Söder om Storgatan centrala Lilla Edet

Bild 11 1907-1908 Vändskivan fotograferad från lokstallet. Till vänster läkarbostaden

Bild 38 Stationshuset i Lilla Edet omkring 1920. Spåren från Alvhem och stationen invigdes 1906.

Bild 119 1981-08-22 Lödöse Lilla Edets Järnväg 75 år. Jubileumståg vid stationen i Lilla Edet.

Bild 310 Läkarbostaden på Göteborgsvägen

Bild 264 Vitalis Larssons kiosk till vänster och till höger Larssons tre bussar, två större Reo och en mindre Chevrolet med texten Lilla Edet - Alfhem. ca 1935

Bild 375 Stendahls bensinstation 1932

Bild 138 Stenläggning av gator vid korsningen mellan Storgatan och Göteborgsvägen, 1930-tal

Bild 58 Korsningen Göteborgsvägen - Storgatan 1930-tal

Bild 71 Bild 71 Centrum mot väster, huset till höger "Lotta på torget", Vy över Lilla Edets järnvägsstation, tagen i bruk 1 juli 1939, innehöll även kiosk, telestation och post

Bild 270 1939 Göteborgsvägen på vänster sida station- och posthuset

Bild 176 Kiosken i gamla posthuset, 1990-tal

Bild 73 Kiosken och tappstation, Posthuset och i bakgrunden Sjukhemmet, 1990-tal

Bild 64 Folkets Hus började att uppföras 1951 och invigdes 1952

Bild 139 Folkets Hus som invigdes 1952, med Landins Blomsterhandel i bottenvåningens norra hörn.

Bild 143 Vy från Kullåsgatan över centrum, 1960-tal

Bild 272 Hotellet och Folkets Hus 1950-tal

Bild 311 1940 tal Nya Hotellet

Bild 268 1940 tal Nya Hotellet

Bild 175 Kylan ställde till en hel del problem i släckningsarbetet.

Bild 174 Den 16 januari 1985 total förstördes Nya Hotellet vid en våldsam brand.

Bild 49 gamla Kyrkogatan med Andre'ns Konditori samt Landins Frukt- och Grönsaker på 1930-talet

Bild 50 Kyrkogatan 1930-tal

Bild 445 Fågelperspektiv från kyrkan mot norr. År 1920

Bild 67 Mårten Torsgården, ålderdomshemmet, 1920-tal

Bild 177 Karneval den 2 juni 1957, korsningen Göteborgsvägen och Storgatan.

Bild 312 1958 byggnation nya sparbaknshuset

Bild 314 1970 tal Torget med Fontän

Bild 116 Lilla Edets spelmanslag utanför Mats Herrekipering, 1980-tal

Bild 117 Lilla Edets spelmanslag på Göteborgsvägeng, 1980-tal

Bild 136 Lilla Edets vårdcentrum som invigdes 1983

Bild 478 Järnvägsstationen c:a 1906

Bild 479 Prästgård, Älven Strömsborg c:a 1919

Bild 480 Stommen

Bild 483 Första maj demonstration Kyrkogatan 1902

Bild 500 Korsningen Göteborgsvägen och Storgatan 1940-tal

Bild 508 Korsningen Göteborgsvägen Storgatan 1940 tal

Bild 581 Korsningen Storgatan, Göteborgsvägen 1940 tal

Bild 510 Lilla Edets Järnvägsstation 1906

Bild 617 Fuxerna nya ålderdomshem 1923

Bild 582 Bruddalen med Kyrkogatan i mitten

Bild 693 Lilla Edets Stationshus

Bild 701 Lilla Edets järnvägsstation

Bild 705 Utsikt från läkarbostaden mot norr

Bild 767 "Lotta på Torgets" hus flyttas år 1952. Huset flyttades till Fågelstigen, de första hyresgästerna var Kommunalkamrer Allan Andersson med hustru Gunvor.

Bild 768 Allan "Julle" som han kallades var broder till Erik "Julle" som var polis. Gunvor född Gustavsson var inflyttad, kom från Dalarna, fadern hade Gustavssons Bageri på Storgatan.

Bild 769 Busstationen, Göteborgsvägen 1951

Bild 785 Ålderdomshemmet

Bild 786 Stommen 1930 tal

Bild 794 Från Ekaråsen mot centrum 1980-tal

Bild 798 Från Borgaråsen mot sydväst 1980-tal

Bild 799 Från Borgaråsen mot väster 1980-tal

Bild 802 Området bakom Kiosken och Taxi 1980-tal

Bild 800 Torghandel 1980-tal

Bild 803 Husmoderföreningens lotteribod på Torget 1980-tal

Bild 816 Göteborgsvägen, Vitalis kiosk 1980-tal

Bild 817 Göteborgsvägen Posthuset 1980-tal

Bild 818 Göteborgsvägen, GDG,s tapp och korvkiosk, centrumkiosken 1980-tal

Bild 819 Edsgatan Brandstationen 1980-tal

Bild 820 Torghandel 1980-tal

Bild 821 Torghandel 1980-tal

Bild 822 Torghandel 1980-tal

Bild 823 Torghandel 1980-tal

Bild 824 Vila och pratstund på parksoffan vid fontänen efter torghandel 1980-tal

Bild 825 HSB husen söder om torget 1980-tal

Bild 826 Posthuset från söder 1980-tal

Bild 827 Torget 1980-tal

Bild 828 Torget 1980-tal

Bild 829 Torget 1980-tal

Bild 830 GDG,s Bensinstation 1980-tal

Bild 831 Området kring centrum söder om torget 1980-tal

Bild 832 Nya Hotellet 1980-tal

Bild 833 VOLVO bilförsäljning Göteborgsvägen 1980-tal

Bild 834 Folket Hus och kommunhus från öster 1980-tal

Bild 835 Folket Hus 1980-tal

Bild 836 Kommunhuset 1980-tal

Bild 837 Fontän "Båt i sluss" vid Torget 1980-tal

Bild 859 Vy från kyrkan mot centrum, 1990-tal. Foto Vaine Parkås.

