Slussarna i Lilla Edet

Bild 40 1832 års nedre sluss omkring sekelskiftet 1900 Huset i mitten var affär. Det är ångaren Venus är på väg ut från nedre slussen. Venus byggdes 1873. Fartygets öde är okännt men hon lär ha sänkts på 1920-talet

Bild 205 1832-års sluss i början av 1900-talet, övre slussen med vy mot söder.

Bild 206 1832-års sluss i början av 1900-talet, övre slussen med vy mot väster. Huset till vänster var Inlands Pappfabriks gamla kontorsbyggnad.

Bild 207 19 februari 1914. Arbete pågår mellan övre och nedre slussarna från 1832.

Bild 208 24 mars 1914. Arbete pågår mellan övre och nedre slussarna från 1832

Bild 209 den 24 augusti 1914 muddring i kanalen mellan övre och nedre slussarna.

Bild 210 30 mars 1915 nya slussen börjar finna sina former, i bakgrunden Inlands Fabrik.

Bild 152 Från byggnationen av Ströms nya sluss 1914-1916. Slussporten är redan ditsatt och närmast på kortet ser via att man har börjat spika form för stränggjutningar.

Bild 211 4 april 1916. Slussens västra mur börjar att bli fullbordad.

Bild 212 2 juni 1916 Klaffbron på plats, sätt avstängningar byggs och övre slussportarna syns även på plats

Bild 213 29 juli 1916 En uppströms vy, formarna för klaffbrons motvikt syns på bilden.

Bild 214 29 augusti 1916 en månad senare pågår förmodligen gjutningsarbetet för motvikten till klaffbron.

Bild 215 Detta kort är taget vid första slussningen i Ströms nybyggda sluss den 25 september 1916. Invigningen skedde sedan den 25 oktober 1916.

Bild 216 den 25 oktober 1916, båtar i slussen invignings dagen.

Bild 34 Gustav V anländer med tåg för invigningen av slussen år 1916

Bild 83 Invigninggäster vid invigning av slussen 1916, passerar reglerdammen som är under byggnation

Bild 184 Invigningen av Ströms nya sluss skedde den 25 oktober 1916. Kung Gustav V skulle även inviga slussarna i Trollhättan, dit tog sig kungen med följe med båten Rhea. På fotot har sällskapet slussats genom i den ny invigada slussen och längst slusskanten står folkmassorna och tar farväl av de kungliga resenärerna. I bakgrunden syns Inlands Fabrik.

Bild 43 Slussen omkring 1920

Bild 200 Båtar som väntar på slussning nedströms Ströms sluss. I bakgrunden Inland Fabrik, valsdammarna och bron från 1926.

Bild 179 Fartyget Sirius passerar ut från Ströms sluss, förmodligen 1940-tal

Bild 108 U-båten Spiggen passerar slussen i Lilla Edet den 5 oktober 1956

Bild 135 Sveriges äldsta sluss som byggdes 1607 och sedan förstorades och fungerade fram till 1832.

Bild 591 Kanalkontoret Ströms nedre sluss maj 1901

Bild 599 Ett fraktfartyg som ligger förtöjt ovan Ströms sluss i Lilla Edet. Bakom fartyget Mustadfors ligger en kanalpese

Bild 600 Ströms sluss. Slussning 1931

Bild 601 Lilla Edet. Slussning 1931

Bild 602 Kanalen vid Ström 1872

Bild 641 Ströms sluss i Lilla Edet med segelfartyg och Inlands fabriker i bakgrunden

Bild 642 Ströms sluss

Bil 667 Äldsta slussen efeter restaureringen år 1927

Bild 677 1832-års övre sluss

Bild 685 Kanalparti mellan nedre och övre slussen 1832-års slussar.

Bild 687 Ceres på väg söder ut in i nedre 1832-års sluss

Bild 725 Schakt arbeten vid byggnation av 1916-års sluss

Bild 770 Haneström IV från Göta passerar Ströms sluss påväg norr ut.

Bild 773 Ströms nedre sluss i början av seklet.

Bild 782 Slussinvigning 25 oktober 1916

Bild 805 Von Platen passerar Ströms nedre sluss i början av seklet

Bild 806 Ceres passerar Ströms nedre sluss i början av seklet

Bild 807 Passagerarfartyg passerar Ströms nedre sluss

Bild 808 Pallas har passerat Stöms sluss påväg söder ut 1930-tal

Bild 1002 År 1914 i september Strandbrinken ovan nedre slussen i sitt orubbade tillstånd

Bild 1306 Pålningsarbete vid nya slussen. Så här gick det till på den tiden, ett arbetslag drog med var sitt rep upp den tunga slagklampen, för att sedan samtidigt släppa så att klampen slog ner pålen

Bild 1307 10 april 1916 Anpassningsarbeten i höljan nedströms slussen på västra stranden

