Storgatan i centrala Lilla Edet

Bild 7 1890-tal Främre huset i mitten bagare Eriksson. Hus till v. i mitten med glastak fotoatelje för Albin Berns.

Bild 60 Hästebackelia. Till vänster Kullåsgatan 1918

Bild 266 1930 tal Storgatan vy mot älven

Bild 31 Storgatan, första till vänster kommunalkontor, andra lilla mörka till vänster affär, lilla mörka till höger sjukkassan

Bild 47 Gamla Hotellet, samma dag som Gustav den V inviger slussen 1916. En bild mot äreporten som var uppsatt för kungen. Vi ser också att man har satt upp granar för att gömma undan brukets vedupplag.

Bild 48 Gamla Hotellet 1916. När vi kommer upp på Storgatan har vi längst till vänster ingången till hotellet och i dörringången står till vänster Hotellägare Mårtensson och på nedre trappsteget står hotellvakten, sedan har tre pojkar passat på att bli fotograferade. Vid entrén till cigarraffären står till vänster Helga Magnusson och Johannes Stendahl, intill honom står en man som heter Edvin, han var gårdskarl på hotellet, och längst till höger en pojke som säljer tidningar.

Bild 65 Stora eller Gamla Hotellet som det även kallades. Bilden är tagen från älvsidan år 1904. Det lilla huset norr om hotellbyggnaden innehöll polisstation med arrestlokal. Sedermera revs det lilla huset för att lämna plats för en utbyggnad av hotellet, en förlängning av källarvåningen. I källarvåningen har legat en del affärer, bland annat startades här Lilla Edets Papperarbetarnes Handelsförening, en föregångare till Konsum kan man kanske säga. I källarvåningen startade Källarmästare Mårtensson Lilla Edets första biograf när biografen flyttades till Nya Ordenshuset övertogs biograflokalen av Lilla Edets Folkets Husförening. De hade förut haft sitt tillhåll i Gamla Ordenshuset. Lokalen användes även till andra ändamål, såsom danslokal och under första världskrigets dagar hade livsmedelskomissionen här sitt fårråd. I källarvåningen har även varit mjölkförsäljning och när F.A. Carlsson kom till Lilla Edet hade han sin läderaffär här. Männen till höger är massavedsbärare från pappersbruket som passat på att bli förevigade, det syns på putorna de har på axlarna.

Bild 84 Stora Hotellet med frisersalong och 15 öres Basar, och framför detta en bil fullastad med fina herrar (Karl Boden sitter längst bak på vänster sida), säkerligen på väg till Haegers pappersbruk, detta låg då uti älven där kraftverket idag är byggt. Till vänster på bilden ser vi ett stort upplag med massaved i pappersbrukets vedgård som sträckte sig långt upp mot Bodens tegelbruk som låg där vi idag har vattenverket.

Bild 265 1930 tal Hotell. Detta kort är från tiden då Stendahl fortfarande var ägare av hotellet, på skyltfönstret står det Café och smörgåsbuffé som han drev. En skylt visar att tobaksaffären också är kvar. Vid tillfället hade Elektrolux en kylskåpsutställning på hotellet.

Bild 423 Storgatan. Av alla flaggstängerna och folkhopen att döma, väntas Kung Gustav V till invigningen av Ströms nya sluss 1916.

Bild 111 Storgatan tidigt 1900 tal

Bild 22 Storgatan i början av 1900-talet. Till vänster syns fotograf Albin Berns vid ingången till sin atelje'

Bild 30 1920 tal. Storgatan. Hus till v. Garvare Karlssons hus

Bild 81 Storgatan i mitten av 1930-talet

Bild 92 Storgatan 1940. "Hörnet" med Agda Johanssons Manufaktur och skoaffär på höger sida, därefter Berglunds, Telegrafstationen och Textil. Mamman med barnen på vänster sida är Britta Larsson med sonen Ulf och dottern Margareta i kärran. På höger sida ser vi Börje Sandre'n i möbelaffären på cykeln. Mannen framför honom är Åke Andersson, sedemera Kärnsby från Lödöse, han arbetade vid denna tid i Konsum.

Bild 93 Storgatan 1990

Bild 114 Drillflickor och Spelmanslaget på Storgatan 1980-tal

Bild 118 Drillflickor Storgatan 1980-tal

Bild 141 Polisman Wale på Storgatan tidigt 1900-tal

Bild 142 Storgatan korsning med Göteborgsvägen 1940-tal

Bild 106 Fridehemshusen som uppfördes efter den stora branden 1888

Bild 161 Fridehemshusen som uppfördes efter den stora branden 1888

Bild 484 Vy från Storgatan. Till höger Eliasson och Andersons hus samt bortom detta Brobecks hus.

Bild 485 Storgatan vid korsningen med Göteborgsvägen

Bild 486 Storgatan

Bild 662 Anläggning av trottoarer vid Stora Hotellet år 1906. . Stensättning pågår och vi ser att inte mindre än fem hästar håller på med transporter av sand och gatsten.

Bild 663 Vy Maden Storgatan omkring 1910-talet

Bild 664 Storgatan mot sydväst från nuvarande bankomatens läge, tidigt 1900 tal Foto M.Sandblom

Bild 673 Storgatan. Hornmusikkåren med lärare Dalby i spetsen

Bild 681 Maden-området

Bild 683 Häst ekipage med slädar på storgatan

Bild 686 Parti av Storgatan t.v. Lilla Edets Tidning och Nyhetscentralen.

Bild 679 Gammal A.Berns bild mot Eliasson & Andersson på Storgatan

Bild 697 Storgatan med Thörnqvist musik Bok & Pappershandel Velociped och elaffär

Bild 703 Storgatan mot väster

Bild 787 Stora Hotellet och till höger Emil Bodéns diversehandel

Bild 788 Vy från Borgaråsen 1930 tal

Bild 796 Från Borgaråsen mot väster 1980-tal

Bild 896 Albin Berns atelje på Storgatan. På balkongen Augusta Berns, nere till vänster Albin Berns, till höger Skräddare Volin. Huset låg mittemot nuvarande Swedbank.

