Fotoalbum

Bild 3065 Ett kort som är taget då byggnationen är som intensivast efter storbranden år 1888. Ett tiotal hus är under byggnad. Vid Haegers villa och Eliassons affärsfastighet står staällningar runt husen. Vid Ljungs fastighet (Bode'ns), Grönvalls, Sparbankens, Walins och Andre'ns saknas fönster och är under byggnad. Postmästare Lindahls hus saknar också det utbyggda trapphuset som skall byggas på gaveln häråt, man ser bara ett stort hål på gaveln. Stora hotellet, Sävströms och P B Olssons (Berglunds) Är ej påbörjade.

Bild 3066 Ett gammalt kort över centrala samhället taget i slutet av 1800-talet. Vi ser bl.a. att Storgårdens ladugård ligger där Konsumhallen senare byggdes

Bild 3067 Återigen ett kort från slutet av 1800-talet men något senare taget kort än föregående. Vi ser här att Ågrens (Järnhandels) magasin är uppbyggt och det byggdes 1895. den brusande forsen mellan.

Bild 3068 Utsikt från Borgaråsen mot Västra Roten. Till vänster i förgrunden syns Kullås lada. I mitten ser vi Polis Karlssons hus och till höger ligger August Norrmans, båda under byggnation.

Bild 3069 Ett gammalt kort taget från Borgaråsen någon gång pa 1890-talet. Vi kan se detta på att P.B. Olssons hus, det som idag inrymmer Svensk Fastighetsförmedling ännu inte är byggt. Detta hus var färdigbyggt 1895.

Bild 3070 Även detta kort ar taget fran Borgaråsen, daterat 1902. Vi ser de två pappersbruken, ett på vardera sida om älven och med den brusande forsen mellan.

Bild 3071 Ett kort taget från Borgaråsen omkring 1918 mot Lilla Edets centrum. Vi ser att bron över älven är inte byggd och Lilla Edets Pappersbruk är ännu inte rivet. Man påbörjade rivnngen år 1918

Bild 3072 Ett kort taget över Borgaråsen mot norr och med de gamla husen som nu är ersatta med nya och större hus

Bild 3073 Kort från 1920-talet. Vi ser även här att bron över älven ej är byggd, vi ser broklaffen står där som den gjorde från 1916 till 1926, den byggdes nämligen samtidigt som den nya slussen. Man bör också lägga märke till de tre hästskjutsar på vägen från Högstorp.

Bild 3074 Ett kort från 1940-talet, taget av fotograf Dagmar Nyström. Nu är det fast förbindelse över älven, i mitten på kortet ser vi den nya bron.

Bild 3075 Kortet är troligen taget 1916 för Garvare Carlssons fastighet är med och den byggdes 1915. Så ser vi ocksa Haegers fabrik är med och den började man med nedmonteringen på 1918. Andrens fastighet är påbyggd med en andra våning.

Bild 3076 Detta kort är taget från ungefär samma plats som det övre, men kanske 50 år senare. Vi ser att både Folkets Hus och den nya brandstationen är byggda.

Bild 3077 Vy över Lilla Edet från Borgaråsen. Kortet är förmodligen taget år 1925 eller 1926. Både kraftstationen och bron börjar bli färdigställda och de invigdes båda år 1926.

Bild 3078 Kalle Boman med "Hästebackelia" som bakgrund

Bild 3079 Kort taget av Arne "Nisse" Nilsson från Borgaråsen över centrum i mitten av 1980-talet.

Bild 3080 Ett 70-tals kort, vi ser närmast i mitten Bodeckers hus och till höger Vermkrantz, båda två fick snart ge vika för posthus och parkering.

Bild 3081 Kort taget mot det nya posthuset

Bild 3082 Kort taget mot det nya posthuset, vi ser att det är byggt en liten parkeringsplats närmast, nu är det parkering på hela den obyggda delen.

Bild 3083 Fastigheten Borgaråsvagen 5, byggts 1910. Ägare till huset när detta kort togs var Helge Karlsson.

Bild 3084 Fastigheten Borgaråsvägen 5, byggts 1910. Senare ägare var Lennart Eriksson.

Bild 3085 Norra Roten 56. På kortet ser vi ägaren av huset mjölnaren Amandus Augustsson med dottern Esters barn.

Bild 3086 Samma hus som övre bilden, Amandus Augustsson samt hustrun Maria med barnbarn.

Bild 3087 Norra Roten 56, Borgaråsvägen 9

Bild 3088 Greta och Knut Larsson på framfartsvägen till sin fastighet Borgaråsvägen 8.

Bild 3089 Norra Roten 90, Borgaråsen 8. Huset har flyttats hit och sates upp här år 1897.

