Kyrkan och konfirmander

Bild 19 Kring sekelskiftet 1900. Fuxerna kyrka

Bild 340 1950 tal Fuxerna kyrka

Bild 172

Bild 173

Bild 342 Sångkör i Fuxerna ka.

Bild 341 Skolavslutning, troligen på 1940-talet, i Fuxerna kyrka

Bild 328 1927 Priv. konf.

Bild 329 1927 Lilla Edets konf.

Bild 330 1928 Lilla Edets konf

Bild 331 1928 Privat konf.

Bild 332 1929 Lilla Edets konf

Bild 333 1930 Konfirmander Fuxerna

Bild 334 1932 Konf.

Bild 335 1937 Konf. Lilla Edet

Bild 336 1948 L. E. Konfirmander

Bild 337 1949 L. E. Konf.

Bild 338 1952 Konf. L. E.

Bild 577 Fuxerna kyrka från söder

Bild 578 Fuxerna kyrka interiör

Bild 579 Fuxerna kyrka, orgeln

Bild 607 Fuxerna kyrka från sydöst

Bil 608 Fuxerna kyrka från nordväst

Bild 706 Kyrkan Lilla Edet

Bild 669 Fuxerna kyrka från söder

Bild 670 Fuxerna kyrka interiör

Bild 700 Fuxerna kyrka gudstjänst

Bild 1114 Konfirmander Lilla Edet 1951

Bild 1525 Konfirmander 1965

Bild 1526 Konfirmander 1965 namn och kyrkoherde Herman Gustavsson

Bild 1527 Konfirmander folkskolan 1966

Bild 1528 Konfirmander folkskolan 1966 namn och kyrkoherde Herman Gustavsson

Bild 1529 Konfirmander realen 1966

Bild 1530 Konfirmander realen 1966 namn och kyrkoherde Herman Gustavsson

Bild 1531 Konfirmander folkskolan 1967

Bild 1532 Konfirmander folkskolan 1967 namn och kyrkoherde Herman Gustavsson

Bild 1533 Konfirmander realen 1967

Bild 1534 Konfirmander realen 1967 namn och kyrkoherde Herman Gustavsson

Bild 1535 Konfirmander folkskolan 1968

Bild 1536 Konfirmander folkskolan 1968 namn och kyrkoherde Herman Gustavsson

Bild 2065 Konfirmander realen 1968

Bild 339 Konfirmander realen 1968 namn

Bild 1537 Konfirmander 1969

Bild 1538 Konfirmander 1969 namn och kyrkoherde Herman Gustavsson

Bild 1539 konfirmander 1970

Bild 1540 Konfirmander 1970 namn och kyrkoherde Herman Gustavsson

Bild 1541 Konfirmander 1971

Bild 1542 Konfirmander 1971 namn och kyrkoherde Herman Gustavsson

Bild 1543 Konfirmander 1973

Bild 1544 Konfirmander 1973 namn och kyrkoherde Herman Gustavsson

Bild 1545 Konfirmander 1975

Bild 1546 Konfirmander 1975 namn och kyrkoherde Herman Gustavsson

Bild 2060 Konf.kort Lilla Edet Foto Albin Berns år 1907

Bild 2239 Ett foto från år 1919 då nya västra kyrkogården vid kyrkan invigdes av prosten Gullberg från Ale- Skövde. Marken inköptes till ett pris av 10.000 kr. På o d d e t låg ett hus som såldes för 6. 550 kr. revs och virket användes vid byggande av ett hus på Göta.

Bild 2240 Även detta kort är från kyrkogårdsinvigningen år 1919.

Bild 2241 Ett gammalt foto över Fuxerna kyrka taget från norr. Kortet taget omkring 1860-70 talet

Bild 2242 Fuxerna kyrka omkring 1900 i förgrunden det s.k. bårhuset

Bild 2243 Detta konfrnationskort är taget vid Fuxemaskolan i början av 1900 taIet, Pastor Lindkvist med sina doöttrar sitter i mitten längst fram.

Bild 2244 Åter ett gammalt fint konfirmationskort med pastor Lindkvist som förrättare, med sig har han sina två flickor.

Bild 2245 Bagare Viktor Erikssons konfinnationskort, kortet &r taget utanför Fuxernaskolan. Pastor Lindkvist med sina två döttrar mitt fram.

Bild 2246 Detta ar förmodligen ett skolkort då eleverna verkar vara för unga för att vara konfirmander. Pastor Lindkvist sitter i mitten längst fram.

Bild 2247 En konfirmationsfrupp vid Fuxerna kyrka vintern 1926.

Bild 2248 Fuxerna kyrka, sedd från nordost. Till vänster Allan Jakobssons fastighet vid Fuxernavägen 21, huset är nu rivet.

Bild 2249 Konfirmation i Fuxerna kyrka mars månad 1918. För namn se bild 2250.

Bild 2250 Namn på konfirmander år 1918.