Bild 897 Hjalmar Olssons Rörläggeri på Storgatan (fd Berns Atelje).

Bild 898 Albin Berns annons i Lilla Edets Tidning från augusti 1891

Bild 899 Augusta och Albin Berns julhälsning år 1902.

Bild 910. Hallbergs gamla hus som låg nedanför berget vid Storgatan.Bageriarbetaren Hugo Hallberg syns stående i förgrunden.

Bild 1196 Från Borgaråsen i början av 1980-talet, mot Maden.

Bild 1197 Storgatan i början av 1980-talet

Bild 1198 Storgatan i början av 1980-talet

Bild 1199 Maden i början av 1980-talet

Bild 1200 Haegers villa i början av 1980-talet

Bild 1843 Detta kort är taget när återuppbyggnaden av Lilla Edets centrum var som störst efter storbranden 1888. Vi se att det är ställningar runt Haegers kontorsbyggnad samt Eliasson affärsfastighet, Bodéns (Ljungs) och Kronan saknar en del fönster. Postmästare Ljungdahls hus saknar trapphuset upp till andra våning, det är bara ett svart hål på den östra gaveln. Huset där fotograf Berns hade sin ateljé finns inte med på detta kort och han öppnade där sin verksamhet i augusti 1891.

Bild 1844 Detta är en delförstoring av föregående kort, vi ser här tydligare att fönsterkarmar fattas på många hus.

Bild 1845 Ett kort taget något år senare, vi ser att det är ett hus mellan sparbankshuset och gamla järnhandel, det hus som i dag inrymmer frisersalong och fastighetsmäklare. Detta hus byggdes 1895 av P B Olsson och är uppbyggt av gammalalt virke från Hjärtums gamla prästgård.

Bild 1846 Ett tidigt kort på Stora Hotellet. Enligt skylten som sitter på byggnaden hade Johannes Stendahl redan då öppnat sin 15-öres Basar i en lokal ner mot älven, han övertog senare en lokal upp mot Storgatan, den som på bilden här var Frisersalong med frisören stående i dörren.

Bild 1847 Stora Hotellet åt Storgatan. I fönstret längst till vänster skyltar den lilla affären som då fans i hörnrummet. Det var fröken Hilda SincIer som här hade en liten kortvaruaffär. Kvinnorna i dörren är troligen anställda på hotellet. Innanför de två andra affärsfönstren med dörren mellan dem, fanns en cigarr och tidningsaffär som innehades aven som hette Pettersson. Senare efterträddes han av Johannes Stendahl. Bland männen som står uppradade framför husväggen i vit mössa ser vi Karl Boden

Bild 1853 Lilla Edets Hotell från tiden då fortfarande biograflokalerna var inrymda i källarvåningen.

Bild 1854 Här ser vi den utbyggnad på hotellets källarvåning som blev gjord då polis och arrestlokalerna flyttades upp i centrum av Lilla Edet.

Bild 1855 Ett norrifrån taget kort från Strömssidan på Stora Hotellet.

Bild 1856 Vy av nedre Storgatan. Till vänster Gamla Hotellet med skylten "Kronan" för biografens räkning. Översta huset till vänster är Fredrik Olssons senare Ljungs. Husen till höger är närmast Pappersbrukets kontor i bakgrunden Brobecks samt gamla apotekshuset.

Bild 1857 Vy från brons början och Storgatan. Gamla Hotellet till vänster sedan Ljungs hus. Till höger först Haegers villa, nu barndaghem, kontorsbyggnaden, Brobecks hus i fonden.

Bild 1858 Gamla Hotellet i Lilla Edet rivs efter nära 100 år, det byggdes efter storbranden 1888 och denna bild är tagen 1983.

Bild 1859 Ett kort från seklets början. Huset närmast är den fastighet som Emil Boden lät bygga efter branden 1888. Emil Boden dog ganska ung redan 1895 och fastigheten övertogs av hans bokhållare Edvin Olsson. Edvin hade två döttrar Inga Olsson samt Lilly som var gift med Herman Ljung. Huset ovanför var Postmästare Lindahls.

Bild 1860 På höger sida av bilden ser vi Haegers kombinerade bostads och kontorshus med stor trädgård, köksträdgård med drivbänkar. På andra sidan gatan ligger huset som efter branden 1888 byggdes upp av Emil Boden. Efter hans död övertogs ägandet av hans svåger, Fredrik Olsson, och efter hans död kom det i dotterns Inga och hennes svågers Herman Ljungs ägo. Mellan Säwströms hus och Ljungs ser vi den lilla byggnad som blev det första lilla konsumaffären.

Bild 1861 Ett foto som visar att Emil Boden och Garvare Carlsson hade en gemensam affärsrörelse i fastigheten Storgatan 3,det står nämligen på affärsskylten - Boden & Carlsson - Garveri - Läderhandel.

Bild 1862 En av Albinssons bussar på väg mot Trollhättan över Hjärtum. Bilden tagen på 40-talet.

Bild 1868 Storgatan. Av alla flaggstängerna och folkhopen att döma, väntas Kung Gustav V till invigningen av Ströms nya sluss 1916.

Bild 1869 Ljungs fastighet och Gamla Hotellet fotograferat från baksidan.

Bild 1870 När detta kort togs mot Ljungs fastighet var närmast en symaskinsaffär som sålde Singer symaskiner, i dessa lokaler hade tidigare Lilla Edet¬ Posten sin redaktion. Därefter kom Nyhetscentralens tobak och pappershandel och Ylanders möbelaffär.

Bild 1871 Ljungs fastighet, närmast Lilla Edet¬ Posten med sin redaktion. Därefter kom Nyhetscentralens tobak och pappershandel och Ylanders möbelaffär.

Bild 1872 Baksidan av Fredrik Olssons senare Ljungs hus.

Bild 1879 Intiör bilder från lägenheten på andra våningen i Ljungs fastighet på Storgatan.

Bild 1877 År 1925 lät Olle Haeger bygga denna villa som bostad till sin familj.