Bild 865 Fredrik Erkssons hus på Fuxernavägen

Bild 813 Lunnarbergsgatan 1980-tal

Bild 905. Ett gammalt foto på ladugården som låg vid torget och som ägdes av Lilla Edets Pappersbruk och som var stall för brukets arbetshästar. I mitten står Klas Andersson som var förman för kuskarna.

Bild 1010 Alla kan behöva hjälp med att komma hem. (Hem till polisstationen vid Torget)

Bild 2085 Paret Nyström vid sitt hus i korsningen mellan Solringsvägen och Kullåsgatan. Foto Alf Hansson

Bild 2086 PRÄSTGÅRDEN FUXERNA I BÖRJAN AV SEKLET

Bild 2175 Vy över centrum från brandstationen 1990 tal

Bild 2176 Lions marknad på torget 1980 tal

Bild 2177 MC uppvisning på torget 1980 tal

Bild 2179 Svenska flaggans dag vid Ljungkullen 1980 tal

Bild 2218 Turistvägen. Teckning av Göran Johansson.

Bild 2219 Kyrkogatan. Teckning av Göran Johansson.

Bild 2220 Här ser vi korsningen mellan Göteborgsvägen och Bengt Ivarsgatan någon gång på 1980 talet. Längst bort till vänster ser man Kallkällans Bryggeri.

Bild 2228 Panorama över Lilla Edet från Ekaråsen mot centrum år 1910

Bild 2229 Villa Parken omkr 1910 låg i centrum i hörnet Storg Gbgsv där Vitalis Larssons kiosk (senare Taxikiosken) låg.

Bild 2230 Kyrkogatan vid Stommen mot söder på 1920-talet.

Bild 2231 Vy mot söder med Läkarbostaden och kyrkan år 1904. Foto A.Berns

Bild 2232 Fatighuset senare gymnastksal vid Gymnastikgatan på Västra Roten.

Bild 2233 Bild från augusti marknad toalett stapling vid Torget. 1980-tal

Bild 2234 Turistvägen med Axet och Melis stuga

Bild 2391 Här är ett gammalt kort på ladugården som låg vid torget, den ägdes då av pappersbruket, det är brukets kuskar och hästar som här är uppställda för fotografering. Nr. 3 från vänster är Mias John, nr. 4 Klas Andersson, nr. 6 Lorents.

Bild 2392 Lilla Edets musikkår tågar genom samhället, det bör vara på 50-talet. Mats Herrekipering var fortfarande kvar i gamla "Bonne-Martins" hus.

Bild 2393 Kort taget på gamla torget i Lilla Edet, vi ser på kortet ett gäng grabbar med ett standar med bokstäverna MGM vilket betyder Mellersta Göta Älvdals Mästerskapen. Kortet är taget omkr. 1952. Med på kortet är bland andra Gunnar Grimby, Karl-Erik Olsson, Lennart Andersson, Gösta Brunberg, Frank Hjort, Erland Edvardsson, Uno Josefsson och Lasse Eriksson. Den gamla ladugården med de olika affärsrörelserna syns i bakgrunden.

Bild 2394 Detta ar J.N. Stendahls bensin och taxistation mitt i Lilla Edets samhälle. På kortet ser vi Göte Stendahl och Arvid Johansson, bilen är en Nash. 1932 års modell.

Bild 2395 Har tankar Göte Stendahl bilen med bensin samtidigt som Arvid Johansson häller på vatten på kylaren. Bilen ar en Elcar, där bakom står nästa bil på tur, detta ar en Oakland, båda två ar taxibilar. I bakgrunden gamla brandstationen och ett gammalt magasin tillhörande Haegers lantgård.

Bild 2396 Annons från Lilla Edets Tidning år 1925 för Stendahls Bilstation

Bild 2397 Har tankar tappstations och taxiägaren J.N. Stendahl sin taxibil en Oakland 1928 års modell. Här öppnade han sin tapp och taxistation 1932. I bakgrunden håller Haegers ladugård på att byggas om till affärslokaler, närmast möbelaffär, på motsatta sidan öppnade Karl Olsson Charkuteri och längst bak öppnades en Bränsleaffär, det var också en liten fiskaffär.

Bild 2398 Annons för Lilla Edets Fiskhall

Bild 2399 En annons som visar Stendahls breda verksamhetsområde.

Bild 2400 Stendahls två taxibilar Chevrolet 1935 års modell. I bakgrunden ser vi att möbelaffären har utförsäljning.

Bild 2401 Annons i Lilla Edets Tidning år 1933 för Lilla Edets Möbelaffär

Bild 2402 Bilen står parkerad på busstorget, i bakgrunden den affärsinredda ladugården

Bild 2405 Annons med turlista för omnibusstrafik Lilla Edet-Göta

Bild 2406 Även denna buss ägdes av Witalis Larsson, en Chevrolet 1927 års modell. Förare Trygve Svedberg

Bild 2407 Annons från almanacka år 1933 för Witalis Larssons Bil och Omnibussar

Bild 2408 Lilla Edets centrum med busstorget mitt emot Witalis Larssons kiosk och kaférörelse. 1930-tal.

Bild 2409 Tidningsnotis från år 1922 om väggbygge i centrala Lilla Edet

Bild 2410 Här har fotografen backat lite och fått med kioskens bensintappar, och här säljer man bensin av märket Nafta. Till höger har vi fått med hela det stora huset bakom bussarna, där ser vi också Stendahls bensinförsäljning av märket Texaco. Så har vi Järnhandel i mitten på kortet som också säljer bensin, vi ser tappen i gathörnet utanför entrén, här såldes bensin av märket Shell.

Bild 2411 Annons i Lilla Edets Tidning år 1923 med turlista för Omnibusstrafik Lilla Edet - Trollhättan

Bild 2412 G A Albinssons buss, en Chevrolet årsmodell 1926. Tidigare ägare Arvid Olsson Upphärad.