Bild 3090 Norra Roten 90, Borgaråsen 8. Ägare Knut Larsson. Efter 1920 har det renoverats och modemiserats av Knut.

Bild 3092 Norra Roten 81, Borgstigen 8.

Bild 3091 Norra Roten 81, Borgstigen 8. Här ser vi hur huset har sett ut. Huset ägdes av Ella och Einar Andreasson.

Bild 3093 Här i backen ligger huset Norra Roten 89, Borgaråsvägen 6. Huset lär vara byggt 1903.

Bild 3094 Har har många unga Lilla Edetsbor traskat uppför den så kallade Mandusbacken på vintrarna, för att sedan med en svindlande fart på spark eller kälke åka ner densamma.

Bild 3095 Här ser vi två pojkar på väg ner i sista svängen av backen. Till höger på bilden står Riber Jakobsson

Bild 3096 Huset Norra Roten 65, Hantverkaregatan 30. Fastigheten ägdes av Olof Lexberg, men huset är nu rivet.

Bild 3097 Norra Roten 45, Borgaråsvägen 13. Huset ägdes av Lars Jakobsson. Också detta hus är rivet.

Bild 3098 Norra Roten 67, Borgaråsvägen 11. Huset är byggt år 1894 och står fortfarande kvar på samma plats, hörnet Borgaråsvägen - Borgstigen.

Bild 3099 Norra Roten 67, Borgaråsvägen 11. Huset är byggt år 1894 och står fortfarande kvar på samma plats, hörnet Borgaråsvägen - Borgstigen.

Bild 3100 Detta kort är taget 1954. Vi ser att stora landsvägen, "Riks 7" gick Skansenvägen fram förbi Munkviken upp till Tysslanda, ingen byggnation mellan Nolvägen och Skillnadsgatan, Molinsgatan var inte byggd inte heller de två pensionarshusen var byggda

Bild 3101 Vy över Norra och Söldra Ledningsgatan och Centrum i mitten av 1950 talet

Bild 3102 Barngrupp vid östra ändan av Ledningsgatan

Bild 3103 Norra Roten 92, Hantverkaregatan 16. Huset är nu borta, sista ägaren var Ulla Hulten. Det var byggt 1875 och har haft flera ägare bl. a. Ester Amberg som hade matservering där.

Bild 3104 Annons i Lilla Edet Posten år 1940 för Ester Arnbergs cafe' och matservering

Bild 3105 Bror Åbergs hus, Hantverkaregatan 29. Huset omändrades och tillbyggdes och bytte ägare några gånger sedan detta kort togs.

Bild 3106 Huset Norra Roten 73, Snickarliden 5. Det byggdes 1905 men är sedan dess ombyggt. Ägare när detta kort togs var Hilmer Johansson som var kommen från Sörgården i Rommele socken.

Bild 3107 Korsningen Gärdhemsgatan - Molinsgatan. Till vänster verkstadsägare E. Gustavssons hus och till höger Pensionärshemmen.

Bild 3108 Båda korten är tagna mot fastigheten Gärdhemsgatan 1. Ägare Lennart Gustavsson

Bild 3109 Båda korten är tagna mot fastigheten Gärdhemsgatan 1. Ägare Lennart Gustavsson

Bild 3110 På trappan till Ernst Gustavssons hus står Anna-Stina Andersson (Ström) och Inger Nilsson (Majviken). Ägare till det mörka huset i mitten på kortet är Egla och Allan Johansson

Bild 3111 Flickan som står här på Gärdhemsgatan med cykel är Inger Nilsson (Majviken). Här på gärdet intill byggde 1956 Lilla Edets kommun två hus med pensionärslägenheter

Bild 3112 Detta hus som ligger vid Gärdhemsgatan har ritats och byggts av Byggmästare Ivar Ekberg på spekulation, han sålde det sedan det var färdigt till en fiskhandlare från Hönö som öppnade en fiskaffär vid Göteborgsvägen i Vitalis Larssons fastighet. På 1940-talet var det också Damfrisering här, vi ser en skylt om detta på husgaveln. En senare ägare till fastigheten var Ivar Karlsson Tysslanda som köpte den då han slutade som jordbrukare.

Bild 3113 Annons från almanacka år 1937 för Olly Johanssons Damfrisering

Bild 3114 Ett kort taget utanför fastigheten på Gärdhemsgatan. I bilen sitter Ivar Karlsson bakom ratten och i baksätet sitter hans hustru Anna. Ivar Karlsson drev även en taxirörelse med denna bil

Bild 3115 Annons i Lilla Edets Tidning år 1925 för Bilskjutsar Ivar Karlsson.

