen som fanns pa Edet-Rastas parkerings norra del år 1993

Bild 3308 Bilder från flyktingförläggningen som fanns pa Edet-Rastas parkerings norra del år 1993

Bild 3309 Ett vackert kort på kronolänsmanbostället Prässegården, med uppväxta fruktträd och som bakgrund de vackra skogsbeväxta Prässebergen. Det var när landsvägen gick nere vid älven.

Bild 3310 Lilla Edets missionsförsamling har friluftsmöte på berget ovanför Prässe. Dom haft med sig både bänkar och bord samt en stor kaffekittel står på backen.

Bild 3311 Gården Prässe strax innan byggnaderna revs.

Bild 3312 Prässegården med ladugård och andra uthus.

Bild 3313 Carl Boden har tydligen fyllt jämna år. Bilden är från Prässegarden där han bodde efter att ha kommit tillbaka från Göteborg, dit han flyttat när han sålde Ljungkullen till Vattenfall. På väggen bakom honom ser vi porträtten av hans far och mor som hängde på väggen på Ljungkullen. Troligen kommer även en del av möblerna därifrån också. I karaffema som star pa bordet finns säkert starka drycker. Efter Boden koptes Prässe av Arvid Niklasson i Byn.

Bild 3314 Bilden är från Prässe under Carl Bodens tid. Timmertransport pågår uppifrån skogen. Byggnaden till vänster är det Iilla bostadshuset som låg ovanför huvudbyggnaden mot bergsluttningen.

Bild 3315 Detta hästekipage tillhör Prässe och står på älvens is.

Bild 3316 Interiör från Prässe. Till vänster sitter Carl Boden med dottern Alfild. Mannen som sitter mitt för dörren ar svågern fabrikör Carlsson som ägde garveriet vid Älvsborg.

Bild 3317 Detta ekipaget är också från Prässe söder om ladugården. Det är säkerligen Carl Boden som står bakom intill berget.

Bild 3318 Här har vi en bild från Bodens storhetstid i Lilla Edet. Man har här engagerat traktens bönder för att vara med att köra ut timmer från skogen. Vid ekipaget längst till vänster ser vi bröderna Boden.

Bild 3319 Carl Boden med sin dotter Alfild på hästryggen

Bild 3320 Den stora huvudbyggnaden på Prässe med sitt utsökta läge på den tiden då stora landsvägen gick nere vid älven. Ägare till Prässe vid detta tillfälle var Arvid Niklasson.

Bild 3321 Här ser vi uppfartsvägen till gården Prässe med sina stora träd på en sida av vägen. Till vänster del av boningshuset och till höger ladugården

Bild 3322 Nere vid stora landsvägen sitter sonen Kalle pa sin motorcykel. Till höger gårdens mjölkbrygga, där ställde man ner mjölkflaskorna, sedan kom en lastbil som hämtade dessa för att köra dom till Göteborg.

Bild 3323 Samtliga dessa kort är tagna från den naturskönt liggande gården Prässe

Bild 3324 Samtliga dessa kort är tagna från den naturskönt liggande gården Prässe

Bild 3325 Samtliga dessa kort är tagna från den naturskönt liggande gården Prässe

Bild 3326 Samtliga dessa kort är tagna från den naturskönt liggande gården Prässe

Bild 3327 Samtliga dessa kort är tagna från den naturskönt liggande gården Prässe

Bild 3328 Samtliga dessa kort är tagna från den naturskönt liggande gården Prässe

Bild 3329 Ett intressant hoptryckt kort, taget någon gång vid slutet av 1970-talet det ser vi av att Prässebäcksån finns med på kortet, den kulverterades 1980. Kortet är taget från Prässeberget, i förgrunden har vi Skansenvägen. I vänstra hörnet långt bak ser vi rök från Göta Sulfit

Bild 3330 Drängen på Prässe har fått med sig en kompis i hästkärran.

Bild 3331 Mannen på hästräfsan heter Söder och platsen är Prässes ägor ovanför Ekebacken

Bild 3332 Detta är stugan på tomten Ekebacken vid Prässe. Har har under tidernas lopp bott många människor. Huset ägdes en lång tid av Karl Utby som var dräng hos Karl Boden, sedan anstäld vid Carlssons garveri. Sonen Gottfrid övertog sedan huset

Bild 3333 En hästdroska med två vita fina hästar förspännda. Kortet är taget på landsvägen norr om Ekebacken, kanske är dom på väg till Skansen för att färja över till andra sidan av älven, till Bohuslän