Bild 2413 G A Albinssons bussar på torget i Lilla Edet år 1937

Bild 2414 Dykare Gösta Andersson med sin motorcykel Harley Davidson P 2873. I bakgrunden en av Albinssons hussar, en Reo P 293.

Bild 2415 Här ser vi att man är i gång med att stensätta det nya torget. I bakgrunden har vi den stora ängsladugården uppe vid Maden, den tillhörde tidigare gården Kullås.

Bild 2417 1:a Maj 1937. Axel Nilsson säljer dricka till mötesdeltagarna, i bakgrunden ser vi den gamla ladugården på torget. Mot väggen står fanorna uppställda. Namn framgår av bild 2418

Bild 2418 Namn på personerna som är på bild 2417

Bild 2419 Ett gammalt kort taget mot Mats Herrekipering, kortet är taget efter 1950, vi ser detta på att polis och brandstationen är borta. Någon slags folkfest är det säkert med den stora folksamling som har blivit här.

Bild 2420 Här är det förmodligen ett bilrally som passerar, Göteborgsvägen är packad med folk på båda sidor så långt man ser. Några har vågat sig upp på taket vid Backlunds. Kanske dessa båda kort blivit tagna vid samma tillfälle.

Bild 2421 Tappstationsföreståndaren för GULF-tappen i Lilla Edet Sven Olsson tankar en bil av märket Volkswagen och medhjälparen Gösta Wirtanen tvättar en Volvo Duett

Bild 2422 Gösta Wirtanen har på väg in till stationsbyggnaden vid tappen efter att ha tankat en bil.

Bild 2423 Byggnaden vi ser på kortet delades av Lilla Edets Taxi och GULF tappstation. Framför står Siv, Gunilla och Gudrun.

Bild 2424 Annons för Bilcentralen

Bild 2425 Här kommer Siv och Eva åkande. I mitten på kortet ser vi Witalis Larssons kiosk och längst till höger den gamla järnhandeln med ingången på hörnet.

Bild 2426 Karl Johansson "Botorparn" innehavare av Åsbräcka Taxistation är här nere i Lilla Edet för att tanka och tvätta sin bil.

Bild 2427 Signe Skaresjö tvättar sin Volvodroska, i bakgrunden till höger på kortet ser man att man bygger hyresfastigheten vid Edsgatan.

Bild 2429 Det är Gösta Wirtanen som har svarar för den goda servisen vid detta tillfälle på GULF-tappen

Bild 2430 Här ser vi det gamla busstorget i bakgrunden mellan det gamla huset som inrymde herrekiperingsaffären och den gamla ombyggda ladugården

Bild 2431 Gösta med en bil över smörjgropen.

Bild 2432 Nisse Mattson och Signe Skaresjö med sina taxibilar. Kortet är taget 1959. På kortet ser vi också till höger att det nya HSB huset med de då nya affärerna inflyttade, det var Mats Herrekipering, Lilla Edets Färg & kemikaliehandel, Stendahls Cigarr & Pappershandel och Boströms Livsmedelsaffär

Bild 2433 Här verkar Volvo vara populärt bland taxiägarna för tillfället. Alf Salomonsson, Olle Karlsson och Kurt Karlsson står här utanför sina taxibilar vid stationen.

Bild 2434 "Taxi-Olle" Olle Karlsson lämnar här taxilivet och har blivit avtackad av kollegorna

Bild 2435 Lilla Edets kommun har tillsammans med taxi inhandlat sin första handikappbuss som här inspekteras

Bild 2436 Lars Ekström utanför taxistationen med sin Volvo

Bild 2437 Efter Witalis Larssons kiosk och kaférörelse byggdes en ny kioskbyggnad, och innehavarna blev nu Lindström och Arvidsson. Det är Ingrid Lindström som expedierar och kunden vid tillfället är Trygve Svedberg.

Bild 2438 Till vänster ser vi den nya kiosken, och framför den har vi fundamenten och belysningsstolparna kvar där bensinpumparna tidigare var placerade. Till höger det nybyggda HSB som stod klart 1957.

Bild 2439 Witalis Larsson på den plats där han startade sin kiosk och kaférörelse och han hade även taxi och busslinjetrafik som han skötte härifrån. När kortet togs var Witalis Larsson 90 år, han fyllde det den 19/6 1980.

Bild 2440 Så här såg centrumkiosken ut efter ombyggnaden som gjordes då taxi flyttades här ifrån upp till gamla brandstationen ovan torget. Bilden tagen 1994.

Bild 2441 Lars Ekström utanför den nytillträdda taxistationen (gamla brandstationen) vid ingången från Kullåsgatan.

Bild 2442 Färdigställt hyreshus i kvartteret Hägern 1980 tal

Bild 2443 Här ska byggas nya lägenheter likt gamla Haegers på Storgatan 1980 tal

Bild 2444 Ett exempel på hur dåligt våra trafikregler respekteras år 1988 på Edsgatan

Bild 2403 Interiörbild från Hildås charkuteriaffär på torget.

Bild 2404 Witalis Larssons första buss, en T-Ford årsmodell 1925. P 3499. Förare Alf Johansson. Bussen var byggd på Lilla Edets Karosseriverkstad

Bild 2416 Cykeltävling genom Lilla Edets centrum.

Bild 1201 Köket vid Lindkullen i början av 1980-talet

Bild 2445 Motorknuttar på Lilla Edets torg framför den gamla ladugården innan den blev ombyggd till affärslokaler. Knuttarna är från vänster Gunnar Andersson, Karin Andersson, John Hellqvist, Ellen Hellqvist.

Bild 2446 Kort från nya torget i Lilla Edet som för dagen har det samlats en stor folksamling till ett troligt politiskt möte. Till höger på kortet ser vi också den nya bekvämlighetsinrättningen på torget "pissoaren" och bakom den, på andra sidan gatan, Witalis Larssons första buss som trafikerade linjen Lilla Edet- Göta.