Bild 1878 Haegers villa. Till höger ser vi bostadshuset för kusk och stallpersonal då gamle Patron Haeger här ner hade stall för de fina åkarhästarna som drog droskorna. Bakom denna byggnad ser vi del av tjänstemannabostäderna.

Bild 1896 Flygfoto från tidigt 1940-tal över Dir. Olle Haegers villa och den gamla stallbyggnaden, samt den lilla byggnaden som var där emellan. Den byggdes en gång som bostad för kusk och stall personal. Gamle Patron Haeger hade då sina fina åkarhästar här i detta stall. Stallbyggnad för arbetshästarna var uppe vid torget. Det lilla bostadshuset blev Karl-Erik Olsson ägare till och flyttade detta till Bystigen.

Bild 1897 Folk har samlats för demonstration på den öppna platsen vid Kronan. Husen i bakgrunden är från vänster Säwströms och till höger gamla apotekshuset.

Bild 1898 Närmast till vänster, Eliasson och Anderssons Affärsfastighet och därefter kommer Lilla Edets Pappersbruks kontorsfastighet.

Bild 1899 Dessa båda kort är tagna vid samma tillfälle mot den öppna platsen framför fastigheten Kronan som synes i bakgrunden.

Bild 1900 Dessa båda kort är tagna vid samma tillfälle mot den öppna platsen framför fastigheten Kronan som synes i bakgrunden.

Bild 1901 På backen vid "Kronan" var förr en marknadsplats som ofta gästades av olika cirkusar och tivoli. På bilden ser vi ett sådant tivoli på den plats där Erikssons affärsbarack nu ligger. Det kom alltid mycket folk till dessa "nöjesfält" och det får väl räknas som dåtidens samlingsplats för Lilla Edet-borna. Det hölls även demonstrationsmöten här. Det såldes både tidningar och annan lektyr, fisk såldes av Olle Petter Lexberg. Bilden är från 1908.

Bild 1902 En gatubild från 1910 över Storgatan från Säwströms hus mot "Hästebacken". Det var Alfred Johansson som tät bygga upp detta hus efter storbranden, och drev här som vi ser en diversehandel samt bageri och färgeri. Säwström köpte senare fastigheten och flyttade över gatan och blev konkurrent till sin tidigare affärskompanjon Eliasson.

Bild 1903 Kort taget från korsningen Kyrkogatan och Storgatan österut.

Bild 2183 Första maj tåg på Storgatan 1990 tal

Bild 2184 Första maj tåg på Storgatan 1990 tal

Bild 2192 Storgatan 1980-tal

Bild 2193 Baksidan av husen på Storgatan, fotograferade från Taxikiosken, 1980-tal

Bild 2601 1980 tal Kvarteret Lustgården HSB's nya flaggskep i Lilla Edet

Bild 2602 1980 tal Kö hos Gösta Ericson till cykelrean

Bild 2603 1980 Tal Lilla Edets Pappersbruks kontor är nu förvandlat till moderna lägenheter

Bild 3365 Bilden är sedan 1940-talet. Bensintappen är placerad på platsen för nuvarande Handelsbanken. Lastbilen tillhör Johannes Stendahls åkeri

Bild 3366 Framkomligheten på Lilla Edets gator var här begränsad då man vid tillfället stensatte gatorna. Trottoarerna var upplagsplats för gatsten och halva gatan var då arbetsplats.

Bild 3367 Lilla Edets centrum med gator och rännstenar stensatta och fina gatlyktor är uppsatta. Järnhandeln har också satt upp en skylt på väggen

Bild 3368 Ågrens gamla stora lanthandel. Huset var byggt på 1860-talet av husets förre ägare, P.O.Nilsson. Efter branden 1888 flyttade Ågren in här med sina affärer, järnhandel och diversehandel. Hans tidigare affärslokaler låg nere vid gamla slussområdet och blev vid branden lågornas rov.

Bild 3369 Tidningsartikell om Lilla Edets Järnhandel

Bild 3370 1940-tals bild från centrum av Lilla Edet med Vitalis Larssons kiosk närmast

Bild 3371 Gamla järnhandels entre' på hörnet. Personerna är från vänster: Tage Wahle, Föreståndare Enoc Tigell, Gösta Holm och Karl-Erik Göransson

Bild 3372 Den sista interiörbilden som togs i den gamla järnhandel inför flytte år 1971 och den personal som då var anställd där. Personerna ar fr. vänster Arne Hjalmarsson, Gunnar Andersson, Sonja Schörlin, Arvid Sandberg, Marianne Alkestad (Karlen), Inge Ohlson, Leif Lexberg, Lennart Andersson och ägaren Karl-Axel Gustafsson.

Bild 3373 Detta kort är taget 1933 på den nyrenoverade järnhandeln. Ägarbytet mellan J. E. Ågren och Järnhandlare Gustavsson var 1929. På Ågrens tid var det två ingångar och vanliga fönster på södra gaveln, detta blev nu ersatt med en ingång på hörnet och större skyltfönster.

Bild 3374 Annons från år 1929 för AB Lilla Edets Järnhandel.

Bild 3375 Från korsningen Storgatan och Göteborgsvägen. Av mängden på åskådare och raden på bilar verkar det som det vore någon slags biltävling på gång.

Bild 3376 Här har vi åter Ågrens affärsfastighet, det var då två ingångar till affären på den södra gaveln. Det är poliskonstapel Wale som dirigerar trafiken i korsningen Storgatan och Göteborgsvägen.

Bild 3377 Bilden från korsninigen av Storgatan och Göteborgsvägen är tagen ner ifrån Storgatan. Från vänster har vi Berglunds hus med Agda Johanssons Sko och manufakturaffär och den gamla järnhandelsbyggnaden. Till höger ser vi Kullåsgårdens mangårdsbyggnad som är ombyggd till affärsfastighet och vi tillfället var det Kihlmans Herrekipering som disponerade lokalerna

Bild 3378 Annons i Lilla Edet Posten år 1933 för Kihlmans.

