Bio

OBS filmen har inget ljud! Filmen är ägnad socknens hälso- och fattigvård.
Municipalnämnden håller sammanträde. Kyrkoherden synes finna det något hett.
Hälsovårdsnämnden samlas hos sin ordf. dr Hugo Appelgren, i läkarbostaden. Bjudcigarrerna smaka herrarna N. Almqvist och Alfr. Hansson.
Besök Vårt förnäma nya badhus, som öppnades 1935. Vattennymfer niga graciöst, och tritoner störta huvudstupa i vattnet, medan fru M. Johansson och fröken Helga Martinsson vaka över ordningen och kassan. På solbalkongen. Solen gör människorna glada, och ett gott skratt förlänger livet, alltså ett led i den sanitära vården. I nedre våningen av badhuset finna vi den hypermoderna tvättinrättningen med alla dess tekniska finesser. Här samarbeta fruar Arvidsson och Johansson, medan herr Holmberg och Alfr. Hansson inspektera och söka hålla de andra varma.
Köttbesiktningsbyrån. Dr Anderholm går löst på kropparna med sin långa kniv och skarpa kritik. Misstänkta bitar överlämnas till fröken Hall att mikroskopiskt undersöka. Vad sedan befunnits utan anmärkning, blir av hr Pålsson påsatt en grann stämpel och kan gå ut i marknaden och med tillförsikt köpas av fruarna i Lilla Edet.
Fattigvårdsstyrelsen samlas på ålderdomshemmet för sammanträde, och samtidigt samlas pensionärerna till middag. Fru Steen bjuder på jordgubbar av egen skörd. En titt in i ett sjukrum. »Pippi i buren» i ett av privatrummen. Vi avlägga en skyldighetsvisit hos grisarna, som göra toalett efter middagsslummern, och hos korna, som äro i färd med sin middag på den saftiga gräsmattan. Kålrotslandet är föreståndaren herr Steen stolt över och förklarar att i hela Västergötland ej finnes dess make. All hemmets pensionärer omhuldas på bästa sätt få vi bevis för. På väg till slåttern. Herr Steen sköter slåttermaskinen. Höbärgning under ledning av den tillfällige lantbruksinspektorn Alfr. Olsson, som ler ett förnöjt leende, då sista såtan är färdig. Fattigvårdsstyrelsens ledamöter sola sig vid hemmets vägg, mätta och belåtna efter all traktering, som bjudits dem av den gästfria fru Steen, som då vi nediskrive dessa rader tyvärr ej mera finnes bland de levandes antal, men som dock hunnit efterlämna minnet aven gedigen och god människa.

| Svar

Senaste kommentarer

23.11 | 11:16

Hej!Finns det några bilder från korsningen Fuxernavägen-Göteborgsvägen?Hade varit kul å se hur det såg ut förr/Idag

08.10 | 13:54

Hej! Här bir vi Inger och Christer Nyberg sedan 1997. Älskar detta hus. Nostalgi för jpr del. Har renoverat mycket men behåller det som varit.

20.09 | 18:03

Hej! Har en soldatbild, A Bern filial Backamo

26.07 | 13:13

Den kvällen sade Statsrådet, om 50 år blir Lilla Edet en stad. Det blev inte så !