Bild 2447 Huset tillhörde fröken Anna Jakobsson som står framför på trappan, hon hade här rum för resande. Huset låg på södra delen av torget ungefär där Edsgatan nu är. Huset har flyttats hit från platsen öster ännu en gång, då till Fågelstigen

Bild 2448 Kort taget någon gång efter 1922, det var då som den nya Göteborgsvägen byggdes mellan järnhandel och Nya Hotellet. Samling på nya torget för demonstration, i bakgrunden Anna Jakobssons hus.

Bild 2449 Tidningsnotis från 1922.

Bild 2450 Kort taget från Kyrkogatan mot Ekaråsen. Stor folksamling vid torget, flaggan i topp där Gunnar Gustavssons hus låg. Mitt fram ser vi Kullås ladugård, den låg där den villa som tidigare ägdes av Cadbro nu ligger, till höger ligger Anna Jakobssons hus.

Bild 2451 Vi ser på kortet tre personer sitter på en parksoffa vid torget. Längst bak bland träden kan man skymta Verner Erikssons hus.

Bild 2452 En skolklass som står på torget och säljer Påskris för att finansiera en skolresa. Till vänster Anna Jakobssons hus och till höger det gamla lokstallet, och framför denna bygger man GDGs första bensinstation tillsammans med lastbilsåkeriets kontor.

Bild 2453 Namn på personerna på bild 2452

Bild 2454 Här står fem personer framför Anna Jakobssons hus, namn framgår av nästa bild

Bild 2455 Namn på personerna på bild 2454

Bild 2456 Bilen är av märket Oryx, årsmodell 1914 och ägaren är Bengt Wallerius

Bild 2457 Från vänster Einar Andreasson, Inger Lindberg och Arne Boman

Bild 2458 En 1:a maj talare vid den gröna backen mellan Kullåsgatan och torget. Man kunde då som vi ser sätta sig ner för att vila sina trötta ben om man så önskade.

Bild 2459 Dessa två kort är tagna då Anna Jakobsson "Lottas" hus flyttas från torget till Fågelstigen.

Bild 2460 Dessa två kort är tagna då Anna Jakobsson "Lottas" hus flyttas från torget till Fågelstigen.

Bild 2461 Byggmästare Gustav Johansson bygger här Veterinär Anderholms hus (som senare blev Cadbros hus)

Bild 2462 Lilla Edets Sångsällskap hälsar våren med sång på torgbacken.

Bild 2463 Dåvarande ägare till husen på kortet var t.v. Gunnar Gustavssons som vi ser gaveln på och till höger har vi Veterinär Anderholms hus.

Bild 2464 Ett kort taget vid torget i Lilla Edet. Det har troligtvis kommit en busslast med deltagare från annan ort, då det står en abonnerad buss bakom folksamlingen som också består av medlemmar från olika kristna föreningar ifrån Lilla Edet. Här finns frälsningssoldater, likaså från missionsförsamlingen och från Sion kyrkan.

Bild 2465 Kort från 1940-talet, gångstigen till höger är nu utbyggd och är det som nu kallas Kullåsgatan. De gamla ladugårdarna vid torget är ombyggda till affärslokaler och Anna Jakobssons hus söder om torget som skall flyttas står fortfarande kvar.

Bild 2466 Detta kort är taget på tidigt 1950-tal, vi ser hur man bygger upp den nya polis och brandstationen, den gamla fastigheten med dessa inrättningar brann ner 1951. Anna Jakobssons hus har nu blivit flyttat till Fågelstigen

Bild 2467 Kort taget vid byggnationen av nya polis och brandstationen. Återigen är den gamla ladugården på torget med. På soffan sitter Kurt Johansson och Astor Johannesson

Bild 2468 Planteringen med en parksoffa i förgrunden är ovanpå den nya brandstationens tak. I bakgrunden ser vi Cadbros villa.

Bild 2469 Hit till fam. Cadbro bostadshus på Kullåsgatan 5 flyttade Fred Cadbro sin Fotoaffär och Ateljé från Storgatan 13 där han tidigare hade rörelsen.

Bild 2470 Här ser vi byggnaden med kundparkering fotograferat från annat håll.

Bild 2472 En mittpunkt i centrum av Lilla Edet var reklampelaren på torget. Framför pelaren står Tord Backlund.

Bild 2473 Ett gammalt kort taget från Ekaråsen mot Järnvägsstationen, vägen närmast är nuvarande Kullåsgatan och stigen över gärdet är ungefär där nuvarande Solbacksgatan går

Bild 2474 Gammalt kort över Lilla Edet, taget före 1906. Huset i förgrunden tillhörde Gunnar Andersson och stigen framför huset är nuvarande Kullåsgatan. Tidigare ägdes huset av hans svärföräldrar. Långt till höger kan man se var Anna Jakobssons hus låg innan det flyttades till torget.

Bild 2475 Kort taget från ungefär samma plats som föregående, här kan vi se det frambyggda järnvägspåret. Papperbruket fick redan då makulatur på järnvägsvagnar som lossades har och sedan forslades det ner till bruket med häst och kärra. Vi ser också att dom fick mycket med massaved på järnväg. Man hade då ett upplag mellan järnvägen och Kyrkogatan.

Bild 2476 Båda två korten är tagna på samma plats, korsningen Kullåsgatan- Smedjegatan, men det är 40 år mellan tagningarna.

Bild 2477 Båda två korten är tagna på samma plats, korsningen Kullåsgatan- Smedjegatan, men det är 40 år mellan tagningarna.

Bild 2478 Från Gunnar Anderssons hus på Kullåsgatan hade man tidigare en gångväg ner mot Nya Hotellet ut på Smedjegatan

Bild 2479 Detta ar samma fastighet som på tidigare bild vi ser nu huset från Kullåsgatan. Vi ser att husen söderut, alltså till vänster på kortet måste vara relativt nybyggda, det finns inte några uppväxta träd eller dylikt på hustomterna.