Bild 1308 10 april 1916 Höljan nedströms slussen från söder

Bild 1309 10 april 1916 Rivning av 1832-års nedre sluss sett från söder

Bild 1310 10 april 1916 Rivning av nedre slussen från 1832

Bild 1311 10 april 1916 Slussbygget från söder med Inlands Fabrik på höger sida

Bild 1312 10 april 1916 Slussbygget mor söder

Bild 1313 10 april 1916 Slussen mot norr

Bild 1314 10 augusti 1916 Uppströms slussen

Bild 1315 15 mars 1915 slussbygget från söder

Bild 1316 15 mars 1915 Slussbygget Inland i bakgrunden

Bild 1317 15 september 1914 Uppfyllning av dragväg ovan Ström

Bild 1318 28 augusti 1916 Slussbygget från botten mot norr

Bild 1319 28 augusti 1916 Slussen från botten mot söder

Bild 1320 28 augusti 1916 Strömssluss mot söder

Bild 1321 29 augusti 1916 Klaffbron

Bild 1322 29 augusti 1916 Vattenkanal invädigt Strömssluss

Bild 1323 Neebing passerar Ströms sluss 1922 med en last av lok från NOHAB till Ryssland

Bild 1324 31 augusti 1916 Slussbygget sett från norr

Bild 1325 31 augusti 1916 Slussen sedd från söder

Bild 1326 31 juli 1916 Från norr mot Ströms sluss

Bild 1327 1914 13 februari Arbetena vis Ström söder om gamla övre slussen

Bild 1328 1914 13 februari grävmaskinefter omändringen strax före raset

Bild 1329 1914 13 februari Dämme i Höljan mellan slussarna sett från norr

Bild 1330 1914 13 februari Schaktet i höljan vid Ström för nedre portkammarens östra omfattningsmur

Bild 1331 1914 15 oktober Slusschaktet sett från norr

Bild 1332 1914 15 september Bergsschakt för sluss med fångdamm för begränsning av vattenflödet under byggnad

Bild 1333 1914 15 september Pågående muddring i Höljan

Bild 1334 1914 15 september Slusschaktet sett från söder med gamla övre slussen till höger

Bild 1335 1914 19 februari Raset vid Ström

Bild 1336 1914 Grävmaskin vid Ström i bakgrunden gamla övre slussen

Bild 1337 1915 12 januari läget för Nya slussen schaktas farm till höger gamla övre slussen

Bild 1338 1915 12 januari ras uppströms slussen i Lilla edet

Bild 1339 1915 12 januari Ras uppströms slussen

Bild 1340 1915 12 januari schaktning i höljan nedströms Strömssluss

Bild 1341 1915 13 maj Raset vid slussbygget

Bild 1342 1915 19 maj Ras vid Ström

Bild 1343 1915 20 november Höljannedstöms slussen

Bild 1344 1915 20 november Schakt norr om slussen på Strömssidan

Bild 1345 1915 20 november Slussbygge vy mot söder

Bild 1346 1915 20 november Slusschaktet sett från söder

Bild 1347 1916 20 maj Vy över slussbygget från norr

Bild 1348 1916 25 september Muddring vid den gamla nerde slussen

Bild 1349 1916 25 september slussning Strömssluss

Bild 1350 1916 Höljan nedströms slussen sett från söder

Bild 1351 1916 Klaffbron vid Strömssluss

Bild 1352 1916 Klaffbron

Bild 1353 1916 Slussning vid slussen i Lilla Edet

Bild 1354 1917 7 april Strömssluss mot norr

Bild 1355 1917 7 april Strömssluss tömd vy från botten mot söder

Bild 1356 1916 31 januari Klaffbron

Bild 1357 Invigningen av den nya Ströms sluss skedde den 25 oktober 1916. Kung Gustav V kom med tåg till Lilla Edet. Lilla Edets stationshus bara 10 år gammalt är också smyckat med flaggspel på taket och fram på väggen och granar är utställda vid huset. Från vänster står Nordström och Tell.

Bild 1358 Ordningspolisen vid kungabesöket i Lilla Edet 1916 Våra egna poliser står som nr. 4 polis Wahle och nr. 5 polis Carlsson, de andra är hitkommenderade för detta ändamål.

Bild 1359 Skolbarn fotograferade på Kyrkogatan, vi ser också att vägen är smyckad med nyresta flaggstänger med vajande flaggor i topp.

Bild 1360 Detta Kort är taget den 25 oktober 1916, det var den dagen då Kung Gustav V skall inviga den nya slussen. Stora folkmassor har här samlats för att vara med när det kungliga tågsättet anländer till Lilla Edets järnvägsstation. Bakom folksamlingen till höger ser vi skolhusen, det södra var då endast en våning högt, men blev senare påbyggt

Bild 1361 Med kungen och prinsessan Ingeborg i spetsen gick promenaden genom Kyrkogatan ner till Skarhallen och vidare till Ströms sluss. Fuxernaskolans byggnad ses i bakgrunden.

ld 1362 Här går kungen och prinsessan Ingeborg framför de uppvaktande fram genom Kyrkogatan ner till Skarhallen. Mannen längst till vänster med den ljusa rocken är prins Carl, (blå prinsen) bredvid honom prins Wilhelm. Huset med de två ingångarna närmast till höger är urmakare Ekströms hus, huset bakom detta är huset där Karl Lexberg en gång bodde.

