Fotoalbum

BILD 447. Från grustaget vid Högstorp (nuvarande läge för kyrkogården) hämtades grus till järnvägsbygget mellan Alvhem och Lilla Edet. Våren 1906.

Bild 446 Högstorp, Lundbacken

Bild 448 Högstorps Transformatorstation med tjänstebostaden i bakgrunden. 1920

Bild 449 Transformatorstationen i Högstorp.

Bild 572 Från Högstorps kyrkogård mot centrum

Bild 468 Vy från Högstorp över Bryggaregatan mot väster

Bild 980 Högstorp

Bild 1383 William Stig fastighet Linneklev.

Bild 1384 Sions Söndagsskolas sommaravslutning hos Emma Och William Stig Linnekleva 1949-1950. Från v. Ella Barkman, Ros-Marie Sköld, Bengt-Sture Uthby, Bertil Karlsson, Gunilla Olsson, Gunda Barkmann, ralf Sköld, Rolf Olsson, Ruth Johansson, Ulla Karlssson, Birgitta Magne', Lennart Olsson.

Bild 1385 Från vänster barnen Gösta, Elsa, Vera och mamma Elin Johanesson.

Bild 1386 Augusta Olsson framför sitt hus i Högstorp nr.22 De är det första huset på höger sida på krönet av Högstorpsbacken.

Bild 1387 Borydtorpet vid Borydsjön här med bostadshus och ekonomibyggnader. har nu rivits och ersatts av en materialbyggnad för Lilla Edets kommun som nu är ägare till det gamla torpets marker.

Bild 1388 Byggmästare Gustav Johanssons hus med verkstad i bakgrunden. Framför huset står barnen fr.v. Eine, Anna-Lisa, Nisse, Sally, Elly och Svea.

Bild 1389 Detta hus låg längst norr ut på Nolvägen och byggdes på sin tid av Johan Johansson som kallades Johan vid bäcken, efter bäcken som rann förbi utför berget

Bild 1390 Detta är Yngve Gladas föräldrahem i Högstorp. Det är hans mor som står utanför huset.

Bild 1392 Ett lok dragande tomma grusvagnar mot grusgropen i Högstorp. Spåret till Högstorp byggdes 1905 och revs upp 1907.

Bild 1393 Flygfoto över södra Bomannstorpet

Bild 1394 Gunnar Johansson sitter på sin mor Frideborg Johanssons arm. I mitten står Oskar Stig och längst till höger Röde John.

Bild 1395 Huset låg vid Nolvägen och ägdes av Edvard och Ada Johansson. Ada med barnen Andrea, Erik, Anna-Lisa och Asta. Den stora dottern är Andrea som blev gift med Elis Marberg.

Bild 1396 Huset vi ser på kortet är mangårdshuset till Mårten Thorsgård som låg ovanför ålderdomshemmet. Personerna på bilden är Ivar Carlsson och hustrun Anna och sonen Valter.

Bild 1397 Här har vi Bygget, det röda flerfamiljhuset. Sista boende ägare till huset var familjen Wennersten. Det lilla huset vid sidan om ägdes på sin tid av Karl Sjögren.

Bild 1398 Kortet är taget vid Sjöbergs rävfarm i Högstorp. Fr.v. Einar Andreasson, Arne Sjöberg och Roland Sjöberg.

Bild 1399 Kullås nr.11 Från vänster står Lars Johansson, Gerhard Lundkvist, med sonen Tage och hustrun Alma, farmför står döttrarna Greta, Viola och Ragnhild. Kortet är taget 1916.

Bild 1400 Norra Bomanstorpet

Bild 1401 Snälls fastighet i Högstorp. Byggnadssnickare Folke Snäll övertog föräldrahemmet, men efter en tid sålde han detta hus och byggde ett nyttnere vid Högstorpsvägen.

Bild 1402 Sprängarns hus i Högstorp

Bild 1403 Torpet Dykärra vid vägen till Borydsjön.

Bild 1404 Torpet vid Tösslandaviken i Fräcksjön.

Bild 1405 Vintrig bild över husen på Lundbacken. Bilden tagen 1916.

Bild 1406 Ett senare kort av huset Sjöhagen, nu med utbyggd glasveranda.

Bild 1391 Ett foto över bebyggelsen vid Högstorpskorsningen där Högstorpsvägen och Nolvägen mötas.

Bild 2041 I detta hus bodde Johan (Johan i byn) och Hedvig Alfredsson. Huset låg mellan Högstorpsvägen (10) och E45, strax söder om Rikets sal. Fotot är taget av barnbarnet Bengt-Arne Westerlind år 1981, då var huset inlöst av kommunen.

Här har vi samlat bilder från området kring Högstorp

| Svar

Senaste kommentarer

23.11 | 11:16

Hej!Finns det några bilder från korsningen Fuxernavägen-Göteborgsvägen?Hade varit kul å se hur det såg ut förr/Idag

08.10 | 13:54

Hej! Här bir vi Inger och Christer Nyberg sedan 1997. Älskar detta hus. Nostalgi för jpr del. Har renoverat mycket men behåller det som varit.

20.09 | 18:03

Hej! Har en soldatbild, A Bern filial Backamo

26.07 | 13:13

Den kvällen sade Statsrådet, om 50 år blir Lilla Edet en stad. Det blev inte så !