Bild 2480 Gunnar Gustavssons hus på Kullåsgatan.

Bild 2481 Bild på sluttningshusen vid Kullåsgatan 1960 tal.

Bild 2482 Lilla Edets nya järnvägstation under byggnad. Byggnaden skall också inrymma postkontor och barservering.

Bild 2483 Här i södra änden på byggnaden blev det biljettförsäljning och väntrum för resenärer, i hörnet ute vid gatan byggdes Pressbyråns kiosk.

Bild 2484 En 40-tals bild över centrum i Lilla Edet med Ann Jakobssons hus med sitt typiska trapptorn. Vi ser också att bussarna då hade sin uppställningsplats utanför vänthallen som var i södra ändan på stationsbyggnaden. Rälsbussen står klar för avgång till Alvhem.

Bild 2485 Här från Göteborgsvägen ser vi en kraftig rökpelare går upp mot himlen, det var då brand på vindsvåningen i ingenjör Grönvalls hus.

Bild 2486 Lilla Edets nya stationshus, invigning 1 juli 1939. En fastighet med bl.a. biljettförsäljning vänthall godshantering kiosk mjölkbar och postkontor.

Bild 2487 Nästan samma kort som föregående, vi tar Göteborgsvägen norrut. På vänster sida Stationshuset, och längre bort på samma sida syns Witalis Larssons kiosk, Backlunds fastighet och Konsumbyggnaden. Till höger ligger torget och norr om detta syns Kullåsgårdens boningshus som flyttades hit från andra sidan gatan där kiosken står

Bild 2488 Här har vi tidigare Pressbyråns kiosk i Lilla Edet, som senare drevs i privat regi och kallades Centrumkiosken.

Bild 2489 Samma kiosk som tidigare, mannen i mitten ar Torkel Olsson i unga år

Bild 2490 Edit Wirtanen utanför baren i stationshuset

Bild 2491 Edit vid entrédörren till barserveringen som då var hennes arbetsplats.

Bild 2492 Kort från frivilliga försvarets dag 1942. Lilla Edets Hemvärn marscherar fram på den stensatta Göteborgsvägen.

Bild 2493 En militärmusikkår står uppställda och spelar mellan posten och Witalis kiosk. Mycket med folk i bakgrunden

Bild 2494 Lilla Edets Rödakorssamariter står uppställda på gamla torget. Den gamla ladugardsbyggnaden till vänster och Gunnar Gustavssons fastighet i bakgrunden.

Bild 2495 Här har vi Lilla Edets lottakår framför Anna Jakobssons hus.

Bild 2496 Även Lilla Edets brandkår får vara med och marschera denna dag.

Bild 2497 Lilla Edets Musikkår marscherar Göteborgsvägen fram förbi torget, det är vid ett senare tillfälle

Bild 2498 En något provisorisk handikappsramp har byggts till resecentrum. Kort från 1989.

Bild 2499 I den gamla vänthallen i stationshuset hade kooperativet Grodden sin affärsförsäljning till allmänheten år 1992

Bild 2500 Interiörbild från nya invigningsklara postkontoret 1939. Bilden visar själva kontorsenheten innanför disken.

Bild 2501 Här har vi allmänhetens del av det då så fina postkontoret.

Bild 2502 Post och lantbrevbärare vid postkontoret i Lilla Edet 1947-48. Namn framgår av bild 2503.

Bild 2503 Namn på personerna på bild 2502.

Bild 2504 Einar Andreasson har här vikarierat som bagare i det lilla bageriet, som var inrymt en liten tid i den nya stationsbyggnaden

Bild 2500 Interiörbild från nya invigningsklara postkontoret. Bilden visar själva kontorsenheten innanför disken.

Bild 2506 Interiörbilden är tagen från kundens sida, att ett nytt och större postkontor var behövligt syns på bilden.

Bild 2507 Närbild på ettans kassa vid postkontoret

Bild 2508 Posten Lilla Edet 125 år 1 oktober 1975. Kassapersonalen Postkontoret Lilla Edet Från vänster: Hanna Pitkanen, Ella Westberg, Arne Ericson, Eva Johansson, Elin Milling, Karin Hansson och Erna Gustavsson.

Bild 2509 Byggnadsarbetare som var med att bygga de tre HSB-fastigheterna i centrala Lilla Edet med 11 affärslokaler samt lägenheter. Byggfirma: Svenska Väg. Verkmästare Rinsberg. Byggår 1957.

Bild 2510 Denna bild togs 1957 då Svenska Väg AB byggde de tre HSB-husen i centrala Lilla Edet. Takstolskalaset som arbetarna hade väntat sig uteblev en tid och då hissades den uppstoppade dockan upp i kranen. Detta hade verkan, kalaset kom ganska snabbt

Bild 2511 Här bygger HSB i centrum av Lilla Edet tre affärs och bostadshus. Detta är det första som blev färdigt. Mats Karlsson, ägare till Mats Herrekipering som sedan skulle flytta in i hus nummer tre tick flytta in i detta hus under tiden man byggde det sista huset.

Bild 2512 Har ser vi hus nummer två som börjar att resa sig, första affär in i detta hus var Holmquists.

Bild 2513 Det gamla huset är rivet och man har schaktat och pålningskranen har kommit ner i schakten och börjat med pålningsarbetet.

Bild 2514 Kort taget från ett annat håll över samma arbetsplats, nyhetscentralen i bakgrunden. Närmast till höger vid tombolan står Enar Lorentsson.

Bild 2515 Den lilla röda stugan tjänstgjorde som magasin för Järnhandeln i många år.

Bild 2516 Även åkare Nilssons och bagare Gustavssons fastigheter som syns närmast på kortet användes som magasinsbyggnader i ett antal år.

Bild 2517 Ett kort taget en regnvåt kväll här mot den nyrenoverade och ombyggda järnhandel. Lilla Edets Färg & Kemikaliehandel, och Stendahls Cigarr & Pappershandel hade då flyttat från denna fastigheten in i det nybyggda HSB huset här intill. Kortet taget 1959.