Bild 3116 Norra Roten 47, Borgstigen 7. Ägare av huset är Mikael Qvist.

Bild 3117 Detta huset var Norra Roten 98. Huset är nu rivet, det låg bakom nuvarande posthuset. Det byggdes omkring ar 1900 av August Bräck. Senare ägdes huset av Skräddare Wassenius och efter honom blev det sonen Alvar Wassenius som tog över.

Bild 3118 Annons från almanacka år 1930 för skräddare A.Wasse'nius.

Bild 3119 Husen är fr.v. Norra Roten 112 samt 40B och 98 alla låg bakom nuvarande posthuset. Alla husen ar nu rivna för att bereda plats för en stor parkeringsplats. Huset 112 byggdes på sin tid av murarmästare Mossberg och var som sig då bör byggt av tegel. Det köptes sedan av målare Frans Weidel som i sin tur sålde till Per Johansson. Huset nr. 40B som byggdes 1907 av Gustav Andersson, senare ägare till huset var Redaktör för Lilla Edets Tidning Carl Persson. Huset nr. 98

Bild 3120 Hantverkaregatan korsar Göteborgsvägen. Från vänster missionshuset, Norra Roten 92 och i mitten Ulla Hultens hus och över detta uppe på berget Fråstes hus. Till höger sprängare Karlssons hus samt en gavel syns på Törnkvist hus

Bild 3121 På motorcykel ser vi Gösta Eriksson med sonen Staffan. Kortet ar taget utanför det hus som Gustav Bodecker senare köpte av Göstas far Frits Eriksson. Det var här som Eriksson startade sin affärsverksamhet med att sälja och reparera cyklar. I bakgrunden ser vi målare Karl Anderssons fastighet, "målare Märtas hus".

Bild 3122 Märta Andersson "målare Märta"

Bild 3123 Text på bild 3122

Bild 3124 Kort taget från Sionbacken mot Svetsarns verkstad, i förgrunden Waseniuses hus N.R. 98 och Bo Johanssons hus N.R. 40A.

Bild 3125 Norra Roten 66, Storgatan 35. Nuvarande ägare är Pingstförsamlingen i Lilla Edet. Huset ar byggt 1895 av Baptistföreningen i Lilla Edet, men efter 12 år 1907 var dom trångbodda och byggde en större samlingslokal vid Göteborgsvägen. Fastigheten köptes då av Lilla Edets Kooperativa Handelsförening som lät inreda den till affärslokal som öppnades 1908 och tjänade där som sådan till 1930 då affären flyttades till Göteborgsvägen. Pingstförsamlingen i Lilla Edet köpte då Fastigheten.

Bild 3126 Huset till vänster på kortet är Norra Roten 43 Hantverkargatan 24, och huset till höger är Norra Roten 71 Hantverkaregatan 22.

Bild 3127 Huset till vänster på kortet är Norra Roten 43 Hantverkargatan 24, och huset till höger är Norra Roten 71 Hantverkaregatan 22.

Bild 3128 Demonstrationsmöte med en kvinnlig talare. Platsen ar den gamla tivoliplatsen i Norra Roten. Husen till höger är Norra Roten 42 sista ägare Karl Andreasson, Norra Roten 72 sista ägare Gustav Engöm och Norra Roten 71 förut ägt av Oskar Säwström

Bild 3129 Kort från samma möte som föregående. Huset till vänster var Karl Janssons lilla affär.

Bild 3130 Detta gamla hus som vi ser här hade nr. 72 Norra Roten och låg vid Hantverkargatan. Sista ägaren var Karl Gustav Engström. Kortet togs 1986 strax före att det skulle rivas.

Bild 3131 Borgstigen. Huset till vänster Norra Roten 48 f. d. Fråsts hus finns kvar och ägdes senare av fru Astrid Andersson. Huset till höger Norra Roten 49 var Gustav Nordströms, finns ej kvar.

Bild 3132 Huset Norra Roten 48, Borgstigen 3. Tidigast kande ägaren var skrädderiarbetaren Isak Pettersson och därefter gjuteriarbetaren Adolf Fråst.

Bild 3133 Huset Norra Roten 48, Borgstigen 3

Bild 3134 Huset Norra Roten 49 Borgstigen 4. Huset har byggts av sjömannen Oskar Ludvig Olsson kallad "Riggen", sedan köptes det av skomakaren Aron Nordström. Sista ägaren var Gustav Nordström. Huset finns ej mer.

Bild 3135 Huset som på detta kort är under rivning var skomakaremästare Nordströms verkstadsbyggnad, den stod på tomten Borgstigen 4.

