Bild 41 Vy över fallområdet i slutet av 1920 talet från sydväst

Bild 246 Slutet av 1920 talet. Flygfoto från uppströmssidan

Bild 458 Flygfoto från väster 1984 fallområdet

Bild 456 Flygfoto från nordöst 1985 fallområdet

Bild 461 Flygfoto från sydöst centrum 1930 tal

Bild 459 Flygfoto från väster 1950 tal centrum

Bild 281 1964 Flygfoto centrum från söder

Bild 313 1964 Centrum från sydväst

Bild 455 Flygfoto från söder 1960 tal centrum

Bild 457 Flygfoto från öster broinvigning 1985

Bild 460 Flygfoto från nordväst 1952. Ekaråsen, Negerbyn, Lindkullen

Bild 462 Flygfoto från sydöst Negerbyn, Ekaråsen, Centrum 1940 tal

Bild 463 Flygfoto över Ålderdomshemmet från väster 1947

Bild 464 Flygfoto området kring kyrkan från väster 1952

Bild 565 Centrum från norr tidigt 1930 tal

Bild 566 Centrum från sydväst 1959

Bild 567 Centrum från sydöst 1959

Bild 568 Centrum från väster 1947

Bild 569 Centrum kring bron från väster tidigt 1930 tal

Bild 570 Centrum från sydväst 1947

Bild 571 Fallområdet från söder 1930 tal

Bild 573 Området kring kyrkan från sydväst 1950 tal

Bild 776 Flygfoto stationsområdet 1981

Bild 777 Flygfoto från nordväst 1981

Bild 778 Flygfoto från väster 1981

Bild 779 Flygfoto från väster över älven och centrum 198 1

Bild 789 Flygfoto från öster mot centrum 1981

Bild 790 Flygfoto från norr mot centrum 1981

Bild 791 Flygfoto från väster över älvområdet 1981

Bild 792 Flygfoto från nordväst över södra delarna av samhället 1981

Bild 793 Flygfoto från söder mot centrum 1981

Bild 961 Lilla Edet 1952 från norr

Bild 962 Lilla Edet 1952 från sydväst

Bild 963 Lilla Edet 1959 från söder kyrkan

Bild 964 Lilla Edet 1964 från söder

Bild 965 Lilla Edet 1964 centrum skolan från söder

Bild 966 Lilla Edet 1964 från söder kyrkan

Bild 967 Lilla Edet 1964 Pilbågsgatan

Bild 968 Lilla Edet 1970 från sydväst

Bild 969 Lilla Edet 1970 från söder kyrkan

Bild 970 Lilla Edet 1978 centrum från söder

Bild 971 Lilla Edet 1978 från söder kyrkan

Bild 975 Vy över fallområdet 1930 tal

Bild 976 Panoramafoto centrum och skolområdet tidigt 1930 tal

Bild 977 Panoramafoto fallområdet och centrum tidigt 1930 tal

Bild 2028 Vy från öster över nya bron i samband med invigningen 1985

Bild 2029 Lilla Edet från norr år 1985

Bild 2043 Vy från Högstorpskorsningen och 45:an norr ut. Fotot är taget 1981.

Bild 2044 Vy över Ekaråsen älven och Ström från öster. Fotor är taget 1981.

Bild 2045 Vy över Högstorp, 45:an, Mårten Torsgatan, Storgatan, Centrum och Ström från öster. Fotot är taget 1981.

Bild 2832 Flygfoto över Lilla Edet från söder, med Edet Bruk i förgrunden, 1990-tal

Bild 2833 Flygfoto över Lilla Edet från söder, med Ström till vänster och Lilla Edet till höger, 1990-tal

Bild 2834 Flygfoto över Lilla Edet från norr, med Ström till höger, 1990-tal

Här har vi lagt in flygbilder över centrala Lilla Edet

Orvar Johansson 01.03.2012 19:04

Man kan undra om inte Lilla Edet var finare förr?

Gerhard Ardfors. 17.12.2011 09:01

Har vistats en massa somrar på Edet,då min morfar å mormor bodde på Borgaråsvägen!
Hade även släktingar på Sundören!

| Svar

Senaste kommentarer

23.11 | 11:16

Hej!Finns det några bilder från korsningen Fuxernavägen-Göteborgsvägen?Hade varit kul å se hur det såg ut förr/Idag

08.10 | 13:54

Hej! Här bir vi Inger och Christer Nyberg sedan 1997. Älskar detta hus. Nostalgi för jpr del. Har renoverat mycket men behåller det som varit.

20.09 | 18:03

Hej! Har en soldatbild, A Bern filial Backamo

26.07 | 13:13

Den kvällen sade Statsrådet, om 50 år blir Lilla Edet en stad. Det blev inte så !