Bild 2518 En 1950-tals bild över torget, vi ser spår efter var den gamla ladugården har stått, den har nu rivits. Här skall nu HSB bygga tre hyreshus med affärslokaler i bottenvåningen. Vi ser också där SAAB bilen står parkerad på en gjuten cementplatta, där var det tidigare en rörställning för att kunna binda fast hästarna.

Bild 2519 Här ser vi de nya HSB husen som är färdigbyggda och man har även flyttat in men det återstår som vi ser en del markarbete utomhus

Bild 2520 Ett kort taget en regnvåt kväll mot de nyinflyttade affärerna f.v. Holmquist Manufakturaffär, Mats Herrekipering, Lilla Edets Färg & Kemikalieaffär och Stendahls Cigarr & Pappershandel.

Bild 2521 Holmquist Manufaktur som flyttade in i det nybyggda HSB 1957, hade tidigare sin affär på Göteborgsvägen. Detta foto är ifrån 1970-talet. I dörren ser vi Mona Stendahl.

Bild 2522 Interiörbild från Holmquist affär

Bild 2523 Även källarlokalen var inredd till affärslokal i Holmquist affär.

Bild 2524 I lokalen intill Holmqvist startade Trollhättans Radio en filial.

Bild 2525 Ulf Larsson från Lilla Edet var affärschef

Bild 2526 Mycket folk utanför affärerna i nybyggda HSB-fastigheten, vid tillfället skulle Solastafetten passera förbi. Affärerna vid tillfället var från vänster Mats Herrekipering, Lilla Edets Färg och Kemikaliehandel och Stendahl Tobak och Pappershandel

Bild 2527 Hit till HSB fastigheten på Göteborgsvägen flyttade Boströms Livs år 1957. Dom hade tidigare haft en charkuteriaffär i Backlunds fastighet

Bild 2528 Interiörbild från Boströms Livs. Innanför disken Erik Boström, Linnea Thorsson, Aina Eriksson och Eivor Olsson.

Bild 2529 Förpackningsarbete, lägg märke till folierullarna som hänger på väggen

Bild 2530 En bild på det flyttade apoteket Hjorten, detta hände 1971 då man övertog Boströms lokaler här i HSB Eden.

Bild 2531 En interiörbild efter inflyttningen i det nya apoteket Hjorten. Flickorna bland blommorna är Gunn-Marie, Birgitta, Anette, Gullvi och Monika.

Bild 2533 Namn på apotekspersonalen på bild 2532

Bild 2534 Ett senare taget kort, på väggen står Nya Mats Herrekipering och det är då Evan Wikingsson hade övertagit affärsrörelsen

Bild 2535 Handelsbanken in i nya lokaler centralt vid torget, dom hade tidigare haft sitt kontor i hörnhuset Storgatan- Kyrkogatan.

Bild 2536 En interiörbild från Salong Vogy (ägare Sigrid Gustavsson). Salongen låg också vid torget i HSB huset. Närmast till höger arbetar Britt Karlander och bakom vid nästa stol står Sigrid Gustavsson. Salongen övertogs sedan av Anna Grönlund-Larsson.

Bild 2537 Närmaste granne till salong Vogy låg Lilla Edets Postens redaktion. Utanför redaktionen står redaktör Sven Hall och hans medarbetare Gunda Magnusson

Bild 2538 Ett kort mot samma redaktion som vi ser här fått nya skyltar. Lilla Edet Posten fanns 1927-2004 och var en avläggare till Trollhättans Tidning från 1941. När TTELA bildades år 2004 försvann Lilla Edets Posten.

Bild 2539 Nu har mycket folk samlats igen, nu gäller det avtäckning av den fina statyn i fontänen på det nya torget. Det är veterinär Sten Hedner som är i talarstolen för att presentera dagens huvudtalare som också skall avtäcka konstverket. Konstverket var skänkt av Lions Club och kommunen hade byggt fontänen.

Bild 2540 Invigningstalet pågår, framme vid konstverket står veterinar Sten Hedner, kommunalingenjör Karl-Erik Olsson och Direktör Lars Haeger. Året var 1968.

Bild 2541 Stationsbyggnaden med Centrumkiosken och GDGs Resetjänst i bakgrunden, och framför Är det torghandel av frukt och blommor. Närmast har vi den fina fontänen, "Båtar i sluss", och på båda sidor om denna utnyttjas parksofforna av både pensionärer och yngre.

Bild 2542 MC uppvisning på torget.

Bild 2543 MC uppvisning på torget.

Bild 2544 Söndagsskolans dag firades i Lilla Edet av de olika kristna samfunden och man samlades på torget för att efter musikkår tåga till svenska kyrkan.

Bild 2545 Här tågar man iväg med musikkår och fanbärare. Fanbärare är Mats Ivarsson

Bild 2546 Mannekänguppvisning på torget, mannekäng är Gun Larsson.

Bild 2547 Lilla Edets Folkdanslag har uppvisningsdans på torget.

Bild 2548 Någon form av demonstration på torget.

Bild 2549 Ännu en bild med någon tillställning på torget.

Bild 2550 Ett vackert kort från centrum med fontänen "Båtar i sluss".

Bild 2551 Torghandel i Lilla Edet. Det var Handelsträdgårdsidkare John "Knas" Andersson från Göta som varje dag stod på torget med sina grönsaker och blommor till försäljning.

Bild 2552 Mera torghandel

Bild 2553 Denna torgdag är det frukt och grönsaker samt ägg som säljs på torget

Bild 2554 Är det billigt så är det intressant. Augustimarknad i Lilla Edet 1988.

Bild 2555 Det gamla posthuset

Bild 2556 Det här kortet är taget 1989, då var det stora torget parkeringsplats

Bild 2557 Här ovanför torget har vi den stensatta platån ut mot Edsgatan, framför polis och brandstation

Bild 2558 Här pågår arbetet med att stensätta Edsgatan utanför den nya brandstationen. Lägg märke till den fina stenmuren intill trottoaren.