Bild 3136 Annons i Lilla Edets Tidning år 1922 för skomakare J.E.Nordström

Bild 3137 Bevis pa goda grannars samvaro pa Hantverkaregatan Fr.v. Åke Hulten, Inga-Lill och Kurt Lundstedt, samt Alma,"Hudde" och Frits Jansson

Bild 3138 Kort taget mot Borgaråsen, huset från vänster adress Borgstigen 5 köptes av Mats Karlsson som han senare byggde om. Nästa hus åt höger Borgstigen 6 byggdes av dykare Per Johansson. Huset längst upp på berget, Borgarasvagen 7 ägdes av Knut Johansson.

Bild 3139 Gamla hus i Norra Roten som när kortet togs ägdes av fr.v. Kurt Lundstedt, Alma Jansson och Ulla Hulten

Bild 3140 Huset Norra Roten 28, Hantverkaregatan 33. Det låg bakom missionshuset och var lika gammalt som detta. Det finns ej mer men har bebotts av ett otal personer som ägare och hyresgäster. Det var skolprästen Hulten som 1812 fick änkan Anna Elisabet Liedberg att flytta in har med sina barn. Det kallades därför av folket för prästgården. Här bodde en gång en snickare Anders Nilsson, hans hustru som allmänt titulerades "Madam" sålde mjölk för bönderna. det sägs att hon då stod här vid vägkanten och mätte

Bild 3141 Här mellan husen går Hantverkargatan fram. Huset till vänster ägdes av Alma Jansson och huset i mitten ägdes av Ulla Hulten och det sista till höger ägde Kurt Lundstedt, samtliga är rivna.

Bild 3142 Huset Norra Roten 40A ägdes av Bo Johansson "Kajse-Bo" det var hans hem, han övertog det av sin far

Bild 3143 Bo Karlssons fastighet, Norra Roten 102 Hantverkaregatan 12.

Bild 3144 Fastigheten Snickarliden 3.

Bild 3145 Fastigheten Norra Roten 70 Snickarliden 4, ägare Emil Lärk.

Bild 3146 Norra Roten 77 Hantverkaregatan 36, framför huset står Albin Frosth

Bild 3147 Norra Roten 77 Hantverkaregatan 36, framför huset står Albin Frosth

Bild 3148 Den högt uppsatte mannen ar Levi Ahlgren, i bakgrunden ser vi "Bygget" Kortet är taget 1922.

Bild 3149 Vy över Snickarliden

Bild 3150 Vy över Snickarliden

Bild 3151 Huset Norra Roten 105 som låg strax öster om bergshöjden Järnklev. Huset byggdes av Karl Andersson (Masen) och hans fru, de hade 10 barn 5 söner och 5 döttrar, dottern Vendla var gift med Henning Bryngel. Anderssons intresse for trådgardsarbete var stort den fina planteringen som syns i trädgården har han anlagt. Samma intresse for trädgårdsarbete hade Edvin Dahllöf som övertog fastigheten och den fina trädgården och förvaltade detta tills Riksvag 45 skulle få en ny sträckning

Bild 3152 Det ar Edvin Dahllöfs fru Alma med barnen Edit och Evald som står framför huset. Edvin Dahllöf som övertog fastigheten och den fina trädgården och förvaltade detta tills Riksvag 45 skulle få en ny sträckning och gå utanför samhället, huset är nu rivet och vägen går rakt över trädgården.

Bild 3153 Fru Berta Lexberg med sina tre barn, Majken, Frank och Bengt.

Bild 3154 Zakris Olsson.

Bild 3691 Vy från Borgaråsen mot norr år 1954

Bild 3692 Vy från Borgaråsen mot sydväst år 1954

Bild 4755 Anna och Lars Jakobsson bodde på Borgaråsvägen 13 och denna bild har vi fått låna av Gerhard Ardfors.

Bild 4756 På denna bild ser vi Anna och Lars Jakobsson en bild vi fått låna av Gerhard Ardfors.

Bild 4757 En översikt över Borgaråsen mot norr. Bilden har vi lånat av Gerhard Ardfors

Bilder från området kring Lammarhagen och Borgaråsen

| Svar

Senaste kommentarer

23.11 | 11:16

Hej!Finns det några bilder från korsningen Fuxernavägen-Göteborgsvägen?Hade varit kul å se hur det såg ut förr/Idag

08.10 | 13:54

Hej! Här bir vi Inger och Christer Nyberg sedan 1997. Älskar detta hus. Nostalgi för jpr del. Har renoverat mycket men behåller det som varit.

20.09 | 18:03

Hej! Har en soldatbild, A Bern filial Backamo

26.07 | 13:13

Den kvällen sade Statsrådet, om 50 år blir Lilla Edet en stad. Det blev inte så !