Bild 3379 Ett kort från tidigt 1960-tal som säger mycket. Till vänster ser vi affärsskyltar för Hildessons frisersalong, Agda Johanssons Skoaffär och Gustavssons Bageri. Järnhandeln har satt etemitplattor på väggama, detta gjordes i samband med att affären byggdes om, entren flyttades från hörnet till långsidan på huset mot Göteborgsvägen. Affärsytan fördubblades då Ullestads färghandel och Stendahls tobaksaffär flyttades in i det nybyggda HSB som vi ser till höger på kortet

Bild 3380 Bilden tagen strax före att den gamla järnhandeln och dess magasin skulle rivas.

Bild 3381 Här rivs det för fullt, det är Bror Martinsson som står för detta arbete. Den gamla cementboden strax norr om magasinet är redan borta. Taket på åkare Nilssons hus är också på gång att rivas.

Bild 3382 Här ser vi att även taket på magasinet delvis är borta, vi ser också att Bror Hall ännu här kvar sina gamla växthus, vilka han senare ersatte med ett nytt mycket större

Bild 3383 Det har inte hänt så mycket på magasinsrivningen från föregående kort, men vi kan se det lilla provisoriska förråd som sattes upp på den tomt som det Iilla röda huset en gång var uppsatt på, huset plats var mellan järnhandel och åkare Nilssons hus.

Bild 3384 Här har en våning försvunnit från magasinet och en del av magasinets norra del

Bild 3386 Här har pålningen påbörjats för den nya järnhandelsbyggnaden

Bild 3387 Pålningen till den nya järnhandeln fortsätter, denna bild är tagen från Storgatan.

Bild 3388 Pålning och schaktning är klart för huskroppen. Nu schaktar man för oljetankarna.

Bild 3389 Nu har man kommit fram till formning och gjutning av golvplanet. Under golvplattan är ett kryputrymme på ungefar 1,5 m höjd.

Bild 3390 Nu är järnkonstruktionerna på plats, nu är det klart att mura upp väggarna och isolera dessa, sedan kommer taket med korrugerad takplåt med isolering ovanpå och sedan tre lager takpapp

Bild 3391 Den nya järnhandelsfastigheten delad i två lika stora affärsytor. I den södra delen flyttade Boströms in med sin ICA butik och i den norra flyttade Lilla Edets Järnhandel in med sin nya JÄRNIA affär.

Bild3392 Vi ser att Marberg har lite kvar att riva på den gamla fastigheten och att byggjobbama går utanför nya bygget med lite finjustering bland annat ser vi det stora taket står lutat mot väggen, det skall vara över Boströms varuintag

Bild 3393 Bilderna visar rivning av det gamla järnhandelshuset.

Bild 3394 Bilderna visar rivning av det gamla järnhandelshuset.

Bild 3395 Det var Sigge Marberg som stod för rivningen av den gamla järnhandeln Man tog vara på mycket material där såsom fönster, fasadplattor, alla golvbrädor i affären endast 20 år gammalt m.m. tack vare att Sigge inte hade nagon grävmaskin där och slog sönder allt material.

Bild 3396 Här ser vi att man har tagit ner alla fodringsbrädorna runt huset, endast på norra gavel sitter dom ännu kvar, orsaken till detta var att man inte kom mellan byggnaderna. Det var ett annat tätvuxet virke på 1800-talet när denna fastighet byggdes.

Bild 3397 Nu är gamla affären borta på bilden, det har snyggats upp, asfalterats och målats parkeringsrutor vid nya huset.

Bild 3398 Här får Handlaren Karl Berglund med fru Dina hästskjuts till Ljungkile. Kusk är åkare Johan Nilssons son Einar.

Bild 3399 Garvare Adolf Carlsson med fru är på resa med åkare Nilssons droska i Ljungkile

Bild 3401 Namn på personerna på bild 3400.

Bild 3402 Till höger, åkare Johan Nilsson vid sitt stall bakom boningshuset

Bild 3403 En av åkare Nilssons kuskar vid gamla badhuset.

Bild 3404 Åkare Johan Nilssons boningshus vid Storgatan, i bakgrunden till höger syns delar av stallet.

Bild 3405 Lilla Edets första frisersalong i åkare Nilssons hus vid Storgatan. Från höger innehavaren Gottfrid Eriksson samt till vänster lärlingen Kalle "Barbis" Andersson.

Bild 3406 Åkeriägare Georg Nilsson framför fastigheten på Storgatan.

Bild 3407 Åkeriägare Georg Nilsson

Bild 3408 Brevbärare Tekla Holm på trappan till åkare Nilssons hus

Bild 3409 Tidningnotis från 1926 om ordnad brevlåde utdelning påbörjats och att Tekla Holm utses till brevbärare

Bild 3411 Åkare Johan Nilssons fru Emilia.

Bild 3412 Lilla Edets Brandkår framför brandstationen vid gamla polisstationen. Namn framgår av bild 3413.

Bild 3413 Namn på personerna på bild 3412.

Bild 3414 Lilla Edets brankår färdig för utryckning. Bakom dem till vänster, landsfiskal Strannes hus och längst upp gamla Ordenshuset. Brandsoldaternas namn framgår av bild 3415.

Bild 3415 Namn på brandsoldaterna på bild 3414.

Bild 3416 Samma brandsoldater med brandspruta och slangar framför brandstationen på Storgatan. Namn framgår av bild 3417.

Bild 3417 Namn på brandsoldaterna på bild 3416

Bild 3418 Ingång till Lilla Edets polisstation. Till höger polis Wahle med hund, den andre personen är okänd

Bild 3419 Fyra av poliserna i polisstyrkan utanför polisstationen.

Bild 3420 Interiörbilder från polisstationen

Bild 3420 Interiörbilder från polisstationen

Bild 3422 Överkonstapel Sandström

Bild 3423 Lilla Edets polisstyrka, namn framgår av bild 3424

Bild 3424 Namn på poliseri Lilla Edets polisstyrka på bild 3423

Bild 3425 Lilla Edets polisstyrka, namn framgår av bild 3426

Bild 3426 Namn på poliseri Lilla Edets polisstyrka på bild 3425

Bild 3427 Konstapel Törnkvist

Bild 3428 Fjärdingsman Nils Julius Andersson

Bild 3429 Polis Ekstrand

Bild 3430 Polis Wahle

Bild 3431 Detta ar fastigheten Norra Roten 36, har drev Herbert Eriksson bagerirörelse som han senare sålde till bagare Gustavsson som i sin tur sålde fastigheten till järnhandlare Gustavsson för att han skulle få plats med sitt nybygge. Men här har sakert varit många affärsrörelser före denna tid, som vi ser på kortet står det "Urmakeri" och på skylten ovanför dörren står det, "Norrköpings Fabriksbod. Manufaktur & Lageraffär". I huset har även Karin Gustavssons Matvaruaffär "Oste Karin" varit inrymd.