Bild 2559 Polisstation i Lilla Edet

Bild 2560 Landsfiskal Josefsson uppvaktas. Från vänster på kortet polis Helge Månsson, landsfiskal Josefsson, polisassistent Erik Andersson, polis Olof Bernsand, polis Rune Almén

Bild 2561 Polisassistent Erik Andersson samtalar med en besökande på stationen.

Bild 2562 Poliskonstapel Rune Almén vid skrivbordet

Bild 2563 Polisen Per-Axel Andersson

Bild 2564 Interiörbild från polisstationen. Stationen var vid denna tid bemannad med två poliser och ett skrivbiträde

Bild 2566 Ett kort taget 1967 över det nya torget i Lilla Edet. Vi ser högermärket framför den vita Volvo duett som talar om att det är högertrafik i Sverige

Bild 2567 Lions loppmarknad på torget

Bild 2568 Här var det loppgods att leta i och kanske man kan göra ett fynd.

Bild 2569 Karusellen är uppmonterad nedanför fontänen

Bild 2570 En populär och uppskattad attraktion vid Lions loppmarknader av de yngre deltagarna var Tuff-Tufftåget.

Bild 2571 Mer från Lions loppmarknad. Här kan man säkert göra fynd, titta på grabben närmast på kortet, "tänk om man hade varit lite äldre".

Bild 2572 Lions medlemmarna Sten Hedner och Harry Kihlman är redo att hjälpa till om någon vill fynda.

Bild 2573 Det verkar som att Lions medlemmen Hans Åström har hittat något intressant. I bakgrunden står Åke Lundahl och Sune Ankarhed, även dom Lionsmedlemmar.

Bild 2574 Vid chokladhjulet står Lions medlemmen Dr. Hugo Appelgren.

Bild 2575 Allan Pettersson en Lionsmedlem som pratar för varorna, och sålt har han gjort, för han har en sedel i handen.

Bild 2576 Skolans musikkår med ledaren Ingemar Martinsson svänger in från Edsgatan mot polishuset

Bild 2577 Efter musikåren kommer drillflickorna.

Bild 2578 Babsflickorna som satte färg på nationaldagsfirandet i Lilla Edet 1987.

Bild 2579 Suzuki elever spelar på torget i Lilla Edet 1987. Alexander och Ximena Hellbom

Bild 2580 Lions Loppmarknad på 1960-70-talet var vid den tiden årets stora upplevelse då gick man dit för att köpa Iotter och göra fynd bland loppgods åka "tuff-tuff tåg" eller bara för att träffas.

Bild 2581 En del år hade man också mannekänguppvisning som vid detta tillfälle

Bild 2582 Möbelhandlare Per Dymén lagar här en stol vid Lions loppmarknad

Bild 2583 En gammal fin Chevrolet parkerad på torget framför polisstationen

Bild 2584 Vattenhindret vid tävlingen mellan partierna i samband med augustimarknaden 1988, närmast på bilen ser vi Folkpartiets lagledare Rolf Nyqvist

Bild 2585 Här ser vi Folkpartiets Bengt-Arne Westerlind passera vattenhindret.

Bild 2586 Här gäller det att inte darra för mycket på handen. Tävlingen gällde att stapla en så hög stapel som möjligt. I mitten ser vi det segrande paret Björn Elmby och Bengt-Arne Westerlind

Bild 2587 Ett publikdragande jippo måste det verkligen vara, torget är packat med åskådare. Här kunde man få så många rullar som man kunde bära.

Bild 2588 Framför det stensatta torget och med polis och brandstationen i bakgrunden står Lilla Edets musikkår uppställda för att spela

Bild 2589 Ännu en bild på Lilla Edets musikkår

Bild 2590 Två av utryckningsfordonen vid Lilla Edets brandkår framför stationen. Kortet är taget 1967

Bild 2591 Från invigningen av brandstationen som låg vid Edsgatan och torget, som synes sker festligheterna nere i stationen. Kortet tas när brandchefen från Trollhättan överlämnar en blomstergrupp, till brandstyrelsens ordförande Henning Bryngel. Längst till höger sitter doktor Hugo Appelgren.

Bild 2592 En gammal trotjänare, Chevrolet av 1946 års modell

Bild 2593 Räddningstjänsten i Lilla Edet är ute med sin båt på Ryrsjön för att kolla så att det inte flyter stockar strax under vattenytan, detta för att de tävlande i kanoter eller roddbåtar inte skall kollidera med dessa. I mitten på båten sitter Ragnar Axelsson.

Bild 2594 Räddningstjänsten hjälper till vid en trafikolycka vid Ströms skola. Räddningschef Rune Benjaminsson kommer gående mot kameran.

Bild 2595 Här ser vi räddningstjänstens maskinpark uppställda i gamla brandstationen vid Lilla Edets centrum

Bild 2596 Brandchef Rune Benjaminsson provsitter den nya brandbilen utanför gamla brandstationen. Kommunalrådet Jörgen Hellman står vid sidan av bilen

Bild 2597 Brandförman Paul Johansson framför brandstationen

Bild 2598 Katastrofföreningen i Lilla Edet 1990. Ambulansförare Matz Pettersson förevisar den utrustning som finns i ambulansen.

Bild 2599 Anita Frykberg, Distriktssjuksköterskeelev får pröva en katastrofuniform under utbildningen

Bild 2600 Längst bort ser vi Paul Johansson och i mitten Mikael Lövberg från Räddningstjänsten i Lilla Edet

Bild 3032 Det gamla bryggeriet i Lilla Edet "Kallkällans Bryggeri AB" upphörde med sin verksamhet fr.o.m utgången av 1976. Bryggeriet startades i början av 1920 talet av Carl-Albin Holm, far till den senare ägaren Robert Holm. Den som sett till att svagdrickan och sötdrickan kommit till kunderna har varit, Karl-Erik Holm, en annan son till grundaren.