Bild 3334 Familjen Mark med bil och chaufför Johansson på färjan över Göta Älv

Bild 3335 Familjen Mark med bil och chaufför Johansson på färjan över Göta Älv

Bild 3336 På Bilt-Ivars färja mot Bohuslänsidan. Har har vi godsägare Mark själv vid åran. Bilen en Jetery 1923 års modell

Bild 3337 På färjan mot färjeplatsen vid Skansen, barnen hjälper Bilt-Ivar vid åran medan chauffören Johansson är med vid den andra åran

Bild 3338 Här flyter färjan över med Haegers bil. Gunnar Haeger står i fören och chauffören Klas Andersson är vid en av årorna

Bild 3339 Färjan mellan Skansen och Smörjan på Hjärtumsidan över Göta älv. På färjan står en motorcykel och en bil. Vi ser här hur man med en motorbåt skjuter på och på så vis driver den framåt

Bild 3340 Färjan landar med ett hästekipage på Hjärtumsidan

Bild 3341 Färjestallet på Hjärtumsidan, på färjan står en bil som skall köra iland

Bild 3342 Färjestället på Hjärtumsidan med Tösslanda i bakgrunden på andra sidan älven

Bild 3343 Här ligger färjan redo om någon vill över med ett ekipage, det är med den stora motorbåten som ligger längst ut från land som Ivar drev fram färjan med

Bild 3344 Denna hästskjuts befinner sig på landsvägen mellan Skansen och Ekebacken. Det är Anders Kjellberg Torpet Stenhuset som sitter med tömmarna i handen

Bild 3345 Detta hus på Skansenvägen ägdes av Jenny och Albin Westerlind som bodde här med barnen Alfild, Alice, John och Arne under 1900-talets första hälft

Bild 3346 Patrick Magnussons hus på Skansen och hans familj. Patrick var född 1858 och ägare till 1/6 mtl. Skattegården Skansen

Bild 3347 Tvätterskor sköljer kläder i älven vid Skansen

Bild 3348 "Skansarn" Helge Magnusson på Skansen kommer åkande efter en getabock

Bild 3349 Samme "Skansare" åker här efter två getabockar

Bild 3350 Fotot är taget på Skansen. Sittande på bänken från vänster Oskar Hansson, född 1884. Fru Gerda Hansson född 1885. Intill henne dottern Britta Hansson och längst till höger fru Hanssons mor Augusta Svensdotter född i Hjärtum. Framför Oskar Hansson deras son Per Olof. I bakgrunden lotsen Bernhard Olssons hus

Bild 3351 Huset låg på Skansen vid älven men är nu borta. Ägare var lotsen Bernhard Olsson, född i Ödsmåls socken i Bohuslän och hans hustru Augusta Svensdotter född i Hjärtum. De voro svärföräldrar till Oskar Hansson

Bild 3352 Även detta kort visar lotsen Bernhard Olsson hus vid Skansen

Bild 3353 Astrid och Hjalmar Magnusson på sin motorcykel av märke Bayliss kort från 1920-tal

Bild 3354 Detta är Gustav Gustavssons gård på Skansen

Bild 3356 Alf Gustavsson i vetefältet, Prässebergen i bakgrunden

Bild 3357 Det är Gustav Gustavsson som plöjer med sin Volvotraktor

Bild 3358 Detta kort över Skansen har Arne "Nisse" Nilsson tagit från Prässebergen

Bild 3359 Fest på Skansen. Paret tll vänster är Ellen och Oskar Vesterlind

Bild 3360 Fest på Skansen

Bild 3361 Fest på Skansen

Bild 3362 ser ut som demonstration av tvättmedel för några damer på Skansen

Bild 3639 Fyr på Riksväg 7 (Skansenvägen) i bakgrunden Halls hus. År 1956.

Bild 4867 Diana på väg norrut passerar gamla färjeläget vid Skansen, 1980 tal

Bild 4868 Båt passerar Gustavssons hus på Skansen, 1980 tal

Bild 4869 Tidigt kort på Edetrasta som invigdes 1985. Här finns fortfarande marinan kvar.

Bild 4870 Marinan vid Edetrasta som i början även hade en tappstation för båtarna.

Bild 4877 Lilla Edet från norr från Prässeberget, 1990 tal.

Bild 4878 Lilla Edet från norr från Prässeberget, 1990 tal.

Bild 4879 Lilla Edet från norr från Prässeberget, 1990 tal.

Bild 4880 Lilla Edet från norr från Prässeberget, 1990 tal.

Bild 4889 Paus på Skansenvägen i höjd med Edetsrasta. 1980 tal

Här har vi samlat bilder från norra delarna av Lilla Edets centrum, förutom området kring Storgatan.