Bild 2251 Kyrkoherde Sandegård med konfirmander från kommunala mellanskolan. Namn se bild 2252.

Bild 2252 Namn på konfirmander på bild 2251.

Bild 2253 Konfirmander i Lilla Edet år 1930.

Bild 2254 Namn på konfirmander 1930 på foto 2253.

Bild 2255 Konfirmander i Lilla Edet. Namn se bild 2256.

Bild 2256 Namn på konfirmander på foto 2255.

Bild 2257 Konfirmationskort taget 1908, i bakgrunden den nybyggda läkarmottagningen

Bild 2258 Konfirmander i Lilla Edet

Bild 2259 Kort med konfirmander fotograferade framför kyrkan, i mitten står pastor Albin Rosengren och till höger om honom står Gustav Nordström.

Bild 2260 Kyrkoherde Roland Kristenson och kontorist Birgit Gustavsson på pastorsexpeditionen

Bild 2261 Roland Kristensson framför prästgården.

Bild 2262 Skol eller konfrnationskort, kan vara vilket som hälst då både präst och lärare ar med. Kortet är taget vid Fuxernaskolan.

Bild 2263 Interiör av Fuxerna kyrka före restaureringen 1934-35

Bild 2264 Komminister Rolf Pettersson och Kyrkoherde Roland Kristensson.

Bild 2265 Utsikt från Sundören på Ström. I förgrunden älven med kanalinloppet och stenpiren. I bakgrunden Stommen och Fuxerna kyrka.

Bild 2266 Konfirmander, namn finns på bild 2267.

Bild 2267 Namn på konfirmander som finns på bild 2266.

Bild 2268 Altaret i Fuxerna kyrka före restaureringen 1956.

Bild 2269 Konfirmander efter restaureringen. Namn finns på bild 2270.

Bild 2270 Namn på konfirmanderna på bild 2269.

Bild 2271 Konfirmation i Fuxerna kyrka år 1956. Flickorna runt altarringen för att mottaga nattvarden av kyrkoherde Wessborn medan pojkarna sitter kvar i bänkarna och väntar på sin tur.

Bild 2272 Detta är år 1957. Kyrkan är utsmyckad framtill med björkar. Kyrkoherde Wessborn ger nattvarden till flickorna medan pojkarna sitter och väntar. Vi ser också att konfirmanderna nu sitter på framställda stolar i koret.

Bild 2273 Även detta år 1957, så var det pojkarnas tur att få nattvarden.

Bild 2274 Även detta kort ar ett äldre, det kan vara fotograferat omkring 1906. Man har ännu inte satt upp någgot staket mot järnvagspåret. I bakgrunden läkaremottagningen, lägg också märke till gatlampan, en stege är rest mot densamma. Det ar en karbidlampa som förmodligen skall fyllas på, det kan vara lykttändaren som står Iängst bak till vänster.

Bild 2275 Konfirmander 1957 St Peders kyrka i Lödöse. Förmodligen Lilla edet konfirmander som konfirmerades där när Fuxerna kyrka renoverades. Namn se bild 2276.

Bild 2276 Namn på konfirmander på bild 2275.

Bild 2277 Konfirmation 1959,vi ser att konfirmanderna det året ser ut att vara något färre då de fick plats både flickor och pojkar vid altaret på en gång, men det var istället fler konfirmander så man delade upp konfirmanderna i två grupper. Prästerna vid konfirmationen var kyrkoherde Nils Brohed Fuxema och komminister Edvard Hallen Västerlanda

Bild 2278 Konfirmation i Fuxerna kyrka 13-14 maj 1961, kyrkoherde Nils Brohed. Namn framgår av bild 2279.

Bild 2279 Namn på konfimander på bild 2278 året var 1961.

Bild 2280 Ett kort taget från en begravning i Fuxema kyrka 1955. Vi se att det då fortfarande var brukligt att två prestaverande herrar står där fram vid kistan under begravningen

Bild 2281 Ett 1940-tals kort på Fuxerna kyrka taget från väster

Bild 2282 Interiörbild från Fuxerna kyrka efter restaureringen 1956.

Bild 2283 denna bild är tagen efter restaureringen 1976

Bild 2284 En konfirmationsgrupp som jubilerar tillsammans med sin konfirmationspräst Albin Rosengren blir år 1955 fotograferade i Fuxerna kyrka. Namn framgår av bild 2285.

Bild 2285 Namn på jubilerande konfirmander på bild 2284.