Bild 3433 Annons från Lilla Edets Tidnig år 1922 för Distriktsbarnmorskan Agnes Kremling

Bild 3434 Annons från almanack 1929 för Karin Gustavssons matvaruaffär

Bild 3435 Ett kort taget från en litet ovanligare plats. Vi ser har närmast den öppna platsen dar den gamla polis och brandstationen låg. Nedanför har har vi baksidan av fastigheten där Mats Herrekipering var den sista i raden av affärsidkare innan huset revs för att ge plats at de nya HSB husen. På andra sidan gatan är gamla järnhandeln, också detta från en sida som man sällan såg huset på kort

Bild 3436 Detta hus låg omedelbart efter järnhandels hus. Det lilla röda huset hade no. 34 i Norra Roten. Det låg mitt emot polisstationen. Poliskonstapel Carl Kristiansson ägde huset en tid och därefter övertog hans son Karl Karlsson det. Den sista ägaren till huset var Lilla Edets Järnhandel som hade det till lagerlokal. Huset ovanför var åkare Johan Nilssons fastighet.

Bild 3437 Hallbergs gamla hus som låg nedanför berget där det nya HSB-huset nu ligger. Bageriarbetaren Hugo Hallberg syns stående i förgrunden.

Bild 3438 Storgatan uppifrån ner till Eliasson & Anderssons, vi ser ocksa det Iilla huset på vänster sida som låg pa trottoaren och närmats till vänster har vi ett hus som byggdes av en handlare P A Nilsson som i sin tur sålde fastigheten till skräddare Carl Hallund. Landsfiskal Stranne blev nästa ägare till huset, han hade här sitt kontor och han hyrde till kommunen som då hade sitt kommunkontor här.Lilla Edets Virkesexport var den sista ägaren till huset tills kommunen inköpte det för rivning

Bild 3439 Annons från almanacka år 1914 för för Carl Hallunds skrädderi.

Bild 3441 Annons i Lilla Edets Tidning år 1892 för Hallbers sliperi

Bild 3442 Annons i Lilla Edets Tidning år 1890 och 1892 för F. Andersson skomakare.

Bild 3443 Detta kort togs när Lennart Bostrom övertog Lilla Edets Järnhandel och fastigheten som också ägdes av bröderna Gustavsson.

Bild 3444 Till Järnhandelsfastigheten ingick även Bodeckers Hus med tomtmark ut till Göteborgsvägen. På kortet ser vi att ICA Boström och nya posten gjorde en gemensam kundparkering mellan sig. I förgrunden har vi Halls Trädgård med blomsterhandel i det lilla växthuset till vänster och växtodlingar i det stora.

Bild 3445 Lilla Edets Handelsträdgård, eller Halls som den lika ofta kallades lag mitt i centrum kan man säga, den låg vid Storgatan mellan Boströms ICA affär och Sion-kyrkan. Handelstradgården hade en gång startats av trädgårdsmästare Frans Kjell, och hos honom började Bror Hall att arbeta som lärling och jobbade där i många år. När Kjell så ville sluta med trädgården och öppnade speceriaffär övertog Bror Hall tillsammans med sin fru Siv Handelsträdgården, där har dom försett Lilla Edetsborna med blommor

Bild 3446 Här står Siv Hall i det Iilla växthuset där man hade försäljning av blommor och krukväxter.

Bild 3447 Annons för Halls Trädgård

Bild 3448 Trädgårdsmästare Bror Hall och Ralf Arvidsson fotograferade i blomsteraffären. Arvidsson hjälpte ofta till vid de större högtiderna med att köra ut beställda blommor till kunder.

Bild 3449 Storgatan ifrån öster. På höger sida L Barkmans Sko & Manufakturaffär, där efter bagare Herbert Erikssons fastighet. På vänster sida, Carl Hallunds Skrädderi & Klädesaffär, (Strannes fastighet)

Bild 3450 Annon i Lilla Edets Tidning 1922 för L.H. Barkmans Sko & Manufakturaffär

Bild 3451 Ett senare kort på L Barkmans affär

Bild 3452 Familjen Barkman. Tvillingarna Tully och Lilly, fru Sofia med Thea. Skomakare Lorentz samt sönerna Gunnar och Artur

Bild 3453 Frv. den kvinnliga brevbäraren Tekla Holm lämnnar post till tvillingarna Tully och Lilly, vidare en skomakargesäll, vidare Artur, mäster Lorentz och Gunnar.

Bild 3454 Familjen Barkman, kort taget c:a 1910 Lorentz och Sofia Barkman omgiven av sina fem barn. Tvillingama Tully och Lilly födda 1900, Gunnar född 1897, Artur född 1899, Thea född 1905

Bild 3455 Tvillingama Tully och Lilly Barkman födda 1900, på detta kort konfirmerade 1915.

Bild 3456 Ostra Roten nr. 19. Detta hus låg ovanför Hallbergs i Hästbacken, Ägare vid denna tidpunkt var en skomakare Sahlin från Västerlanda, men den som har byggt det var en byggmästare Hansson, mest känd för att ha byggt Gamla Hotellet. Efter Sahlin ägdes huset av borstbindare Johansson, som sedan sålde till J N Stendahl. Stendahl sålde det i sin tur till slaktare Westergren från Ström.

Bild 3457 Samma hus som på föregående kort men nu som Stendahl som ägare det hans pojkar som står i förgrunden, Göte, Gunnar och Folke.

Bild 3458 Hästebackeliden, det mörka huset i mitten är det gamla Sahlinska huset som man här har börjat att riva.

