OBS filmen har inget ljud! Kommunalfullmäktiges ledamöter samlas till förhandlingar. Ordf. Henning Bryngel förklarar sammanträdet öppnat. Diskussionen livlig, och åhörarna följa förhandlingarna med intresse. Det brännande ämnet är vin- och pilsnerrättigheterna på Nya Hotellet och Lilla Edets Hotell. Efter varandra ha herr Knut Larsson, John Andersson och Y. Wenergrund, ordf. i Fuxerna fattigvårdsstyrelse, ordet. Därefter lämnas ordet åt herr Algot Norberg, Per Nilsson, Reinh. Bengtsson, K. J. Martinsson, Robert Gjers, J. Erlandsson, Gösta Ryberg.
Kommunalkontoret med sin propra inredning och tillmötesgående personal.
Pensionsnämnden har sammanträde under ordf. inspektör J. Erlandsson. Axel Olssons ansökan om pension beviljas, och brevet överlämnas till honom under synbar belåtenhet.
Kommunalnämnden håller sammanträde på kommunalkontoret. Budgeten uppgöres. Ordf. inspektör J. Erlandsson. Kommunalkamrer N. J. Andersson.
Sjukvården. Syster Ester kommer, och strax därefter sjukbilen. Doktor Appelgren följer, så fort han kan slita sig från mottagningen, som ständigt är fullsatt. Läkarebostaden. Tuberkulossjukstugan med dess föreståndarinna, syster Kajsa. Interiör från sjukrum. Middagen dukas.
Avfärden till barnkolonin sommaren 1936. Polis Carlsson. Ute på kolonin. Barnen leka handboll. Kyrkoherden kommer på besök och välkomnas av föreståndarinnan fröken Edit Norberg, kokerskan och biträden. Badplatsen vid västkusten. Solbad på klipporna, medan kyrkoherde Sandegård och rektor Hollman drömma sig tillbaka till sin barndom.
Nykterhetsnämnden har sammanträde. Likaså arbetslöshetskommittén under sin ordf. herr Gösta Ryberg.
Brandkåren rycker u t under brandchefen K. H. Martinssons, ledning. Slangledningarna läggas ut, och motorsprutan träder i funktion.
Kyrkorådet håller sammanträde. – Fröken Teodorsson på väg till kyrkan. Efter gudstjänstens slut. Kyrkoherde Sandegård. Kyrkovärdarna M. W. Peterson och Otto Karlsson. Organisten överläraren Herman Ljung och hans fru. Kyrkvaktmästaren Karl Kristiansson. Läsbarn. Lektion i naturen: - Begravning i Nya Hotellet. Sjuksköterskan Lotten Augustssons jordfästning i Fuxerna kyrka juni 1936. Kyrkogården å Högstorp. Haegers mausoleum.
 

| Svar

Senaste kommentarer

23.11 | 11:16

Hej!Finns det några bilder från korsningen Fuxernavägen-Göteborgsvägen?Hade varit kul å se hur det såg ut förr/Idag

08.10 | 13:54

Hej! Här bir vi Inger och Christer Nyberg sedan 1997. Älskar detta hus. Nostalgi för jpr del. Har renoverat mycket men behåller det som varit.

20.09 | 18:03

Hej! Har en soldatbild, A Bern filial Backamo

26.07 | 13:13

Den kvällen sade Statsrådet, om 50 år blir Lilla Edet en stad. Det blev inte så !