Bild 2286 Jubilerande konfirmander utanför Fuxerna kyrka. Namn framgår av bild 2287

Bild 2287 Namn på personerna på bild 2286

Bild 2288 Processionen på vag till kyrkan vid kyrkoherde Nils Broheds installation i Fuxema söndagen den 27 september 1959. I spetsen går kykovärdarna Knut Hedenskog och Henning Bryngel

Bild 2289 Kort taget vid kyrkoherde Nils Broheds installation år 1959

Bild 2290 Kyrkoherde Henrik Karlsson

Bild 2291 Interiör av Fuxerna kyrka efter retaureringen 1956

Bild 2292 Fru Charlotta Sjörlin skänker en mässhake till kyrkan som tas emot av kyrkoherde Rolf Glemme

Bild 2293 Här har vi kyrkans allt i allo Alice Mårtensson

Bild 2294 60 års jubilerande konfirmander år 1962. Namn finns på bild 2295

Bild 2295 Namn på 60 års firande Konfirmander år 1962 på bild 2294

Bild 2296 Ännu ett foto från 60 års jubilerande konfirmander år 1962. Namn finns på bild 2297

Bild 2297 Namn på 60 års firande Konfirmander år 1962 på bild 2296

Bild 2298 Fuxerna prästgård som den såg ut 191 8 då Lilla Edets kommun köpte den av Kronolänsman Nordström för att då ha den som prästgård.

Bild 2299 Ett senare taget kort, vi ser att man byggt en mindre veranda och tagit bort snickarglädjen på densamma.

Bild 2300 Kyrkoherde Herrnan Gustavsson och Biskop Bertil Gärtner med fru fotograferade med Fuxerna nyinvigda församlingshem i bakgrunden den l l oktober 1970.

Bild 2301 Kyrkoherde Herrnan Gustavsson och Biskop Bertil Gärtner med fru fotograferade med ett av kyrkans blyinfattade fönster som bakgrund

Bild 2302 Från församlingshemmets invigning den 11 oktober 1970.

Bild 2303 Ännu en bild från invigningen år 1970. Namn finns på bild 2304

Bild 2304 Namn på personer på bild 2303

Bild 2305 Mera kort från församlingshemsinvigningen

Bild 2306 Mera kort från församlingshemsinvigningen

Bild 2307 Från församlingshemmet, Kyrkoherde Herman Gustavsson samtalar med fru Karin och dottern Gunnel Hollman. Till höger sitter Irmgard Grönvall

Bild 2308 Luciatablå vid kyrkliga syföreningens Luciafest i Fuxernaskolan. Namn fråmgår av bild 2309

Bild 2309 Namn till foto 2308

Bild 2310 Luciatablå vid kyrkliga syföreningens Luciafest i Fuxernaskolan. Namn fråmgår av bild 2311

Bild 2311 Namn till foto 2310

Bild 2312 Landsfiskal Stranne säljer lotter ur tombolan vid luciafesten till en av tärnorna.

Bild 2336 Bild fran Roland Kristenssons kyrkoherdeinstalltion den 30 maj 1976.

Bild 2337 Processionen på väg in i kyrkan vid Kristensson installation, kyrkvärdarna Sonja Schörlin och Ture Josefsson går före kyrkoherden

Bild 2338 Efter installationen på väg mot församlingshemmet.

Bild 2339 Skolavslutning i Fuxerna kyrka

Bild 2340 Fuxerna kyrka från väster.

Bild 2341 Detta är det lilla broderade kläde från år 1720 som var en gåva av grevinnan Helena Ollonberg på Haneström, och kan hon kanske sjalv ha broderat det. Det har använts att tacka över nattvardskalken och hänger nu inom glas och ram i tornrummet.

Bild 2342 Fuxema kyrka från nordöst en sida som man inte ser den så ofla på kort.

Bild 2343 Fuxerna kyrka från söder.

Bild 2345 Fuxerna kyrka fotograferad från söder av Dagmar Nyström.

Bild 2347 Bilden ar tagen i Fuxerna kyrka nar Svenska kyrkans söndagsskola firar 100-års jubileum. Inbjudna var Missionskyrkans och Pingstvännernas söndagsskolor. Prästen framför alltaret ar Rolf Glemme, som då var pastor här när ordinarie kyrkoherde Wessborn var sjukledig .

Bild 2348 Vykort på Fuxerna kyrka från väster

Bild 2349 Fuxerna kyrka fotograferat från sydöst.

Bild 2351 Konfirmander Fuxerna kyrka år 1963. Namn framgår av bild 2352.

Bild 2352 Namn på konfirmander från 1963 som syns på bild 2351.

Här har vi samlat bilder från Fuxerna kyrka samt kommunens konfirmander från olika årgångar

| Svar

Senaste kommentarer

23.11 | 11:16

Hej!Finns det några bilder från korsningen Fuxernavägen-Göteborgsvägen?Hade varit kul å se hur det såg ut förr/Idag

08.10 | 13:54

Hej! Här bir vi Inger och Christer Nyberg sedan 1997. Älskar detta hus. Nostalgi för jpr del. Har renoverat mycket men behåller det som varit.

20.09 | 18:03

Hej! Har en soldatbild, A Bern filial Backamo

26.07 | 13:13

Den kvällen sade Statsrådet, om 50 år blir Lilla Edet en stad. Det blev inte så !