Bild 3459 Östra roten 18, ett hus från 1850-talet. Har ägts av skrädderifirmor. Kommunen ägde det ,då som kommunalkontor och Landsfiskal Torsten Stranne som bostadshus. Sista ägare var Lilla Edets Virkesexport som hade sitt kontor här.

Bild 3460 Så här såg huset ut när Lilla Edets Virkesexport blev ägare till det. Entren med trappa utåt gatan togs då bort.

Bild 3461 Denna fastighet var Norra Roten nr.50 som låg vid Borgstigen 2. Huset är nu borta men ägdes då kortet togs av bagaremästare L.H.Eriksson. På kortet står Eriksson själv med fru och sonen Herbert.

Bild 3462 Duo Sport hette sista affären i denna fastighet Norra Roten nr. 37. Samma affärslokal som i seklets början L Barkman hade sin affär i. Huset revs i början av 1980-talet.

Bild 3463 Annons för Duo Sport.

Bild 3464 Norra Roten 66 Storgatan 35 Sionkyrkan. Huset byggdes av Lilla Edets Baptistföreningen i slutet pa 1800-talet, men det visade sig att lokalerna var för små och en ny gudstjänstlokal byggdes vid Göteborgsvägen. 1907 då baptisterna flyttade in i sin nya kyrka förvärvades de gamla lokalerna av Lilla Edets Kooperativa handelsförening och byggdes då om till affärslokal och som sådan fungerade den till 1930 då den nya Konsumaffären på Göteborgsvägen var klar för invigning. Pingstförsamlingen i Lilla Ede

Bild 3465 Interiörbild från Konsumaffären i Sionkyrkan, tagen 1928.

Bild 3466 Annons från Lilla Edets Tidning 1922

Bild 3467 Här har vi gamla "Koopra", foto från ett annat håll

Bild 3468 Sionförsamlingen i Lilla Edet 1949, namn framgår av bild 3469.

Bild 3469 Namn på personerna på bild 3468.

Bild 3470 Interiörbilder från Sionkyrkan

Bild 3471 Interiörbilder från Sionkyrkan

Bild 3472 Norra Roten nr. 51 Storgatan 37 (Gutesjös hus). Poliserna på bilden är Lindblom och Eriksson, damen är Hulda Eriksson gift med Wahle, den lilla flickan är Matilda Eriksson

Bild 3473 Norra Roten nr. 51 från en annan vinkel.

Bild 3474 Ett intressant kort som är taget då byggnationen är som värst efter storbranden år 1888. Ett tiotal hus är under byggnad. Vid Haegers villa och Eliassons affärsfastighet står ställningar runt husen. Vid Ljungs fastighet (Bode'ns), Grönvalls, Sparbankens, Walins och Andre'ns saknas fönster och är under byggnad. Postmästare Lindahls hus saknar också det utbyggda trapphuset som skall byggas på gaveln häråt, man ser bara ett stort hål på gaveln. Stora hotellet, Sävströms och P B Olssons (Berglunds)

Bild 3475 Petrus Olsson och dennes affär, från början av 1900-talet (Mocke-Petter)

Bild 3476 Ett äldre kort på gamla Ordenshuset

Bild 3477 Två annonser från Lilla Edets Tidning 1890.

Bild 3478 Detta kort är taget 1931 i Gamla Ordenshuset Kabaretflickan till vänster heter Aina och flickan till höger heter Judit

Bild 3479 En samling ungdomar i Gamla Ordenshuset

Bild 3480 Infarten till Kullåsgatan med de nya HSB-husen "Maden" till vänster, och till höger håller man på att riva Johan Fredrikssons gamla hus.

Bild 3481 Huset Östra Roten nr. 29. Det ligger under berget på vägen till Ekaråsen. Det ägdes på sin tid av sågaren Johan Nilsson med familj. Framför huset står hustrun Inga Lena Andersdotter och en av döttrarna Beda Charlotta som var lärarinna pa Ström. Hon var även en aktiv medlem i missionsförsamlingen. De kallade huset för Paradiset.

Bild 3482 Detta kort är taget mot Gamla Ordenshuset strax före det skulle rivas och ge plats för nya HSB huset "Lustgården". Vi ser i förgrunden av kortet hur man där har grävt upp för att där kapa vatten- och elledningar

Bild 3483 Här har arbetet börjat med att rensa rent berget innan bergsprängare kan börja

Bild 3484 Gamla Ordenshuset är nu borta och grundarbetet är påbörjat till det nya flerfamiljshuset som skall byggas här i "Hästebackelia".

Bild 3485 Så här vacker byggnad blev det nya HSB huset "Lustgarden" som blev byggt på den tomt där tidigare gamla Ordenshuset låg

Bild 3486 Här bygger Lennart Boström en stor affärsfastighet men tre våningar med lägenheter ovanpå. Kortet ar taget från Sionbacken.

Bild 3487 Så här ser Boströms husbyggnation ut ifrån norr. Detta är den första huskroppen som byggs, det skall byggas en lika stor huskropp ute vid Göteborgsvägen och där emellan uteträdgårdar i de olika våningsplanen. Kortet ar taget från Hantverkaregatan.

Bild 3488 Boströms under byggnad, endast några få parkeringsplatser utanför affärsentren. Mycket med byggmaterial runt omkring.

Bild 3489 Ett kort taget från Storgatan med Halls parkering i förgrunden, samt den lilla gatan in till varuintaget.

Bild 3490 Kort taget från Borganåsen mot HSB-Maden. Det aÄr taget paÅ 1980-talet då vi ser att sjukhemmet är med mitt på kortet. I bakgrunden har vi Berg Östra.

Bild 3491 HSB Maden. Det södra B-huset, kortet ar taget innan balkongerna blev inglasade.

Bild 3492 Kort taget när man håller på med grundarbeten till Stiftelsen Edetshus byggnation i kvarteret Maden intill Ekaråsvägen. I bakgrunden HSB Madens båda fastigheter.

Bild 3493 Här har vi den södra huskroppen, en av tre som byggdes vid Ekaråsvägen.

Bild 3494 På de här korten ser vi alla tre husen som byggdes samtidigt med samma standard.