Bild 1363 Mitt på "triangelbron" vid regleringsdämmet passerar nu kungen och Vilhelm Hansen. Här kan man ta en liten uppfattning om hur mycket folk det var som ville vara med när kungen inviger den nya Ströms sluss.

Bild 1364 En båt i kanalen har just passerat kanal kontoret på väg upp till den övre slussen.

Bild 1365 Ett antal kanalarbetare blir fotograferade. Sittande från vänster David Nyberg, Liljedal. Stående från höger H A Wester.

Bild 1366 Ett arbetslag har här vid Sundören släntat och dränerat med stendiken för att undvika ras på slänten.

Bild 1367 Ett flygfoto över det gamla slussområdet 1607 till 1832

Bild 1368 I samband med kraftverksbyggandet i Lilla Edet framgrävdes och restaurerades 1784 års sluss. En bild från år 1928 visar detta arbete.

Bild 1369 Isansamling vid slussbygget vid gamala nedre slussen med Slusskontoret

Bild 1370 Mudderverk nedströms Lilla Edet

Bild 1371 Mudderverk

Bild 1372 Nya slussen med gamla övre i bakgrunden ca 1916

Bild 1373 Passagerarbåten Prinsessan Ingeborg går här in i den övre slussen vid Ström.

Bild 1374 Pågående muddring i Höljan vy från söder

Bild 1375 Ras norr om Ströms sluss

Bild 1376 Ras vid slussbygget i Lilla Edet vid blivande läget för klaffbron

Bild 1377 Schaktningsarbeten i Höljan nedströms slussen ca 1916

Bild 1378 Slussarna vid Lilla Edet har genomgått många skiftande öden. Konung Karl IX befallde år 1604 att man skulle bygga en sluss däri

Bild 1379 Slussbygget från söder västra stranden ca 1916

Bild 1380 Slussvaktare 6 november 1915

Bild 1381 Ströms kanal med nedre slussen och kanalkontoret. I slussen fartyget Jupiter. Byggd i Göteborg 1883.

Bild 1382 Under träbotten i Ströms sluss ca 1916

Bild 1718 Arbetare vid slussbygget på Ström omring år 1915. Till vänster Alfred Julius.

Bild 2042 Nordica från Skärhamn lämnar Ströms sluss på sin färd uppströms längs Göta älv.

Bild 2818 Regleringsdamm vid slussbygget i Lilla Edet den 23 december 1914. Fångdammar i fallet

Bild 2819 Ströms sluss år 1914 den 18 november. Schakt för nya slussen i bakgrunden 1832 års övre sluss med båt som slussar. På krönet ser man också det "lilla" ånglok man använde för att förflytta massor med.

Bild 2820 Ströms sluss år 1914 den 23 december i gamla kanalen i höjd med Inlands bruk

Bild 2821 Ströms sluss år 1914 den 23 december Lerschakt i norra ändan

Bild 2822 Ströms sluss år 1915 den 12 mars Betongsstation

Bild 2823 Ströms sluss år 1915 den 12 mars Transport brygga till betongblandare jämte kajkant. J Bäckman hund Tajfild

Bild 2824 Ströms sluss år 1915 den 12 mars

Bild 2825 Ströms sluss år 1915 den 24 febr i bakgrunden Inlands Bruk

Bild 2826 Ströms sluss år 1915 den 28 januari. Blandstationen under byggnation

Bild 2827 Ströms sluss år 1916 den 25 januari Fäste för motvikt till klafbron

Bild 2828 Ströms sluss borttagning av grund vid Inland

Bild 2829 Ströms sluss Grävmaskin med lag tippvagnar och spår

Bild 2830 Ströms sluss Grävmaskin

Bild 2831 Stöms sluss den 23 december år 1914. I raset

Bild 3201 Slussen med klaffbron i slutet av 1920-talet.

Här har vi samlat bilder från slussarna.

| Svar

Senaste kommentarer

23.11 | 11:16

Hej!Finns det några bilder från korsningen Fuxernavägen-Göteborgsvägen?Hade varit kul å se hur det såg ut förr/Idag

08.10 | 13:54

Hej! Här bir vi Inger och Christer Nyberg sedan 1997. Älskar detta hus. Nostalgi för jpr del. Har renoverat mycket men behåller det som varit.

20.09 | 18:03

Hej! Har en soldatbild, A Bern filial Backamo

26.07 | 13:13

Den kvällen sade Statsrådet, om 50 år blir Lilla Edet en stad. Det blev inte så !