Bild 3033 Carl A Holm vid svagdrickspannan

Bild 3034 Carl A Holm vid tappmaskin

Bild 3035 Carl Holm på kontoret

Bild 3036 Kallkällans Bryggeri 1950-tal

Bild 3037 Kallkällans Bryggeri 1950-tal

Bild 3038 Anita och Robert Holm vid tappmaskinen i bryggeriet 1970-tal

Bild 3038 Anita och Robert Holm vid etikettmaskinen i bryggeriet 1970-tal

Bild 3040 Robert Holm håller på med Backning

Bild 3041 Anita , Robert och Karl-Erik Holm vid "dricka"-bilen

Bild 3185 Invigning av Ekaråsen söndagen den 11 juli 1937

Bild 3186 Annons om invigning av Ekaråsen söndagen den 11 juli 1937

Bild 3198 Fr v Ejnar Hellicksson, Thure Eriksson, Helge Stenander

Bild 3199 Fr v Göte Johansson biljettpojk och Ejnar Helliksson förare

Bild 3635 Västra Roten 34. "Strykornas". Systrarna Gustavssons hus på Gymnastikgatan.

Bild 3636 Västra Roten 10. "Torvas"

Bild 3637 Västra Roten 9. "Jochnicks". "Korv-Einars" hus.

Bild 3640 Västra roten 45. Nisse Norbergs hus

Bild 3641 Västra roten 59. "Eriks i Börjesgår'n" Turistvägen

Bild 3642 "Rybergs" på Kyrkogatan. Matilda (fd Ryberg) och Erik Fredriksson.

Bild 3643 Västra roten 33. Emil Pettersson Gymnastikgatan.

Bild 3644 Västra Roten 40. Inge Gustavssons hus på Turistvägen.

Bild 3645 Bertil Bengtssons hus på Gymnastiksgatan

Bild 3646 "Brobäcks". Länkarnas hus under några år. Saloär (Estländare?) bodde här med sin familj på 50 60 talet. Cederoth bodde på andra våningen.

Bild 3647 Gutav Milnes hus Västra roten.

Bild 3648 Hus på Gymnastikgatan?

Andréns konditori, 100-års jubileum 1976

Torget med fontänen "Båtar i sluss" i förgrunden ca 1970.

Flygfoto över centrum år 1970.

Bild 3685 Invigning brandstation vid torget 1954 i den nybyggda byggnaden inrymdes även Polisstationen och Folktandvården

Bild 3686 Lilla Edets julgran 1954

Bild 3687 Polis Erik Andersson (Julle) 1954 i nya polisstationen

Bild 3688 Grundarbete nya HSB Göteborgsv 1956

Bild 3689 Grundarbete nya HSB Göteborgsv 1956

Bild 3690 Grundarbete nya HSB Göteborgsv 1956

Bild 4608 Andréns 1908

Bild 4609 Andréns konditori, 100-års jubileum 1976

Bild 4610 Andréns

Bild 4611 Fontänen på torget 1970 tal.

Bild 4612 Flygfoto centrum i slutet av 1960 talet

Bild 4613 Grönvalls Orgelbyggeri på Kyrkogatan.

Bild 4614 Fuxerna skolan tidigt 1960 tal

Bild 4615 Rälsbussen på väg till Alvhem från Lilla Edet

Bild 4616 Sara Larsson (Björk) framför Realskolan

Bild 4617 Sara Larsson (Björk) till höger med väninnor framför sin fars kiosk

Bild 4618 Sationen 1940 tal

Bild 4619 Taget från Vitalis kioskträdgård

Bild 4620 Tryggve Urban Svedberg

Bild 4632 Vitalis kiosk

Bild 4698 Anläggningsarbeten vid Stommens grusplan år 1954

Bild 4698 Anläggningsarbeten vid Stommens grusplan år 1954

Bild 4712 Grönlunds damfrisering 18 maj 1957 a

Bild 4713 Grönlunds damfrisering 18 maj 1957 b

Bild 4714 Grönlunds damfrisering 18 maj 1957 c

Bild 4738 Personal på ålderdomshemmet 13 maj 1951 a

Bild 4739 Personal på ålderdomshemmet 13 maj 1951 b

Bild 4874 Torghandel 1980 tal

Bild 4875 Torghandel 1980 tal

Bild 4876 Torghandel 1980 tal

Bild 4881 Första maj tåg, 1990 tal

Bild 4882 Edet Runt, 1990 tal

Bild 4891 Stationshuset 1990 tal

Bild 4892 Stationshuset 1990 tal

Bild 4896 Fd Tappen och Kafeterian och Stationshuset 1990 tal

Bild 4897 Folkets Hus 1990 tal

Bild 4898 Stationshuset 1990 tal

Bild 4899 Vårdhemmet 1990 tal

Bild 4900 Gamla skolhuset 1990 tal

Här har vi samlat bilder från södra delarna av Lilla Edets centrum, förutom området kring Storgatan.

Staffan Svedenborg 23.03.2019 14:56

Hej, letar efter bild om det stod något hus på Solbackgatan 1 före 1965. tacksam för svar och gärna en bild.

Staffan Svedenborg 23.03.2019 14:53

Hejsan, vilken fantastisk och trevlig internetsida. Så mycket material. Själv är jag bor på Solbacksgatan 1.undrar om ni har några bilder därifrån.

| Svar

Senaste kommentarer

23.11 | 11:16

Hej!Finns det några bilder från korsningen Fuxernavägen-Göteborgsvägen?Hade varit kul å se hur det såg ut förr/Idag

08.10 | 13:54

Hej! Här bir vi Inger och Christer Nyberg sedan 1997. Älskar detta hus. Nostalgi för jpr del. Har renoverat mycket men behåller det som varit.

20.09 | 18:03

Hej! Har en soldatbild, A Bern filial Backamo

26.07 | 13:13

Den kvällen sade Statsrådet, om 50 år blir Lilla Edet en stad. Det blev inte så !