Bild 3495 På detta kort ser vi hur de var sammanbyggda med en låg byggnad som var utrustad med samlingslokal, tvättstuga och andra förrådsutrymmen.

Bild 3496 Vy från Hästebackeliden. Bakom träden till höger ses Petrus Olssons hus och huset till höger är troligen snickaren Johan Fredrikssons hus.

Bild 3497 Ett kort taget från Borgaråsen norrut mot Smörkullen och Skansen

Bild 3498 Norra Roten 52 vid Storgatan. Huset är nu rivet och ersatt med ett nytt, ägare var Britta Karlsson

Bild 3499 Norra Roten 52 vid Storgatan.

Bild 3500 Gustav Karlssons hus Norra Roten 54 vid Storgatan uppe vid Hästebacken är nu rivet, och sonen Arne Karlsson byggde har en ny villa.

Bild 3501 Gustav Karlssons hus Norra Roten 54, taget strax före man skulle riva huset.

Bild 3502 Detta hus var Norra Roten 57, Storgatan 45. Ägare var Murarmäster Frans Oskar Nilsson och han hustu Alice. Huset ar nu rivet

Bild 3503 Storgatan med bebyggelse mot Högstorp med avstickare till, Ekaråsvägen och till vänster Borgaråsvägen.

Bild 3504 Detta ar Lindbloms hus, Norra Roten 96, Borgaråsvägen 3. Även detta hus är rivet och givit plats för ett nytt. I bakgrunden till vänster ser vi ocksa ett gammalt hus, Norra Roten 68, Borgaråsvägen 7. Sista aägaren till huset som kallades "Utsikten" var Knut Johansson.

Bild 3505 Likbilsentreprenör Vitalis Larsson här redo för ett uppdrag. Kortet är taget utanför hans hus i Fridhem, här ser man vad vackert hans hus var innan Eternitplattoma sattes på.

Bild 3506 Samma hus som bild 3505, men vi ser huset bättre på detta kort.

Bild 3507 Norra Roten nr. 60 Storgatan 47. Även detta hus är rivet, det låg som synes i hörnet Storgatan-Bogaråsvägen. Huset ägdes i många år av Vitalis Larsson som aäven hade det som sin bostad.

Bild 3508 Trygve Svedberg och Vitalis Larsson. Kortet taget 1967

Bild 3509 Fröken Anna Jakobsson, bodde tidigare hos sina bröder Backlund, som tidigare drev Backlunds Konditori. Anna Jakobsson var mest känd för sin rumsuthyrning som hon hade i huset på torget, det hus som hon var ägare av, här står hon utanför sitt hus Norra Roten 59 Borgaråsvägen, det köpte hon då hennes hus på torget skulle flyttas.

Bild 3511 Augusta hade säkert god hand med blommor.

Bild 3512 Återigen ett kort på Augusta Gustavssons framför sin stuga Norra Roten 61. Det var i denna stuga busschaufför Trygve Svedberg senare hade sin bostad.

Bild 3513 Även detta hus låg på tomten Norra Roten 61 vid Storgatan. När detta kort tog hette ägaren till huset Elsa Wiklund.

Bild 3514 Norra Roten 84, ägare när kortet togs var Bjorn Edman

Bild 3515 Fridhemshusen med Östra rotenummer 30 och 31. Husen uppfördes av den s.k. "nödhjälpskommiten" för de som drabbat svårt och blivit utan bostad vid storbranden 1888. De på bilden ar okända men troligen boende där.

Bild 3516 Även pa denna bild är personerna okända men troligen boende i Fridhemshusen. Bakre från vänster är Emma Boman.Tredje från höger är Greta Boman(Ström), Hulda Boman står i fönstret till höger.

Bild 3517 Gruppen framför Fridhemshuset är de flesta inneboende där. Namn framgår av bild 3517.

Bild 3518 Namn på personerna på bild 3517. Nummer 8 ska vara Emma Boman

Bild 3519 Barnen på bilden var inneboende i Fridhemshusen.

Bild 3520 Bilden över Fridhemshusen är av senare datum innan dom blev ombyggda.

Bild 3521 Detta kort togs strax innan ombyggnaden skulle ske, vi ser att entredörrarna då var utåt gatan, vilket ändrades vid ombyggnaden.

Bild 3522 Det är samma gamla Fridhemshus som byggdes efter branden 1888. Nu är dom helrenoverade och moderniserade i samma stil som de fem nybyggda husen. Entren är från gårdssidan

Bild 3523 Denna grupp med barn står mellan de båda fridhemshusen där de har blivit fotograferade, vi ser Hembygdsföreningens Fridhemstuga i bakgrunden. Tredje från vänster främre raden Greta Boman (Ström). Bakre raden från vänster Hilda Boman sedan Elin Boman (Berg)

Bild 3524 På detta kort är fridhemshusen fotograferade från söder. Vi ser de runda tornliknande trapphusen byggda utanför på baksidan.

Bild 3525 Den s.k. Fridhemstugan Norra Roten nr. 63. Huset äges av Lilla Edets kommun men vårdas av Lilla Edets Hembygdsforening. Huset antas ha byggts någon gång i början av 1830-talet. Den förste kände ägaren var en nattvakt Johannes Andersson och hustru Kerstin Jonasdotter De hade sex barn men hustrun och alla barnen avled under loppet av två år, de flesta i kolera. Den som köpte huset efter Johannes Andersson var smeden Johan Hallbergs far, Andreas Andersson Hallberg, han var gift med Olena Halbordsdott

Bild 3526 Mer information om Fridhemsstugan.

Bild 3527 Ett något tidigare kort taget på Fridhemstugan.

Bild 3528 Bodbetjänterna i Lill-Rikas Bod sen många år är Kerstin Larsson och Inge Ohlson, de står här beredda att öppna den lilla affären som är inrymd i Fridhemstugan.

Bild 3529 Lotteriföreståndaren Elsy Karlsson vid kassaskrinet tillsammans med Kerstin Larsson

Bild 3530 Dåvarande ordföranden i Lilla Edets Hembygdsförening, Nisse Bensryd på väg in i Fridhemstugan.

Bild 3531 Erik Larsson har tagit plats vid arbetsbänken i skomakareverkstaden/ på källarvinden vid Fridhemstugan.

Bild 3532 Kerstin bullar upp och Inge står färdig att fylla struten när försäljningen börjar

Bild 3533 Godisförsäljningen i Fridhemstugan i full gång Bobetjänterna Kerstin och Inge står till tjänst med att visa och leverera.

Bild 3534 Det är Lisa som står för kaffeförsäljningen i köket.

Bild 3535 Lotterierna i andra våning sköter Gunborg och Marianne

Bild 3536 Elsy visar upp ett helt bord med lotterivinster i finrummet

Bild 3537 När lotteriförsäljningen börjar är det Elsy Karlsson och Erik Jonsson som sköter om detta.

Bild 3538 Kerstin och Lisa i sina Hembygdsdräckter

Bild 3539 Kerstin har fått besök i affären av Marianne och Gunborg.

Bild 3540 Medlemmar ur Lilla Edets Hembygdsförening har samlats för att göra påsksaker till lotterivinster vid den kommande påskfesten

Bild 3541 På kortet sitter f.v. Alida Lindqvist, den sista som bodde i Fridhemstugan, Beda Hjort, granne till Alida och Eivor Bengtsson, bedas dotter.

Bild 3542 Norra Roten 64 Storgatan 57. (öster om Fridhemstugan) Kortet ar taget 1915. Husets ägare var Knut Johansson "Simpa", hans farfar hade varit båtsman därav namnet. Hustrun hette Hilma Larsdotter, de hade fem barn, däribland Wallentin. Personerna på kortet är fr.v. sonen Wallentin, Knuts syster Sofia Johansson, Ida Johansson och Elin Lundin

Bild 3543 Detta är Albin Elfving som är ute på en cykeltur med sonen Agne. Kortet ar taget i skogsdungen bakom Fridhemshusen, i högra kanten kan man se en del av Hembygdsföreningens lilla hus med den vita dörren till den lilla affären, "Lill-Rikas Bod"

Bild 3544 Greta och John Ström med barn, kortet ar taget i Fridhem. I bakgrunden ser vi f.v. Simpas hus och Petterssons samt Kalle Hjorts fastighet med uthus narmast.

Bild 3545 Nästan identiskt med föregående kort. Tredje från vänster är Hilda Boman mor till Arne Boman.

Bild 3546 De två Fridhemshusen med tillhörande uthus, det lilla i mitten var utedassen inrymda i och de två stora var för lagenhetsinnehavama att ha sina vedförråd och andra förnödenheter förvarade. Detta är Arne Boman med moster Hulda Boman.

Bild 3547 Här har vi ett av Fridhemshusen med på kortet, längst bak till höger ser vi en liten skymt av Fridhemstugan. Barnen är Jean Ström och Arne Boman.

Bild 3548 Utanför Alfred Johanssons Diversehandel i Fridhem. Flickorna är Märta Andersson och Anna Andersson och arbetade i affären Huset till vänster var Knut Simpas.

Bild 3549 Bergsprängare från Pappersbruket tar ut sten i Ekaråsen. Från vänster med slägga Gustav Johansson, sittande med borret Olof Nilsson (Olle Nisse) Mannen till höger okänd.

Bild 3550 Från samma arbettsplats vid Ekaråsen. Stående från vänster okänd, sittande med borret Olle Nisse, stående intill Gustav Johansson Väktarn, staående med slägga längst fram Kile-Johan, kommen från Ljungkile, sittande med borr Ernst Johansson i Börjesgård, längst till höger med slägga Molin.

Bild 3551 Vy over Fridhemsområdet. De två Fridhemshusen ligger längst upp. I övrigt synes längst upp Krafstationen, Inlands fabrik, slussen och Ströms Slott

Bild 3552 Krutkällaren i berget vid Ekaråsen. Den hade troligen byggts av Lilla Edets Järnhandel, ty de förvarade här sitt lager av sprängämne såsom dynamit och dyligt. När den senare stod tom, avändes den av fotbollspelarna under regniga dagar som omklädningsrum. på den tiden fanns nämligen ingen klubbstuga som nu är fallet.

Bild 3553 Bilder från Dalgatan.

Bild 3554 Bilder från Dalgatan. Till vänster på bilden ser man "Sillebackens" ladugård, den blev riven för många år sedan

Bild 4126 Storgatan 1940 tal huset i mtten Frälsningsarmens (Storgatan 8)

Bild 4127 Vy från Borgaråsen över Storgatan och Skarhallen, 1930 tal.

Bild 4128 Storgatan i början av 1900 talet. "Spektrum huset" med Albin Berns atelje i bakgrunden.

Bild 4129 Korsningen Kyrkogatan - Storgatan.

Bild 4130 Läggning av gatsten framför Stora Hotellet på Storgatan.

Bild 4622 Brandkåren 1934

Bild 4623 Brandkåren 1934

Bild 4625 Bild från övre delen av Storgatan med Borgaråsen i bakgrunden

Bild 4626 Vitalis Larssons hus

Bild 4627 Korsningen mellan Storgatan och Göteborgsvägen med Järnaffären.

Bild 4628 Utsikt från Haegers villa mot fallområdet.

Här har vi samlat bilder från Storgatan i Lilla Edet, områdena norr och söder om Styorgatan finns på egna sidor.

Gerhard A. 16.06.2015 13:17

Alltid kul med nya bilder!

| Svar

Senaste kommentarer

23.11 | 11:16

Hej!Finns det några bilder från korsningen Fuxernavägen-Göteborgsvägen?Hade varit kul å se hur det såg ut förr/Idag

08.10 | 13:54

Hej! Här bir vi Inger och Christer Nyberg sedan 1997. Älskar detta hus. Nostalgi för jpr del. Har renoverat mycket men behåller det som varit.

20.09 | 18:03

Hej! Har en soldatbild, A Bern filial Backamo

26.07 | 13:13

Den kvällen sade Statsrådet, om 50 år blir Lilla Edet en stad. Det blev inte så !